Dit artikel is gerelateerd aan:

Energiebelasting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën) verbruikt. Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van uw verbruik. De tarieven vindt u op de site van de Belastingdienst. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Coronacrisis: Uitstel betalen Energiebelasting en ODE

Uw energieleverancier kan u uitstel van betaling van Energiebelasting en ODE geven. Bedrijven of organisaties die aan deze voorwaarden voldoen, mogen de Energiebelasting en ODE later betalen:

  • U krijgt iedere maand een eindfactuur van uw energieleverancier.
  • Deze eindfactuur gaat over het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand.

Uw energieleverancier is niet verplicht om uitstel van betaling te geven. Als uw leverancier deze maatregel wel bij u bij u toepast, brengt uw energieleverancier voor de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE in rekening. Dit ziet u op uw factuur. U hoeft zich niet te melden bij uw energieleverancier. Hou de communicatie van uw leverancier in de gaten. In oktober 2020 krijgt u een extra factuur om deze Energiebelasting en ODE te betalen. Als u moeite heeft met het betalen van uw energierekening, vraag dan bij uw leverancier welke hulpmiddelen er zijn om u te helpen. Bijvoorbeeld een betalingsregeling of een tijdelijk ander maandbedrag of betaaldatum. Lees meer over uitstel van betaling voor belastingen en aflossingen.

Teruggaaf van energiebelasting

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Verbruikt uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh en heeft u een meerjarenafspraak (MJA)met de overheid afgesloten over energie-efficiëntie? Dan komt u in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Hiervoor heeft u een voortgangsverklaring nodig. U vraagt de voorgangsverklaring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Naast energiebelasting betaalt u op de levering van energie ook opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Net als de energiebelasting betaalt u de ODE via uw jaarlijkse energierekening aan uw energieleverancier. De energieleverancier draagt de ODE weer af aan de Belastingdienst. Als u een teruggaaf energiebelasting heeft, krijgt u ook een bedrag aan ODE terug.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst