Omgevingsrecht gaat op in Omgevingswet

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2023

Wat verandert er?

De Omgevingswet moet het makkelijker maker om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in 1 Omgevingswet.

Dit betekent:

  • snellere en goedkopere besluitvorming;
  • betere oplossingen voor maatschappelijke opgaven;
  • betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden;
  • vereenvoudiging van regels door aansluiting bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels;
  • meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk.

Wetgeving

26 bestaande wetten, zoals de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening, gaan geheel of deels op in de nieuwe Omgevingswet. De Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij verdwijnen.

Bouwbesluit 2012 wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl.

Opzet omgevingswetgeving

De omgevingswetgeving bestaat uit meerdere wetten.

Aan de basis ligt de Omgevingswet (Ow). De Ow is het fundament waarop de hele omgevingswetgeving steunt. In de Ow staan kaders, uitgangspunten en hoofdlijnen.

Die kaders, uitgangspunten en hoofdlijnen worden ingevuld en uitgewerkt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s):

  1. Omgevingsbesluit (Ob)
  2. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  3. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  4. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Ten slotte is er in de omgevingswetgeving nog de Omgevingsregeling (Or). Dat is een ministeriële regeling. Daarin zijn voorschriften opgenomen die meer uitvoeringstechnisch van aard zijn.

Aanvragen vergunning

U kunt straks volgens de Omgevingswet eenvoudiger vergunningen aanvragen: 1 aanvraag, 1 loket en 1 besluit. De procedures voor vergunningen gaan van 26 naar 8 weken.

Bedrijven moeten onderzoek doen om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Volgens de Omgevingswet zijn die onderzoeksgegevens straks langer geldig en sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig.

Nieuwe regeling voor nadeelcompensatie

In de Omgevingswet komt een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie. Die regeling zegt wanneer de overheid schade moet vergoeden die ontstaat door een besluit dat de overheid genomen heeft. De nieuwe schaderegeling is een aanvulling op de regeling in Algemene wet bestuursrecht (Awb). De nadeelcompensatie onder de Omgevingswet heeft voorrang op de regeling uit de Awb. Voor de wetten die helemaal opgaan in de Omgevingswet en al een eigen regeling voor nadeelcompensatie hadden, geldt straks de nieuwe schaderegeling van de Omgevingswet.

Eén digitaal loket

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In veel gevallen moet vanaf de inwerkingtreding binnen 8 weken een aangevraagde Omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden.

Voor wie?

  • alle bedrijven

Wanneer?

De Omgevingswet gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Let op: De ingangsdatum van een (wets)wijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1