Dit moet u weten over bouwen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
3 min lezen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. En u moet u aan verschillende wetten en regels houden. Zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit) en het Besluit omgevingsrecht. Ook heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Bouwen en de Omgevingswet

Bouwen heeft in de Omgevingswet 2 onderdelen: ruimtelijk bouwen en technisch bouwen.

Ruimtelijk bouwen gaat bijvoorbeeld over:

  • hoe een gebouw eruit mag zien
  • welke functie het mag hebben
  • hoe hoog het mag worden
  • of het past in het omgevingsplan van de gemeente

Technisch bouwen gaat over:

  • veiligheid
  • duurzaamheid
  • waarvoor u het gebouw mag gebruiken

Gaat u ruimtelijk bouwen?

Bij ruimtelijk bouwen moet u zich houden aan de regels in het omgevingsplan (vroeger de bestemmingsplannen) van de gemeente. In het omgevingsplan staat bijvoorbeeld op welke locaties u mag bouwen. En hoeveel gebouwen daar mogen komen. Ook zijn er regels over hoe een gebouw eruit mag zien of hoe hoog het mag worden. Of waarvoor u een gebouw mag gebruiken.

U vindt de landelijke en gemeentelijke regels voor ruimtelijk bouwen in het Omgevingsloket. Bekijk in het Omgevingsloket met de vergunningscheck of u de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig heeft.

Gaat u technisch bouwen?

Gaat u een gebouw verbouwen, de constructie veranderen of bijvoorbeeld een deel aanbouwen? Of wilt u een nieuw gebouw plaatsen? Dan moet u zich houden aan algemene regels. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan de bouwvoorschriften voor een technische bouwactiviteit. Bekijk in het Omgevingsloket met de vergunningscheck of u de omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit nodig heeft.

Bouwen zonder vergunning (vergunningvrij bouwen)

Voor ruimtelijk bouwen en technisch bouwen moet u soms een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen. Ook zijn er situaties waarbij u zonder vergunning mag bouwen. Soms moet u wel een melding doen:

  • Bij een vergunningvrije omgevingsplanactiviteit (ruimtelijk bouwen) hoeft u geen melding te doen.
  • Bij een vergunningvrije technische bouwactiviteit hoeft u soms alleen een melding te doen in het Omgevingsloket.

In het Omgevingsloket kunt u met de vergunningcheck bekijken of u zonder vergunning (vergunningvrij) mag bouwen.

Kwaliteitsregels voor bouwen

Er zijn regels om de kwaliteit van de bouw te verbeteren. Deze regels staan in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Bij sommige bouwplannen moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Die kijkt bijvoorbeeld tijdens de bouw of u zich houdt aan de bouwtechnische eisen. De regels uit de Wkb gelden niet direct voor alle bouwwerken, maar gaan in fases in.

Veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet u vaak een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aanstellen. Deze veiligheidscoördinator zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de werkzaamheden.

Begint u aan een bouwproject met mogelijke veiligheidsrisico’s? Dan moet u een VG-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan) opstellen. Hierin staat hoe de opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemers ervoor zorgen dat werknemers veilig werken aan een bouwproject.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Lees meer over bouwen en de Omgevingswet

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)