Belasting op leidingwater (BoL)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

U betaalt belasting op leidingwater (drinkwater). Deze belasting is een van de milieubelastingen. Elk jaar stelt de overheid het belastingtarief per kubieke meter leidingwater vast.

Verbruikt u leidingwater?

De leverancier van het leidingwater berekent de belasting aan u door en draagt deze af aan de Belastingdienst. Dat doet hij over de eerste 300 m3 per aansluiting per jaar.

Levert u leidingwater aan anderen?

Levert u leidingwater aan anderen via een leidingnet of een distributienet? Voor u gelden de volgende regels:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven