Bestuurdersaansprakelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid

Deze informatie is geplaatst door

KVK

± 1 min lezen

Bent u bestuurder van een rechtspersoon, zoals een bv, nv, vereniging of stichting? In de meeste gevallen bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van deze organisatie. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Lees hoe het zit met bestuurlijke aansprakelijkheid.

Wanbeleid

Als u uw taak als bestuurder onbehoorlijk vervult, dan kan de rechtspersoon de schade op u verhalen. Dit heet 'interne bestuurdersaansprakelijkheid'. Dit kan alleen bij een 'ernstig verwijt'. Bijvoorbeeld als u uw vereniging of bv in de problemen brengt doordat u uw administratie ernstig verwaarloost of doordat u een lening afsluit tegen een veel te hoge rente. Een stichting of vereniging kan zelfs failliet gaan door onbehoorlijk bestuur. In dat geval kunnen de bestuurders met hun privé-vermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.

U kunt ook privé aansprakelijk zijn richting derden. Dit heet 'externe bestuurdersaansprakelijkheid'. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u uw taken niet goed vervult waardoor de rechtspersoon failliet gaat.

Niet ingeschreven bij de KvK

Zolang de rechtspersoon na de oprichting bij de notaris niet is ingeschreven bij de KvK, kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die namens de rechtspersoon zijn verricht.

Aansprakelijkheid bij betalingen aan Belastingdienst en UWV

Bestuurt u een rechtspersoon die vennootschapsbelasting betaalt, en kunt u de premies bij de Belastingdienst of UWV niet op tijd betalen? Meld deze betalingsonmacht zo snel mogelijk (binnen twee weken) bij de Belastingdienst. Als u dit nalaat kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Heeft u schulden bij deze organisaties? Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, moet u deze schulden betalen uit uw privévermogen.

Informele vereniging

Bestuurt u een informele vereniging (een vereniging die niet is opgericht via de notaris)? In dat geval zijn de vereniging en het bestuur beide aansprakelijk voor de financiële verplichtingen.

Onrechtmatige daad

Uit de rechtspraak blijkt dat als u als bestuurder een ‘onrechtmatige daad’ begaat u persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door de gedupeerde. Bijvoorbeeld als u iets koopt, terwijl u weet dat de rechtspersoon dit niet kan betalen. De verkoper kan u dan persoonlijk aansprakelijk stellen voor de openstaande schuld. Zo kan dus door de bescherming van een rechtspersoon heen worden geprikt.

Deze informatie is geplaatst door

KVK