Accijns en verbruiksbelastingen betalen bij import

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Ondernemersplein

Accijns

Over de volgende goederen bent u bij de invoer accijns verschuldigd:

  • sigaren, sigaretten en rooktabak
  • bier en wijn
  • alcoholhoudende dranken met een percentage van tenminste 1,2 procent (dus ook likeurbonbons)
  • minerale oliĆ«n en minerale olieproducten (met uitzondering van turf en aardgas)

Douaneformaliteiten

De EU heeft voor de handel in accijnsgoederen uniforme regels opgesteld. De tarieven zijn nog niet geharmoniseerd. Als u accijnsgoederen invoert, dan krijgt u te maken met douaneformaliteiten, ook als de goederen uit een ander EU-land komen. Meer informatie is te vinden op de website van de Douane:

Verbruiksbelasting

In Nederland wordt op een aantal producten een verbruiksbelasting geheven. In principe gelden hiervoor dezelfde regels als die van de accijnsproducten. Voor de volgende producten bestaat er een verbruiksbelasting:

  • vruchten- en groentesappen
  • mineraalwater en limonade
  • pruim- en snuiftabak

Meer informatie over verbruiksbelasting vindt u op de website van de Douane:

Vrijstelling van accijns en/of verbruiksbelasting

Onder voorwaarden kunt u vrijstelling krijgen van de accijns en verbruiksbelasting. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer accijnsgoederen en/of verbruiksbelastinggoederen worden gebruikt voor medicinale doeleinden. Bekijk het volledige overzicht met vrijstellingenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Ondernemersplein