Bestuurdersaansprakelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Gecontroleerd 21 mrt 2024
2 min lezen
English version

Bent u bestuurder van een rechtspersoon, zoals een bv, nv, vereniging of stichting? In de meeste gevallen bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van deze organisatie. Er zijn uitzonderingen. Lees hoe het zit met de aansprakelijkheid van bestuurders.

Wanbeleid (onbehoorlijk bestuur)

Voert u uw taak als bestuurder niet goed uit? Dan kan de rechtspersoon u aansprakelijk stellen voor de schade. Dit heet 'interne bestuurdersaansprakelijkheid'. En kan alleen bij een 'ernstig verwijt'. Bijvoorbeeld als de organisatie in de problemen komt doordat u:

  • de administratie van de rechtspersoon ernstig verwaarloost
  • voor de rechtspersoon een lening afsluit tegen een veel te hoge rente
  • fraude pleegt
  • zonder goede voorbereiding beslissingen neemt, die grote financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon

Gaat een rechtspersoon failliet door onbehoorlijk bestuur van u als bestuurder? Dan kunt u persoonlijk, dus met uw privévermogen, aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt ook privé aansprakelijk zijn richting derden. Dat zijn bijvoorbeeld de schuldeisers van de rechtspersoon. Dit heet 'externe bestuurdersaansprakelijkheid'. Bijvoorbeeld als u een contract ben aangegaan, terwijl u kon weten dat de rechtspersoon dit contract niet kan nakomen. De schuldeiser kan u dan privé aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid bij betalingen aan Belastingdienst en UWV

Bestuurt u een rechtspersoon die vennootschapsbelasting betaalt? En kunt u de bedragen voor de Belastingdienst of de premies voor het UWV niet op tijd betalen? Dit heet betalingsonmacht. Meld dit zo snel mogelijk (binnen 2 weken) bij de Belastingdienst. Doet u dit niet? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingen en premies.

Als de rechtspersoon schulden heeft bij de Belastingdienst of het UWV en er is sprake van onbehoorlijk bestuur van u als bestuurder, dan moet u deze schulden betalen uit uw privévermogen.

Nog niet ingeschreven bij de KVK

Is de rechtspersoon wel officieel opgericht via de notaris, maar nog niet ingeschreven bij KVK? Dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van en namens de rechtspersoon.

Informele vereniging

Een informele vereniging is een vereniging die niet is opgericht via de notaris. De informele vereniging en het bestuur zijn allebei aansprakelijk voor de financiële verplichtingen van de vereniging.

Wat is een onrechtmatige daad?

Een 'onrechtmatige daad' betekent dat een persoon of organisatie nadeel heeft door het verkeerd handelen van een ander. U kunt hiervoor als bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door de persoon of organisatie. Bijvoorbeeld als u iets koopt, terwijl u weet dat uw organisatie dit niet kan betalen. De verkoper kan u dan persoonlijk aansprakelijk stellen voor de openstaande schuld.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u in sommige gevallen verzekerd tegen de risico's van persoonlijke aansprakelijkheid.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie