Bedrijfsbeëindiging: stakingswinst en stakingsaftrek

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als u geheel of gedeeltelijk stopt met uw bedrijf en deze niet verkoopt of overdraagt, kan het zijn dat u moet afrekenen met de Belastingdienst. Zo moet u misschien stakingswinst betalen en heeft u recht op stakingsaftrek.

Dit is zeker van toepassing als er in uw bedrijf sprake is van:

  • stille reserves (zoals de meerwaarde van onroerend goed boven de waarde die op de balans staat);
  • fiscale reserves (vervangingsreserves);
  • uw oudedagsreserve (voorheen FOR).

Stakingswinst

Stakingswinst is het verschil tussen de fiscale boekwaarde van uw bedrijf en de werkelijke waarde op het moment van bedrijfsbeëindiging (of overdracht). Deze winst is onderdeel van uw inkomen in het jaar van staking en u betaalt hier dus inkomstenbelasting over. De stille reserves en de stand van de oudedagsreserve worden als stakingswinst beschouwd. De mkb-vrijstelling mag over de totale jaarwinst, dus ook over de stakingswinst, worden berekend. Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Schakel hiervoor een adviseur in.

Stakingsaftrek

Als u uw bedrijf beëindigt, dan heeft u in sommige gevallen recht op stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst. U kunt maximaal € 3.630,- aftrekken van de winst die u hebt behaald bij de bedrijfsbeëindiging.

Uitzondering: als u daarna een nieuwe onderneming start

Stopt u uw onderneming en start u binnen 1 jaar een nieuw bedrijf? Dan hoeft u waarschijnlijk niet fiscaal af te rekenen. De stakingswinst van uw oude bedrijf moet u dan wel in het nieuwe bedrijf investeren. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

Uitstel van betaling door afsluiten lijfrente

Er is een manier om te voorkomen dat u direct met de fiscus moet afrekenen. U kunt het bedrag van de oudedagsreserve en de stakingswinst verminderen door een lijfrentepremie te storten bij een levensverzekeringsmaatschappij. Die premie is tot een bepaald bedrag fiscaal aftrekbaar. Over de toekomstige uitkering van de lijfrente betaalt u dan wel belasting. Win eerst advies in bij een aantal verzekeraars voordat u deze methode toepast.

Niet afrekenen in bijzondere situaties

In een aantal bijzondere situaties hoeft u niet, of gedeeltelijk, af te rekenen over de Stakingswinst. Deze regelingen gelden als de onderneming wordt ‘’doorgeschoven’’. Hiervan is sprake als u bijvoorbeeld uw onderneming verkoopt aan een werknemer of mede ondernemer. Ook bij omzetting van uw bedrijf naar een bv kunt u van deze regeling gebruik maken. Hiervoor gelden voorwaarden en termijnen.

Rekenvoorbeeld

Een ondernemer van 56 jaar heft zijn bedrijf op. Hij heeft een oudedagsreserve opgebouwd van € 34.000 en in de laatste 5 jaar zijn er geen bedrijfsmiddelen aangeschaft. De bedrijfsmiddelen staan in de boeken voor € 180.000 maar leveren bij verkoop € 250.000 op. Dit levert het volgende staatje op:

VoorbeeldBedrag
Werkelijke waarde bedrijfsmiddelen€ 250.000
Fiscale waarde bedrijfsmiddelen€ 180.000 -
Boekwinst€ 70.000
Boekwinst€ 70.000
Bij: Oudedagsreserve€ 34.000 +
Stakingswinst€ 104.000
Stakingswinst€ 104.000
Af: Stakingsaftrek€ 3.630 -
Stakingswinst€ 100.370
Stakingswinst€ 100.370
Af: MKB-vrijstelling 14%€ 14.051 -
Belast volgens progressief tarief€ 86.318

Dit bedrag wordt bij het overige inkomen van de ondernemer in het betreffende jaar opgeteld en belast volgens het schijventarief in box 1 van de Inkomstenbelasting.

Er is in het voorbeeld geen rekening gehouden met ondernemersaftrek.

U moet ook afrekenen voor de omzetbelasting.

Meer informatie

Bekijk stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek. Of raadpleeg uw boekhouder of account voor meer informatie.

Deze informatie is geplaatst door

KVK