Verontreiniging, sanering of onderzoek van de bodem

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Verontreiniging of aantasting van de bodem moet u melden bij de provincie of gemeente. Handelingen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, moet u ook melden. Dit zijn handelingen die kunnen leiden tot erosie, verdichting of verzilting van de bodem. Heeft u een mestbassin voor dunne mest? En blijkt de bodem bij uw bedrijf verontreinigd of aangetast? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Als u de bodem gaat saneren, meldt u dat ook.

  Bodemsanering of vermindering bodemverontreiniging melden

  Een bodemsanering moet u melden bij de provincie of gemeente als:

  • de hoeveelheid verontreinigde grond meer is dan 50 m3
  • de hoeveelheid verontreinigd grondwater meer is dan 1.000 m3

  Verricht u werkzaamheden die de bodemverontreiniging verminderen? Of verplaatst u ernstig verontreinigde grond? Dan moet u dit melden. Op Bodemloket.nlExterne link ziet u of u een melding moet doen bij de provincie of bij de gemeente. Een enkelvoudige bodemsanering kunt u melden met de BUS-meldingExterne link. Dat doet u bij de provincie. U heeft geen meldingsplicht als:

  • u redelijkerwijs kunt aannemen dat de verontreiniging niet ernstig is
  • u niet-ernstig verontreinigde grond tijdelijk verplaatst en daarna terugbrengt

  Bodemonderzoek bij bodembedreigende activiteiten

  Kunnen door uw bedrijfsactiviteiten bodembedreigende stoffen in de bodem terechtkomen? Dan moet u voor de start een bodemonderzoek laten uitvoeren (nulsituatie-onderzoek). Dit onderzoek legt de bodemkwaliteit vast. Bij het eind van de bedrijfsactiviteiten laat u weer een bodemonderzoek uitvoeren (eindsituatie-onderzoek). Blijken uw bedrijfsactiviteiten de bodem te hebben aangetast of verontreinigd? Dan moet u herstelmaatregelen nemen.

  Bodemonderzoek bij koop en verkoop perceel

  Bodemonderzoek bij koop of verkoop van een perceel heeft een ander doel dan onderzoek bij bodembedreigende activiteiten. Soms kunt u deze onderzoeken combineren. Bodemonderzoek bij koop of verkoop is niet verplicht.

  Digitaal aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze 4 meldingen digitaal afhandelen met de berichtenbox: de BUS-melding, de melding bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, de melding verontreiniging of aantasting bodem en de melding bodemverontreiniging door dunne mest. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven