Bedrijfsschadeverzekering

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
1 min lezen
English version

Met een bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd tegen omzetverlies, wanneer de bedrijfsvoering van uw onderneming stil komt te liggen. Bijvoorbeeld na brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal.

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering is vooral interessant wanneer u afhankelijk bent van uw bedrijfspand en eventuele apparatuur en machines. Na een schadegeval kan het namelijk een tijd duren voordat u weer verder kunt met uw bedrijf. Uw pand moet worden opgeknapt of herbouwd, misschien moet de omgeving worden opgeruimd, soms moet u zelfs opnieuw vergunningen bij de gemeente aanvragen. Al die tijd kunt u niet, of niet volledig, door met uw onderneming. En verliest u dus omzet.

Is een bedrijfsschadeverzekering verplicht?

Een bedrijfsschadeverzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd met een bedrijfsschadeverzekering?

 • Omzetverlies bij sluiting van uw bedrijf na schade.

Wanneer keert een bedrijfsschadeverzekering uit?

Als in uw polis staat dat u gedekt bent voor wat u is overkomen. Veelvoorkomende oorzaken zijn:

 • brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal
 • afzetting van uw straat of het winkelcentrum door schade bij andere panden
 • sluiting door bodemverontreiniging of vrijgekomen asbest

Wat is meestal niet verzekerd?

 • minder omzet doordat uw afnemers minder bestellingen plaatsen
 • de schade aan uw pand. Hiervoor heeft u een opstalverzekering nodig
 • schade aan uw inventaris. Hiervoor heeft u een inventarisverzekering nodig
 • schade aan goederen of voorraad. Hiervoor heeft u een goederenverzekering nodig
 • schade veroorzaakt door opzet
 • schade veroorzaakt door slecht onderhoud
 • schade veroorzaakt door illegale activiteiten
 • schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen

Bij veel verzekeraars kunt u de verschillende schadeverzekeringen combineren. U bent dan in één keer verzekerd voor meerdere schades. En betaalt vaak minder premie.

Hoelang ontvangt u een uitkering?

Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Vaak stopt de uitkering als uw gebouw is herbouwd of als uw productie en omzet weer zijn zoals voor de schade. Soms zit er ook een maximale termijn aan de uitkering. Dat kan verschillen van 6 maanden tot enkele jaren.

Denk ook goed na over hoe u andere ondernemingsrisico’s kunt beperken.