Werken met het omgevingsplan

Gemeente Steenwijkerland: Werken met het omgevingsplan

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 1 mrt 2024
3 min lezen
English version

Bestemmingsplan bekijken

Staat het bestemmingsplan niet op ruimtelijkeplannen.nl? Dan kunt u contactopnemen met de gemeente. Geef aan om welk adres het gaat en wat uw vraag is.

Structuurvisies en (ontwerp)bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen die de gemeente nog moet vaststellen, kunt u bekijken via de website. Of neem contact op met de gemeente.

Het is verstandig bestemmingsplaninformatie op te vragen, als u plannen heeft om:

 • Grond en/of een bouwwerk te (ver)kopen.
 • Te gaan (ver)bouwen.
 • Om het bestaande gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.

Schade door bestemmingsplan

Als de gemeente een planologisch besluit neemt, kunt u daardoor (financiële) schade hebben. Bijvoorbeeld bij een nieuw bestemmingsplan. Of als de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft om af te wijken van een bestemmingsplan. U kunt bij schade een scha­de­ver­goe­ding aan­vra­gen. Dat kan pas als er geen be­zwaar of be­roep meer mo­ge­lijk is te­gen het be­sluit van de gemeente. Het be­sluit is dan definitief.

Bij een schadevergoeding (vergoeding planschade) zijn 2 dingen belangrijk:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U heeft geen andere schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Schadevergoeding aanvragen

U kunt schadevergoeding aanvragen bij de gemeente. Dit doet u door een brief te sturen aan de gemeente Steenwijkerland. Het aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade kunt u op de website vinden.  

In de brief staat:

 • uw naam, adres en hand­te­ke­ning
 • een mo­ti­ve­ring en on­der­bou­wing van de ver­goe­ding
 • de maat­re­gel die de scha­de ver­oor­zaakt
 • een om­schrij­ving van de scha­de
 • de da­tum
 • als er spra­ke is van scha­de aan on­roe­rend goed: of u huur­der of ei­ge­naar bent
 • alle be­wijs­stuk­ken die u hebt

U betaalt kosten voor het behandelen van uw verzoek tot schadevergoeding. Kijk voor meer informatie op met de website.

De behandeling van uw schademelding/aanvraag duurt minimaal 6 weken, maar het kan ook langer dan 1 jaar duren.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Gemeente Steenwijkerland