Btw-aangifte doen

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek

Iedere ondernemer moet digitaal btw-aangifte doen. In de btw-aangifte geeft u de btw op die u uw klanten in rekening heeft gebracht. De btw die uw leveranciers aan u hebben berekend (de voorbelasting), trekt u af. Doe op tijd btw-aangifte en betaal op tijd. Zo voorkomt u een naheffing.

De 1e keer btw-aangifte doen

Als u uw onderneming inschrijft in het Handelsregister van KVK, geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id)Externe link.

Verder krijgt u van de Belastingdienst een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen. Ook krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u digitaal aangifte kunt doen. Het kan zijn dat u de 1e btw-aangifte op papier moet doen. U hoort dit van de Belastingdienst.

Digitaal aangifte doen

U doet digitaalExterne link btw-aangifte. Dat kan op de volgende manieren:

U kunt de btw-aangifte ook uitbesteden.

Aangifte doen per maand, per kwartaal of per jaar

De Belastingdienst laat u weten hoe vaak u btw-aangifte moet doen. Per maand, per kwartaal of per jaar. Meestal is dat per kwartaal. Als u per maand of per jaar aangifte wilt doen, kan dat onder voorwaardenExterne link.

Misschien geen btw betalen met de kleineondernemersregeling

Heeft u in een kalenderjaar een maximale omzet van € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten. U draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na, hoeft u geen aangifte btw meer te doen.

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u zich aanmeldenExterne link bij de Belastingdienst. Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn.

Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan doet u vanaf 1 januari 2020 automatisch mee met de nieuwe KOR. U kunt uw deelname op ieder moment stoppenExterne link.

De oude Kleineondernemersregeling (KOR) kunt u niet toepassen over de aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2020. Wilt u de oude KOR toepassen bij de aangifte over een periode vóór 1 januari 2020? Dan moet u een Suppletie-aangifteExterne link doen. In de rubriek 'Vermindering volgens de kleineondernemersregeling' kunt u de oude KOR toepassen of corrigeren.

Zorg dat u op tijd aangifte doet en betaalt

Zorg dat u op tijd btw-aangifte doet en betaalt. U krijgt geen uitnodiging om aangifte te doen. U moet zelf de uiterste aangifte- en betaaldatumsExterne link in de gaten houden. Met de app Btw-AlertExterne link krijgt u een herinnering als u btw-aangifte moet doen. U moet altijd btw-aangifte doen, ook als u in een periode geen omzet had of geen btw heeft betaald.

Het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt, berekent u zelfExterne link in uw aangifte. U krijgt van uw btw-aangifte geen aanslag.

Als u niet op tijd aangifte doet of betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag. U leest hier meer over bij Een naheffingsaanslag voor de btw – zo handelt u hem snel af.Externe link

Btw-aangifte bij internationale handel

Levert u diensten in het buitenland? Of neemt u diensten af uit het buitenland? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenlandExterne link van de Belastingdienst. Hiermee ziet u wie de btw over deze diensten moet aangeven: u of uw leverancier. En in welk land dit moet. Voor goederen gebruikt u het hulpmiddel Leveren van goederen naar het buitenlandExterne link.

Invullen van uw btw-aangifte

In de btw-aangifte geeft u de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Verder geeft u de btw op die u aan uw leveranciers heeft betaald. Ook de btw die naar u verlegdExterne link is, geeft u op in de aangifte. Het saldo betaalt u of krijgt u terug.

De btw berekent u met het factuurstelsel of het kasstelsel. Zijn uw klanten vooral ondernemers en rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen? Dan gebruikt u het factuurstelselExterne link. U geeft dan de btw op die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten. Ook als een klant in het aangiftetijdvak zijn rekening nog niet heeft betaald. Het kasstelselExterne link is voor bepaalde ondernemers die vooral aan particulieren leveren. U geeft de btw op over de inkomsten die op uw bankrekening zijn bijgeboekt. Of die u heeft ontvangen in uw kas.

Er zijn verschillende tarieven en vrijstellingenExterne link. Voor sommige uitgaven mag u de btw niet aftrekkenExterne link. In de laatste btw-aangifte van het jaar geeft u de btw op van het privégebruik van:

 • auto van de zaak
 • gas, water, elektra en telefoon
 • bedrijfsgoederen
In de Toelichting bij de aangifte omzetbelastingExterne link van de Belastingdienst leest u meer over het berekenen van de btw.

Fouten herstellen

Heeft u een fout gemaakt in uw btw-aangifte? Dan herstelt u dit met een Suppletie OmzetbelastingExterne link.

Krijgt u in totaal € 1.000 of minder terug? Of moet u in totaal € 1.000 of minder bijbetalen? Dan mag u dit verwerken in uw eerstvolgende aangifte.

Check of u valt onder bijzondere btw-regelingen

Kijk of u onder 1 van deze regelingen valt:

 • margeregeling

  De margeregeling kunt u misschien gebruiken als u handelt in gebruikte goederen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs.

 • reisbureauregelingExterne link

  Als uw diensten vallen onder de reisbureauregeling, moet u gebruikmaken van de reisbureauregeling. U betaalt dan btw over uw winstmarge op reisdiensten, in plaats van over de totaalprijs van de reisdienst.

 • verleggingsregelingExterne link

  Bij de verleggingsregeling brengt u geen btw in rekening, maar verlegt u de btw naar uw afnemer.

Feiten en cijfers: hoeveel btw ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale btw die de overheid ontvangen heeft, per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek