Bodem beschermen tegen vervuiling met harde of vloeistofdichte vloer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Werkt u met vervuilende (vloei)stoffen die in de bodem of in het grondwater kunnen komen? Dan moet u maatregelen nemen die de bodem beschermen tegen verontreiniging.

Vloeren om de bodem te beschermen

U beschermt de bodem met een bodembeschermende voorziening. Dat zijn vloeren, verhardingen of lekbakken die ervoor zorgen dat vervuilende stoffen bij morsen en lekken niet in de bodem komen. Zo voorkomt u verontreiniging van de bodem.

Er zijn verschillende soorten vloeren of verhardingen:

 • Een vloeistofdichte vloer of verharding waardoor stoffen niet in de bodem komen. Ook niet bij lekken die lang duren.
 • Een aaneengesloten vloer, bijvoorbeeld van asfalt, beton of tegels, waarbij de naden zijn gedicht. Deze vloer houdt gemorste of gelekte stoffen lang genoeg tegen zodat ze opgeruimd kunnen worden voor ze in de bodem komen.
 • Een vloer van losse onderdelen met open naden zoals stelconplaten of tegels (elementenbodemvoorziening). Deze verharding is niet geschikt voor waterige vloeistoffen.
 • Een lekbak. De inhoud van een lekbak moet groot genoeg zijn om de vloeistoffen op te kunnen vangen.

De eisen aan deze vloeren staan in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Keuring van bodembeschermende vloeren

U moet de vloer of verharding laten keuren door een erkend bedrijf. De keuring moet worden gedaan volgens de protocollen van AS SIKB 6700. De keuring laat u doen nadat u de vloer heeft aangelegd en daarna minimaal 1 keer in de 6 jaar.

Heeft een bedrijf de vloeren aangelegd volgens beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7700? Dan hoeft u ze pas na 6 jaar te laten keuren.

Logboek bijhouden

U moet in een digitaal of papieren logboek informatie bijhouden over de vloeren. Het gaat om:

 • controles
 • beoordelingen
 • onderhoud
 • reparaties

Het bevoegd gezag kan controleren of u zich aan de regels houdt. De gemeenten en provincies bepalen zelf hoe vaak zij dat doen.

Zorgplicht om de bodem te beschermen

Naast de algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving, heeft u ook een zorgplicht om de bodem te beschermen. U moet daarom onder andere:

 • gelekte en gemorste vloeistoffen (meteen) opruimen
 • lekbakken op tijd legen
 • lekken repareren
 • filters en apparaten schoonmaken en repareren

Onder de specifieke zorgplicht valt ook dat u sommige handelingen niet doet, als u daarmee schade aan de bodem kan voorkomen.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Milieubelastende activiteiten aan of met de bodem moet u melden. Ook heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.