Bedrijfsverzekeringen regelen

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Antwoord voor bedrijven

± 4 min lezen

Als u een bedrijf start en runt, is het goed om verzekeringen af te sluiten. U dekt zich daarmee in tegen bepaalde bedrijfsrisico’s. Bijvoorbeeld tegen schade aan goederen, juridische conflicten of ziekte van uw personeel. In dit overzicht vindt u de belangrijkste verzekeringen.

Verplichte verzekeringen voor ondernemers

Net als iedere Nederlander moet u verplicht een ziektekostenverzekering afsluiten. Ook volksverzekeringen zijn voor iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht. Als zelfstandig ondernemer betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

Verder zijn er geen verzekeringen die voor alle ondernemers verplicht zijn. Wel moet u een verzekering afsluiten als:

Soms is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht

Bij deze beroepen is het wettelijk verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten:

  • Financieel adviseurs
  • Advocaten
  • Accountants
  • Notarissen
  • Architecten
Ook kunnen beroepsorganisaties, opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering eisen.

Personeel

Heeft u personeel? Dan betaalt u premies voor werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor iedere werknemer via de loonheffingen. Lees meer over de premies die u voor uw personeel betaalt.

Verzekeren tegen bedrijfsrisico’s

Uw voorraad verwoest door brand, een schadeclaim van een boze opdrachtgever; u moet er niet aan denken. Gelukkig kunt u zich tegen veel risico's verzekeren. Voor als er iets vervelends gebeurt.

Schadeverzekeringen

Met deze schadeverzekeringen dekt u zich in tegen risico’s. Zoals schade aan kantoorapparatuur, goederen, inventaris of uw bedrijfspand.

alles sluiten

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Met deze verzekeringen bent u verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als u iets stuk maakt bij een van uw klanten. Of als u een verkeerd advies geeft, en uw klant daardoor financieel verlies lijdt.

alles sluiten

Personeelsverzekeringen

Als u personeel in dienst heeft, dan zorgt dat voor extra risico’s voor uw bedrijf. Uw medewerker kan langdurig ziek worden of krijgt een ongeval op het werk. Dat kan u veel geld kosten. Met personeelsverzekeringen dekt u deze risico’s af.

alles sluiten

Verzekeringen bij internationale handel

Doet u zaken met het buitenland? Met een transportverzekering voorkomt u onenigheid over transportschade.

Overige verzekeringen

alles sluiten

Andere manieren om de risico’s in uw bedrijf te verkleinen

Naast het afsluiten van verzekeringen zijn er ook andere manieren om de risico’s in uw bedrijf te beperken.

Kies de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid:

  • Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak en vof.
  • Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houdt u uw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk hierbij aan een bv of nv.

Ontdek welke rechtsvorm bij uw bedrijf past met de keuzetool Welke rechtsvorm past bij u?

Maak gebruik van algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden legt u vast wat de rechten en plichten zijn van u en uw klant. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over transport, levertijd, garantie en aansprakelijkheid.

Lees hoe u algemene voorwaarden opstelt.

Factoring: uw facturen altijd betaald

Factoring of reverse factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Tegen een vergoeding worden uw facturen betaald door een bank of factor. Zij handelen de betaling daarna met uw klant af.

Lees meer over factoring.

Verzekeren tegen verlies van inkomen

Kunt u door ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere omstandigheden niet werken? Als zelfstandig ondernemer kunt u uw inkomen op verschillende manieren verzekeren. Bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een broodfonds of een vrijwillige verzekering bij het UWV.

Lees meer over verzekeringen tegen inkomensverlies voor zelfstandig ondernemers.

Webinar Parttime ondernemen: Beperk uw risico's

Tijdens het webinar Parttime ondernemen werd dieper ingegaan op het beperken van uw risico's. Verzekeren is hiervan een belangrijk onderdeel. Bekijk het fragment - ook relevant voor ondernemers die op een andere manier dan parttime starten - hier terug:

Door uw cookie-instellingen kunt u deze video niet bekijken. Wilt u toch kijken?

of bekijk de video op YouTube.

Lees meer over ons cookiebeleid

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Antwoord voor bedrijven