VOG natuurlijke personen (VOG NP) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Kijk hoe u als ondernemer de VOG digitaal kunt aanvragen.

Vraag de VOG aan bij uw gemeente:

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG bewijst dat de aanvrager in het verleden niets heeft gedaan waardoor hij een bepaalde taak of beroep niet kan uitvoeren. In sommige gevallen heeft u een VOG voor uzelf nodig, in andere gevallen van uw werknemer of vrijwilliger.

Voor bedrijven en organisaties is er een VOG voor rechtspersonen (VOG RP).

Voor wie is een VOG verplicht?

De VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) is voor sommige beroepen wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor:

  • iedereen die in het onderwijs werkt (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs)
  • iedereen die in de kinderopvang werkt
  • taxichauffeurs
  • rij-instructeurs en rijschoolhouders

En voor werknemers en vrijwilligers die werken:

  • met vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld artsen of advocaten)
  • met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg)
  • met geld of kostbare goederen (bijvoorbeeld accountants of hypotheekadviseurs)
  • in een functie bij de overheid

In andere gevallen bepaalt de CAO van uw branche of uzelf, of u een medewerker of vrijwilliger om een VOG vraagt.

Hoe vraagt u de VOG aan?

Bent u werkgever of opdrachtgever? U kunt op verschillende manieren een VOG voor uw werknemer of vrijwilliger aanvragen:

Is de VOG voor een vrijwilliger die met kinderen of kwetsbare personen werkt? Dan is de VOG-aanvraag gratis. U moet uw organisatie aanmelden voor de Regeling Gratis VOG.

Bent u zzp’er en heeft u voor uzelf een VOG nodig? Dan kunt u de VOG aanvragen bij uw gemeente. U heeft moet hiervoor het aanvraagformulier voor de VOG invullen.

Wanneer krijgt de aanvrager geen VOG?

Justis kijkt onder meer naar de politiegegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). De aanvrager krijgt geen VOG als hij een strafbaar feit heeft gepleegd dat belangrijk is voor het werk dat hij wil doen.

Digitaal VOG aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt een VOG moet aanvragen, kunt u dit ook digitaal doen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven