Dit artikel is gerelateerd aan:

Werkzaamheden uitvoeren in de Basisregistratie Personen (BRP)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Elke gemeente heeft een Basisregistratie Personen (BRP). Deze bevat persoonsgegevens van iedereen die in de gemeente woont of gewoond heeft. De gegevens zijn niet openbaar.

Wettelijke eisen en geheimhouding

Voert u werkzaamheden uit in de Basisregistratie Personen? Dan moet u voldoen aan wettelijke eisen. Uw bedrijf en medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Daarnaast moeten uw medewerkers een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. U legt de werkzaamheden vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van burgemeester en wethouders.

Digitaal goedkeuring vragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) digitaal goedkeuring vragen om (periodieke) werkzaamheden te mogen uitvoeren in de Basisregistratie Personen. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven