Omgevingsrecht gaat op in Omgevingswet

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Ingangsdatum: 1 januari 2024

Wat is er veranderd?

De Omgevingswet moet het makkelijker maker om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) zijn opgenomen in 1 Omgevingswet.

U kunt nu makkelijker en sneller vergunningen aanvragen:

  • U doet uw aanvraag bij 1 digitaal loket (het nieuwe Omgevingsloket). Het bevoegd gezag dat over uw aanvraag moet beslissen, doet dat via dit loket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Meldpunt Bodemkwaliteit en ruimtelijkeplannen.nl.
  • In het nieuwe Omgevingsloket kunt u snel zien wat is toegestaan in uw fysieke leefomgeving. U kunt de regels per locatie opzoeken en controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.
  • Uw aanvraag wordt meestal sneller behandeld: in 8 weken in plaats van 26 weken.

Voor wie?

  • Iedereen die iets wil veranderen in de fysieke omgeving. Voor ondernemers is dat bijvoorbeeld als u een bouwproject wil beginnen of een garage wil ombouwen tot bedrijfsruimte.

Wanneer?

De Omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)