Bodemvervuiling melden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 9 jan 2023
< 1 min lezen
English version

Als u door uw bedrijfsactiviteiten de bodem (mogelijk) vervuilt of aantast, dan moet u dit melden bij de provincie of gemeente.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Bodemverontreiniging en -aantasting melden

Werkzaamheden die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, moet u melden bij de provincie of gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden die zorgen voor:

  • erosie (afbraak)
  • verdichting (samenpakking)
  • verzilting (verzouting)

Of u gebruikt stoffen die de structuur of de kwaliteit van de bodem beïnvloeden.

Ontdekt u verontreinigde of aangetaste bodem? Dan moet u dit ook melden.

Bodemonderzoek

Kunnen door uw werkzaamheden stoffen in de bodem komen die niet goed zijn voor de bodem? Dan moet u bodemonderzoek laten doen door een erkend bodemintermediair voor de werkzaamheden (nulsituatieonderzoek) en na de werkzaamheden (eindsituatie-onderzoek).

Komt uit het onderzoek dat u de bodem heeft aangetast of vervuild? Dan moet u de bodem laten herstellen (saneren). Een erkend bedrijf kan bijvoorbeeld de bodem saneren of de verontreiniging verplaatsen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

U kunt deze melding voor bodemverontreiniging doen via de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)