Belasting op leidingwater (BoL)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Iedereen die leidingwater (drinkwater) verbruikt, betaalt belasting op leidingwater (BoL). Deze belasting valt onder de milieubelastingen. Elk jaar bepaalt de overheid het belastingtarief per kubieke meter leidingwater.

Verbruikt u leidingwater?

De leverancier meet uw waterverbruik met uw watermeter. Over de eerste 300 m3 per aansluiting per jaar betaalt u belasting aan de leverancier. De leverancier draagt deze belasting af aan de Belastingdienst.

Levert u leidingwater aan anderen?

Levert u leidingwater aan anderen via een leidingnet of een distributienet?

Voor u gelden de volgende regels:

U hoeft geen belasting te betalen over het water dat u levert voor noodvoorzieningen, zoals brandkranen en sprinklerinstallaties.