Privévermogen en faillissement

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
8 min lezen
English version

Als u failliet gaat, betaalt een curator uw schulden zoveel mogelijk af met geld uit het bedrijf. Afhankelijk van uw rechtsvorm, kan de curator ook privévermogen gebruiken om schuldeisers te betalen. Kies op deze pagina uw rechtsvorm en bekijk of u privé aansprakelijk bent.

Bent u privé aansprakelijk?

Als u uw schulden niet meer kunt betalen, kunt u failliet worden verklaard. U kunt faillissement voorkomen door uitstel van betaling te vragen. Kunt u niet voorkomen dat uw bedrijf failliet gaat? Of u eigen geld moet gebruiken om de schulden af te betalen, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf:

 • Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een eenmanszaak) bent u met uw privévermogen aansprakelijk. Bedrijfs- en privévermogen horen bij elkaar. Heeft u niet genoeg eigen geld om de schulden af te betalen? Dan kunnen schuldeisers ook na uw faillissement eisen dat u eigen vermogen gebruikt om die af te betalen.
 • Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (zoals een bv) bent u meestal niet met uw privévermogen aansprakelijk. Bedrijfs- en privévermogen zijn gescheiden.

Kies uw rechtsvorm

Hieronder kunt u kiezen welke rechtsvorm uw bedrijf heeft. Bij de rechtsvorm van uw keuze ziet u of u privé aansprakelijk bent.

Een eenmanszaak is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Bij schulden of een faillissement bent u met uw privévermogen aansprakelijk. Als u niet genoeg geld in uw bedrijf heeft (bedrijfsvermogen) om uw schulden af te lossen, dan betaalt u de overgebleven schuld met uw eigen vermogen. Dat betekent dat u al uw bezittingen die enige waarde hebben, kunt kwijtraken. Bijvoorbeeld uw spaargeld, auto en koophuis.

Uw partner

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen? Als u met uw privévermogen aansprakelijk bent, dan geldt dat ook voor het privévermogen van uw partner en het vermogen dat u samen met uw partner heeft. U kunt deze aansprakelijkheid beperken door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden af te spreken bij een notaris.

Een bv is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Alleen het vermogen van uw bv kan gebruikt worden om schulden af te lossen. U (de bestuurder) bent niet met uw privévermogen aansprakelijk. En u hoeft niet met uw privévermogen de schulden af te betalen.

In sommige gevallen kunt u als bestuurder wel privé aansprakelijk worden gesteld. Dan moet u toch met uw eigen vermogen de schulden betalen. Dit is het geval bij:

 • onbehoorlijk bestuur
 • als u meetekent als privépersoon

Bij onbehoorlijk bestuur

Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 • fraude, zoals valsheid in geschrifte
 • onnodig grote financiële risico’s nemen
 • zonder goede voorbereiding beslissingen nemen, die grote financiële gevolgen hebben
 • niet op tijd belastingen of sociale premies betalen, en dit niet op tijd melden bij de Belastingdienst

Als u tekent als privépersoon

U bent ook privé aansprakelijk als u een overeenkomst niet alleen tekent als bestuurder, maar ook als privépersoon. Bijvoorbeeld als u geld leent voor uw onderneming en de bank vraagt u als privépersoon mee te tekenen.

Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Een vof is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Alle vennoten zijn privé aansprakelijk voor de hele schuld van de vof. Ook als een andere vennoot deze schuld heeft gemaakt. Als de vof niet genoeg geld heeft (bedrijfsvermogen) om de bedrijfsschulden af te lossen, dan betalen de vennoten de overgebleven schuld met hun eigen vermogen. Dat betekent dat u al uw bezittingen die enige waarde hebben, kunt kwijtraken. Bijvoorbeeld uw spaargeld, auto en koophuis.

Heeft een van de vennoten een privé schuld? Dan hoeven de vof of de andere vennoten dit niet te betalen.

Uw partner

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen? Als u met uw privévermogen aansprakelijk bent, dan geldt dat ook voor het privévermogen van uw partner en het vermogen dat u samen met uw partner gemeenschappelijk heeft. U kunt deze aansprakelijkheid beperken door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden af te spreken bij een notaris.

Rechtspersoon als vennoot

In een vof kunnen ook rechtspersonen meedoen als vennoot. Bij schulden of een faillissement van de vof is ook de deelnemende rechtspersoon aansprakelijk.

Een maatschap is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Bij schulden of een faillissement bent u met uw privévermogen aansprakelijk. Als u niet genoeg geld in uw bedrijf heeft (bedrijfsvermogen) om uw schulden af te lossen, dan betaalt u de overgebleven schuld met uw eigen vermogen. Dat betekent dat u al uw bezittingen die enige waarde hebben, kunt kwijtraken. Bijvoorbeeld uw spaargeld, auto en koophuis.

U bent alleen aansprakelijk voor de zakelijke schulden van uzelf. Heeft een andere maat schulden gemaakt? Dan kunnen schuldeisers deze schuld niet bij u vorderen.

In sommige gevallen bent u wel aansprakelijk voor de schulden van een andere maat:

 • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
 • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptionist(e) aan te nemen of praktijkruimte te huren.
 • De maten zijn in deze gevallen allemaal voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schuld van de maatschap.

Uw partner

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen? Als u met uw privévermogen aansprakelijk bent, dan geldt dat ook voor het privévermogen van uw partner en het vermogen dat u samen met uw partner gemeenschappelijk heeft. U kunt deze aansprakelijkheid beperken door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden af te spreken bij een notaris.

Rechtspersoon als vennoot

In een maatschap kunnen ook rechtspersonen meedoen als maat. Bij schulden of een faillissement van de maatschap is ook de deelnemende rechtspersoon aansprakelijk.

Een cv is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Bij schulden of een faillissement zijn alle beherend vennoten met hun privévermogen aansprakelijk. Ook als een andere beherend vennoot de schulden heeft gemaakt. Als de cv niet genoeg geld heeft (bedrijfsvermogen) om de schulden af te lossen, dan betalen de beherend vennoten de overgebleven schuld met hun eigen vermogen. Dat betekent dat u al uw bezittingen die enige waarde hebben, kunt kwijtraken. Bijvoorbeeld uw spaargeld, auto en koophuis.

Stille vennoot

Stille vennoten zijn niet aansprakelijk voor de schulden. Bemoeit de stille vennoot zich met de bedrijfsvoering en treedt hij naar buiten? Dan is hij wel aansprakelijk.

Uw partner

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen? Als u met uw privévermogen aansprakelijk bent, dan geldt dat ook voor het privévermogen van uw partner en het vermogen dat u samen met uw partner gemeenschappelijk heeft. U kunt deze aansprakelijkheid beperken door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden af te spreken bij een notaris.

Rechtspersoon als vennoot

In een cv kunnen ook rechtspersonen meedoen als vennoot. Bij schulden of een faillissement van de cv is ook de deelnemende rechtspersoon aansprakelijk.

Een stichting is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Alleen het vermogen van de stichting kan gebruikt worden om schulden af te lossen. U (de bestuurder) bent niet met uw privévermogen aansprakelijk. En u hoeft niet met uw privévermogen de schulden af te betalen. In sommige gevallen kunt u als bestuurder wel privé aansprakelijk worden gesteld. Dan moet u toch met uw eigen vermogen de schulden betalen. Dit is het geval bij onbehoorlijk bestuur.

Bij onbehoorlijk bestuur

Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 • fraude, zoals valsheid in geschrifte
 • het nemen van onnodig grote financiële risico’s
 • beslissingen zonder goede voorbereiding, die grote financiële gevolgen hebben
 • het niet op tijd betalen van belastingen of sociale premies, en dit niet op tijd melden bij de Belastingdienst

Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft rechtspersoonlijkheid. Alleen het vermogen van de vereniging kan gebruikt worden om schulden af te lossen. U (de bestuurder) bent niet met uw privévermogen aansprakelijk. En u hoeft niet met uw privévermogen de schulden af te betalen.

In sommige gevallen kunt u als bestuurder wel privé aansprakelijk worden gesteld. Dan moet u toch met uw eigen vermogen de schulden betalen. Dit is het geval bij onbehoorlijk bestuur.

Bij onbehoorlijk bestuur

Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 • fraude, zoals valsheid in geschrifte
 • het nemen van onnodig grote financiële risico’s
 • beslissingen zonder goede voorbereiding, die grote financiële gevolgen hebben
 • het niet op tijd betalen van belastingen of sociale premies, en dit niet op tijd melden bij de Belastingdienst

Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Bent u bestuurder van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid? Dan ben u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de vereniging als die niet is in geschreven in het Handelsregister.

Is de vereniging wel ingeschreven bij KVK? Dan bent u naast de vereniging aansprakelijk als duidelijk is dat de vereniging de gemaakte afspraken niet nakomt.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in (beperkte) gemeenschap van goederen? Als u met uw privévermogen aansprakelijk bent, dan geldt dat ook voor het privévermogen van uw partner en het vermogen dat u samen met uw partner gemeenschappelijk heeft. U kunt deze aansprakelijkheid beperken door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden af te spreken bij een notaris.

Een coöperatie is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Alleen het vermogen van de coöperatie kan gebruikt worden om schulden af te lossen. U (de bestuurder) bent niet met uw privévermogen aansprakelijk. En u hoeft niet met uw privévermogen de schulden af te betalen. In sommige gevallen kunt u als bestuurder wel privé aansprakelijk worden gesteld. Dan moet u toch met uw eigen vermogen de schulden betalen. Dit is het geval bij onbehoorlijk bestuur.

Bij onbehoorlijk bestuur

Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 • fraude, zoals valsheid in geschrifte
 • het nemen van onnodig grote financiële risico’s
 • beslissingen zonder goede voorbereiding, die grote financiële gevolgen hebben
 • het niet op tijd betalen van belastingen of sociale premies, en dit niet op tijd melden bij de Belastingdienst

Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Aansprakelijkheid leden

Of de leden wel of niet aansprakelijk zijn, hangt af van de vorm die u bij oprichting heeft gekozen:

 • UA: Uitgesloten van Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor schulden van de coöperatie. Ook niet na een faillissement.
 • BA: Beperkte Aansprakelijkheid. De leden zijn tot een afgesproken bedrag aansprakelijk voor de schulden.
 • WA: Wettelijke Aansprakelijkheid. De leden zijn gezamenlijk en voor een gelijk deel aansprakelijk voor het tekort van de coöperatie.

Een nv is een rechtspersoon. Dit betekent dat u als bestuurder meestal niet aansprakelijk bent voor de schulden.

Bij onbehoorlijk bestuur

Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 • fraude, zoals valsheid in geschrifte
 • het nemen van onnodig grote financiële risico’s
 • beslissingen zonder goede voorbereiding, die grote financiële gevolgen hebben
 • het niet op tijd betalen van belastingen of sociale premies, en dit niet op tijd melden bij de Belastingdienst

Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Bent u aandeelhouder? Dan bent u niet persoonlijk aansprakelijk.

Schulden blijven bestaan

Tijdens een faillissement betaalt de curator zoveel mogelijk schulden af. Is er niet genoeg geld om alle schulden af te betalen, dan blijven deze schulden bestaan. Schuldeisers kunnen zich in de toekomst alsnog melden om geld op te eisen. Eindigt het faillissement met een akkoord van de schuldeisers of de rechter (homologatie)? Dan kunnen schuldeisers daarna geen geld meer opeisen.