Belastingaangifte wijzigen

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

Bent u iets vergeten in te vullen in uw belastingaangifte? Vaak kunt u uw aangifte wijzigen en opnieuw versturen. Lees wat u kunt aanpassen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting (btw), en in de aangifte van loonheffingen.

Aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting verbeteren

U kunt een aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting aanpassen zolang u nog geen definitieve aanslag heeft gekregen. U past gewoon uw oude aangifte aan en verstuurt deze opnieuw.

Als u een definitieve aanslag heeft ontvangen, zijn er 2 mogelijkheden:

Aangifte btw verbeteren

Heeft u te veel of te weinig btw aangegeven? Dan kunt u de aangifte btw alleen digitaal aanpassen met een suppletieExterne link. Dat kan:

Krijgt u € 1.000 of minder terug, of moet u € 1.000 of minder betalen? Dan mag u dat bedrag verwerken in uw volgende btw-aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt.

Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregelingExterne link. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.

Aangifte loonheffing verbeteren

Is uw aangifte loonheffingen onjuist of onvolledig? Dan moet u uw aangifte altijd aanpassen. Lees wat u kunt doen in subparagraaf 12.1.1 'Welke gegevens corrigeren?' van het Handboek LoonheffingenExterne link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon 0800-0543

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst