Belasting op leidingwater

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U betaalt belasting op leidingwaterExternal link. Elk jaar stelt de overheid het belastingtariefExternal link per kubieke meter leidingwater vast. Het tarief betaalt u over maximaal 300 m3.

De leverancier van het leidingwater berekent de belasting aan u door en draagt deze af aan de Belastingdienst. Dat doet hij over de eerste 300 m3 per aansluiting.

Levert u leidingwater aan anderen?

Levert u leidingwater aan anderen via een leidingnet of een distributienet? Voor u gelden de volgende regels:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven