Verontreiniging, sanering of onderzoek van de bodem

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Als u door uw bedrijfsactiviteiten de bodem (mogelijk) vervuilt of aantast, dan moet u dit melden bij de provincie of gemeente.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Bodemverontreiniging en -aantasting melden

  Werkzaamheden die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, moet u melden bij de provincie of gemeente. Dit zijn werkzaamheden die kunnen zorgen voor erosie, verdichting of verzilting van de bodem. Ontdekt u verontreinigde of aangetaste bodem? Dan moet u dit ook melden.

  Met het Stappenplan NRB uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bepaalt u of uw bedrijfsactiviteiten slecht voor de bodem zijn. De NRB omschrijft of en hoe u maatregelen moet nemen.

  Bodemonderzoek voor en na werkzaamheden

  Kunnen door uw werkzaamheden bodembedreigende stoffen in de bodem terechtkomen? Dan moet u voor de start een bodemonderzoek laten doen door een erkend bodemintermediair. Dit onderzoek legt de bodemkwaliteit vast (nulsituatieonderzoek).

  Aan het eind van uw werkzaamheden laat u weer een bodemonderzoek uitvoeren (eindsituatie-onderzoek). Komt uit het onderzoek dat uw werkzaamheden de bodem te hebben aangetast of vervuild? Dan moet u de bodem herstellen. Een erkend bedrijf kan bijvoorbeeld de bodem saneren of de verontreiniging verplaatsen.

  Bodemsanering melden

  U doet een melding bij de provincie of gemeente als:

  • u een bodemsanering doet
  • u werkzaamheden doet die de bodemverontreiniging verminderen
  • u ernstig verontreinigde grond verplaatst

  Neem contact op met uw gemeente om te weten waar u de melding kunt maken.

  U hoeft geen melding te doen als er geen ernstige verontreiniging is én:

  • de hoeveelheid verontreinigde grond minder is dan 50 m3
  • de hoeveelheid verontreinigd grondwater minder is dan 1.000 m3
  • als u niet-ernstig verontreinigde grond tijdelijk verplaatst en daarna terugbrengt

  BUS-melding bij eenvoudige saneringen

  Voor eenvoudige, standaard saneringen (bijvoorbeeld aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond) kunt u een BUS-melding doen met een BUS-meldingsformulier. U stuurt het formulier naar het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) van de regio waar u gaat saneren. De Rijksoverheid geeft een overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden Wet bodembescherming. U moet binnen 1 jaar na de BUS-melding beginnen met uw bodemsanering. U kunt meer informatie over de BUS-melding vinden bij de Rijksoverheid.

  Digitaal aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze meldingen digitaal afhandelen met de berichtenbox: de BUS-melding, de melding bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, de melding verontreiniging of aantasting bodem en de melding bodemverontreiniging door dunne mest. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1