Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
4 min lezen
English version

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt krijgt u niet doorbetaald als u niet in dienst bent als werknemer. Wilt u toch een inkomen als u niet kunt ondernemen? Dan moet u zelf een verzekering afsluiten. Dit heet een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een AOV is voor ondernemers die het inkomen dat ze zelfstandig verdienen nodig hebben. Zoals zzp’ers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij moeten zelf voor vervangend inkomen zorgen wanneer ze arbeidsongeschikt worden.

Is een AOV verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is op dit moment niet verplicht. Maar het is wel goed om er over na te denken of het iets voor u is. U kunt ziek worden, of een blessure oplopen waardoor u (tijdelijk) niet meer kan werken. Met een AOV verzekert u zich voor een bepaald bedrag waar u van kunt leven. Dit bedrag spreekt u af met uw verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Veel zzp’ers zijn niet, of niet genoeg, verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het is goed om te kijken wat er gebeurt als u ziek wordt. U kunt ook kijken naar andere mogelijkheden. Zoals schenkkringen.

Kosten AOV

De hoogte van de AOV-premie hangt af van een aantal zaken:

  • Uw beroep, omdat sommige beroepen een grotere kans geven op fysieke klachten.
  • Uw leeftijd, omdat de premie vaak hoger wordt als u ouder bent.
  • De eigenrisicoperiode, dit is de periode waarin u zelf uw verlies aan inkomen opvangt als u ziek wordt.
  • De dekking die u kiest, want u bepaalt zelf waar u wel en niet voor verzekerd bent.

AOV en belastingen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie is daarom geen zakelijke kostenpost en is niet aftrekbaar voor uw onderneming.

Periodieke uitkering

De premie is wel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Geeft de AOV een regelmatige (periodieke) uitkering, bijvoorbeeld maandelijks? Dan kunt u de premie voor de AOV in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

Over de periodieke uitkeringen die u ontvangt als u (deels) arbeidsongeschikt bent, moet u inkomstenbelasting betalen. In uw aangifte geeft u de uitkeringen op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’.

Uitkering in één keer

Als de AOV een uitkering in een keer geeft, kunt u de betaalde premie niet aftrekken. De uitkering is dan ook onbelast in de inkomstenbelasting. Het bedrag telt wel mee voor uw vermogen in box 3.

Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering en belastingen op Belastingdienst.nl.

Andere mogelijkheden voor een AOV

U kunt zelf bepalen hoe u zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid.

Collectief verzekeren via branches

U kunt een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' afsluiten. Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties. Ook belangenverenigingen voor zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid.

Vrijwillig verzekeren via UWV

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij UWV. U moet zich aanmelden bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is hetzelfde als bij een AOV die niet via UWV loopt. Mocht u door een ziekte(verleden) of om andere redenen moeilijk verzekerbaar zijn, dan kunt u in bepaalde gevallen een vrijwillige verzekering bij UWV afsluiten.

Private vangnetverzekering

Voor een kleine groep ondernemers is het door medische problemen niet mogelijk om een gewone AOV af te sluiten. Verzekeraars wijzen zzp’ers met een ziekte(verleden) of psychische klachten bijvoorbeeld soms af. Sommige verzekeraars bieden startende zzp’ers een vangnetverzekering.

Voorwaarde voor deze verzekering is dat u om medische redenen geen gewone AOV kunt afsluiten. En dat u korter dan 15 maanden als zelfstandige werkt. De aftrekbaarheid van de premie voor de private vangnetverzekering is hetzelfde als bij een AOV.

Crowdsurance of schenkkringen (Broodfondsen)

Verlies van inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u ook samen met andere ondernemers opvangen. Bijvoorbeeld via crowdsurance of een schenkkring.

Deelnemers maken met elkaar afspraken en sparen om elkaar te kunnen ondersteunen. Ze gaan uit van vertrouwen en solidariteit. Bent u ziek, dan krijgt u van de andere leden geld waarmee u uw inkomen aanvult. Er kan een wachtperiode gelden. In die periode krijgt u niet uitbetaald. Bekende voorbeelden van een schenkkring zijn een Broodfonds of Voorzieningenfonds.

Leden van een schenkkring kennen elkaar vaak. Deelnemers van crowdsurance kennen elkaar niet persoonlijk en hoeven niet verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten.

Lees meer over schenkkringen in het KVK Geldboek voor ondernemers (vanaf blz. 45).

Schenkkring in combinatie met AOV

U kunt ook kiezen voor een combinatie van een schenkkring en een AOV. De uitkering van een AOV begint dan pas als de uitkering van een schenkkring stopt. Bijvoorbeeld met een eigenrisicoperiode van 2 jaar. Wordt u langdurig ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u de eerste 2 jaar schenkingen uit de schenkkring. Daarna ontvangt u inkomsten uit de AOV. Door de lange eigenrisicoperiode van uw AOV is de premie lager.

Schenkkring en belastingen

Het spaarbedrag dat u maandelijks inlegt in een schenkkring is privévermogen. Het is geen zakelijke kostenpost en is daarom niet aftrekbaar in de onderneming. Uw spaarsaldo in de schenkkring telt wel mee voor uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Een schenking uit de schenkkring aan u is samengesteld uit kleinere schenkingen van de andere leden. Van ieder lid mag u per jaar een bepaald schenkbedrag onbelast ontvangen. Daarboven betaalt u schenkingsbelasting. Schenkingen die u doet aan andere leden in uw schenkkring zijn ook niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.