Energiebelasting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

U betaalt energiebelastingExternal link als uw bedrijf energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën) verbruikt. De hoeveelheid gebruikte energie bepaalt de hoogte van de energiebelasting. De energieleverancier int de energiebelasting en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Teruggaaf van energiebelasting

In sommige gevallenExternal link komt u in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Verbruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh en heeft u een meerjarenafspraak (MJA) met de overheid afgesloten over energie-efficiëntie? Dan komt u in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelastingExternal link. Hiervoor heeft u een voortgangsverklaring nodig. Deze vraagt u aanExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Opslag duurzame energie

Naast energiebelasting betaalt u op de levering van energie een heffing voor de stimulering van duurzame energie. De energieleverancier int de heffing via uw jaarlijkse energierekening en draagt deze af aan de Belastingdienst. Als u een teruggaaf energiebelastingExternal link heeft, krijgt u ook een bedrag aan opslag duurzame energie terug.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst