Verontreiniging, sanering of onderzoek van de bodem

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
(Mogelijke) verontreiniging of aantasting van de bodem moet u melden bij de provincie of gemeente. Een enkelvoudige bodemsanering kunt u melden met de BUS-melding.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Verontreiniging of aantasting van de bodem moet u melden bij de provincie of gemeente. Handelingen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, moet u ook melden. Dit zijn handelingen die kunnen leiden tot erosie, verdichting of verzilting van de bodem. Heeft u een mestbassin voor dunne mest? En blijkt de bodem bij uw bedrijf verontreinigd of aangetast? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Als u de bodem gaat saneren, meldt u dat ook.

  Bodemsanering of vermindering bodemverontreiniging melden

  Een bodemsanering moet u melden bij de provincie of gemeente als:

  • de hoeveelheid verontreinigde grond meer is dan 50 m3
  • de hoeveelheid verontreinigd grondwater meer is dan 1.000 m3

  Verricht u werkzaamheden die de bodemverontreiniging verminderen? Of verplaatst u ernstig verontreinigde grond? Dan moet u dit melden. Op Bodemloket.nl ziet u of u een melding moet doen bij de provincie of bij de gemeente. Een enkelvoudige bodemsanering kunt u melden met de BUS-melding. Dat doet u bij de provincie. U heeft geen meldingsplicht als:

  • u redelijkerwijs kunt aannemen dat de verontreiniging niet ernstig is
  • u niet-ernstig verontreinigde grond tijdelijk verplaatst en daarna terugbrengt

  Bodemonderzoek bij bodembedreigende activiteiten

  Kunnen door uw bedrijfsactiviteiten bodembedreigende stoffen in de bodem terechtkomen? Dan moet u voor de start een bodemonderzoek laten uitvoeren (nulsituatie-onderzoek). Dit onderzoek legt de bodemkwaliteit vast. Bij het eind van de bedrijfsactiviteiten laat u weer een bodemonderzoek uitvoeren (eindsituatie-onderzoek). Blijken uw bedrijfsactiviteiten de bodem te hebben aangetast of verontreinigd? Dan moet u herstelmaatregelen nemen.

  Bodemonderzoek bij koop en verkoop perceel

  Bodemonderzoek bij koop of verkoop van een perceel heeft een ander doel dan onderzoek bij bodembedreigende activiteiten. Soms kunt u deze onderzoeken combineren. Bodemonderzoek bij koop of verkoop is niet verplicht.

  Digitaal aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze 4 meldingen digitaal afhandelen met de berichtenbox: de BUS-melding, de melding bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, de melding verontreiniging of aantasting bodem en de melding bodemverontreiniging door dunne mest. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven