Veranderingen in de regelgeving voor de visserij

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat is er veranderd?

Werkt u in de visserij? Er zijn belangrijke veranderingen in de visserijregelgeving voor de kust-, binnen- en zeevisserij.

  • Vanaf 1 januari 2019 is ook voor alle demersale (bodem-) visserijen de aanlandplicht geldig voor alle vangsten van soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden.
  • De aanlandplicht geldt ook als deze soorten worden gevangen in een visserij die is gericht op niet-gequoteerde soorten, zoals de garnalenvisserij.
  • Op de Noordzee en in de Noordwestelijke wateren gelden in 2019 meerdere vrijstellingen op de aanlandplicht.

In het Informatiebulletin Visserij (december 2018)Externe link staan alle vrijstellingen op een rij. Wat de gevolgen zijn voor uw visserij en de mogelijk daarbij geldende vrijstellingen leest u in dit informatiebulletin.

Andere zeevisserijonderwerpen die in dit informatiebulletin aan bod komen zijn

  • het Meerjarenplan Noordzee en de vanuit dit plan benodigde vismachtiging
  • de veranderingen in de regelgeving voor het krijgen van vismachtigingen voor de visserij buiten de EU wateren
  • de maatregelen die gelden ter bescherming van de zeebaars

Voor wie?

  • ondernemers die werken in de visserij

Wanneer?

De wijzigingen in de visserijregelgeving voor de kust-, binnen- en zeevisserij zijn ingegaan op 1 januari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven