Werken aan faunabeheer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 17 mei 2024
1 min lezen
English version

Werkt u aan faunabeheer? Bijvoorbeeld als jager, grondeigenaar of terreinbeheerder? Dan moet u zich houden aan het faunabeheerplan in uw provincie. Daarin staat onder andere welke maatregelen u kunt nemen als dieren schade of overlast veroorzaken. Of als een groep dieren te groot wordt.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wat is faunabeheer?

Faunabeheer betekent onder meer:

 • wilde dieren bestrijden die voor schade en overlast zorgen
 • zorgen dat groepen wilde dieren niet te groot worden (populatiebeheer)
 • zorgen dat de jacht op een verantwoorde manier gebeurt

Elke provincie heeft een faunabeheereenheid. Deze zorgt ervoor dat faunabeheer goed gebeurt. De faunabeheereenheid is een samenwerking van onder meer:

 • jagersorganisaties
 • grondeigenaren
 • terreinbeheerders
 • organisaties voor land- en tuinbouw
 • organisaties voor natuurbescherming en dierenbescherming

De faunabeheereenheid bepaalt de aanpak voor het faunabeheer in een provincie.

Wat is een faunabeheerplan?

Elke faunabeheereenheid maakt faunabeheerplannen voor verschillende diersoorten. In een faunabeheerplan staat:

 • hoeveel dieren er van de soort zijn
 • of hun aantal groeit of vermindert
 • of de diersoort schade veroorzaakt en zo ja, wat voor schade
 • welke maatregelen faunabeheerders kunnen nemen om deze schade te voorkomen of bestrijden
 • wat faunabeheerders kunnen doen als deze maatregelen niet werken

De provincie moet het faunabeheerplan goedkeuren. Het plan is meestal 6 jaar geldig. Het faunabeheerplan staat op de website van de faunabeheereenheid van uw provincie.

Omgevingsvergunning voor doden of vangen dieren

Voor het faunabeheer is het soms nodig om wilde dieren te verstoren, te vangen of te doden. Daarvoor heeft de faunabeheereenheid een omgevingsvergunning nodig van de provincie. Ook gelden er soms vrijstellingen. Werkt u als jager, grondeigenaar of terreinbeheerder aan faunabeheer? Dan kunt u de vergunningen en vrijstellingen van de faunabeheereenheid gebruiken. Dit kan alleen als u lid bent van een wildbeheereenheid. Informeer bij uw faunabeheereenheid aan welke voorwaarden u zich moet houden.

Soms kunt u zelf een omgevingsvergunning aanvragen om een diersoort te vangen of te doden. Bijvoorbeeld als er geen faunabeheerplan voor een diersoort is. Of als er geen faunabeheereenheid in uw gebied is.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: