Werken met de Basisregistratie Personen (BRP)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle Nederlanders. Sommige organisaties mogen werken met de persoonsgegevens uit de BRP. Bijvoorbeeld overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, zorgverzekeraars en onderzoeksinstellingen. Organisaties die met de BRP werken voldoen aan strenge eisen.

Wat is de BRP?

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werkten of studeerden in Nederland.

Toegang tot de BRP

Heeft u toegang nodig tot gegevens uit de Basisregistratie Personen? Dat kan alleen als toegang van maatschappelijk belang is én moet toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Organisaties die toegang hebben tot de BRP zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Ook wetenschappelijk organisaties kunnen toegang vragen tot de BRP.

U vraagt eerst toestemming aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Bij de aanvraag moet u aangeven welke gegevens u wilt gebruiken, over welke personen en voor welke taken. Verder moet uw computersysteem aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Daarna neemt de minister een beslissing (autorisatiebesluit).

Digitaal goedkeuring vragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) digitaal goedkeuring vragen om (periodieke) werkzaamheden te mogen uitvoeren in de Basisregistratie Personen. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Eenmalig gegevens opvragen uit de BRP

Heeft u eenmalig gegevens nodig uit de BRP? Bijvoorbeeld voor uw onderzoek of van uzelf. U kunt deze gegevens aanvragen bij de gemeente. Gegevens uit de BRP worden niet verstrekt om winst mee te maken (geen commercieel doel).

Dit artikel is gerelateerd aan: