Werken met het omgevingsplan

Gemeente Oost Gelre: Werken met het omgevingsplan

Gepubliceerd door:
Gemeente Oost Gelre
Gecontroleerd 15 jul 2024
2 min lezen
English version

Bestemmingsplan bekijken

Staat het bestemmingsplan niet op ruimtelijkeplannen.nl? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Geef aan om welk adres het gaat en wat uw vraag is.

Structuurvisies en (ontwerp)bestemmingsplannen

Voor de bestemmingsplannen die de gemeente nog moet vaststellen, neemt u contact op met de gemeente. 

Mening geven over bestemmingsplan

Optie 1

U kunt uw mening geven (inspraak) over een bestemmingsplan.

Optie 2

Bij de pu­bli­ca­tie van het ont­werpbe­stem­mings­plan staat hoe en waar u uw mening kunt geven.

Schade door bestemmingsplan

Als de gemeente een planologisch besluit neemt, kunt u daardoor (financiële) schade hebben. Bijvoorbeeld bij een nieuw bestemmingsplan. Of als de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft om af te wijken van een bestemmingsplan. U kunt bij schade een scha­de­ver­goe­ding aan­vra­gen. Dat kan pas als er geen be­zwaar of be­roep meer mo­ge­lijk is te­gen het be­sluit van de gemeente. Het be­sluit is dan definitief.

Bij een schadevergoeding (vergoeding planschade) zijn 2 dingen belangrijk:

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft geen andere schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Schadevergoeding aanvragen

U kunt schadevergoeding aanvragen bij de gemeente. Dit doet u door een brief te sturen aan de gemeente. 

In de brief staat:

  • uw naam, adres en hand­te­ke­ning
  • een mo­ti­ve­ring en on­der­bou­wing van de ver­goe­ding
  • de maat­re­gel die de scha­de ver­oor­zaakt
  • een om­schrij­ving van de scha­de
  • de da­tum
  • als er spra­ke is van scha­de aan on­roe­rend goed: of u huur­der of ei­ge­naar bent
  • alle be­wijs­stuk­ken die u hebt

U betaalt kosten voor het behandelen van uw verzoek tot schadevergoeding. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

De behandeling van uw schademelding/aanvraag duurt minimaal 6 weken, maar het kan ook langer dan 1 jaar duren.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Oost Gelre