Procedures voor invoer, uitvoer of vervoer afvalstoffen (EVOA)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Gaat u afval uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat vervoeren? Dan moet u zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). De EVOA geldt ook als u afvalstoffen naar andere delen van de wereld wilt overbrengen. Of als u afvalstoffen vanuit andere delen van de wereld naar de EU wilt halen of doorvoeren.

Procedures voor afvaltransport

Welke procedure u moet volgen, hangt af van:

Kennisgeving afvaltransport

Voor het transport van sommige afvalstoffen moet u toestemming hebben van de landen waar het transport langskomt. U heeft dan een kennisgeving nodig. U vraagt kennisgeving aan bij het land waar uw transport begint.

In Nederland kunt u bij ILT kennisgeving aanvragen. ILT informeert dan de andere landen. Pas als u toestemming heeft van alle betrokken landen, mag u afval over de grens transporteren. Met de Digital Notification Advisor (DNA) kunt u digitaal een Nederlands-, Engels- of Duitstalige kennisgevingsdocument en vervoersdocument invullen en printen.

Dit artikel is gerelateerd aan: