Zoeken

Bodemsanering melden

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 1 min lezen

Gaat u vervuilde bodem saneren (herstellen) of verontreinigde grond verplaatsen? U moet een melding doen bij de provincie of gemeente.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

BUS-melding bij eenvoudige saneringen

Bij een eenvoudige, standaard sanering (bijvoorbeeld aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond) kunt u een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) doen met een BUS-meldingsformulier.

U stuurt het BUS-meldingsformulier aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb). Dit is meestal de provincie. Bekijk de contactgegevens per bevoegd gezag Wbb voor BUS-meldingen.

U mag pas beginnen met de sanering als u toestemming heeft. Bekijk bij de provincie hoe dat werkt en lang dat duurt. U moet daarna melden als:

  • u begint met de sanering
  • er iets in de saneringswerkzaamheden verandert
  • als u klaar bent met de werkzaamheden

Na de sanering moet u een saneringsverslag (evaluatieverslag) inleveren.

Melden en saneringsplan

Kunt u de bodemsanering niet melden volgens de BUS-regeling? Dan moet u een melding doen bij de provincie en een saneringsplan inleveren. In het saneringsplan staat precies hoe u de sanering gaat aanpakken. U moet misschien ook bodemonderzoek doen en de resultaten van het bodemonderzoek inleveren.

Pas als de provincie uw saneringsplan heeft goedgekeurd, mag u beginnen met de sanering. U moet het melden bij de Provincie als:

  • u begint met de sanering
  • er iets in het saneringsplan verandert
  • als u klaar bent met de werkzaamheden

Na de sanering moet u een saneringsverslag (evaluatieverslag) inleveren.

Nazorgplan restverontreiniging

Als er nog verontreiniging achterblijft (restverontreiniging) moet u een nazorgplan maken en dat inleveren bij de provincie. In het nazorgplan staat hoe u de restverontreiniging gaat aanpakken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

U kunt de melding voor bodemsanering en de BUS-melding doen via de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVLogo SDG YourEuropeToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1