Business Angels

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Business Angels zijn personen die vanuit een zakelijk oogpunt investeren in uw onderneming. Zij zijn ondernemer of ondernemer geweest en worden ook wel particuliere of informele investeerders genoemd.

Een business angel investeert met name in (pre)starters- en ondernemers in een vroege groeifase van hun bedrijf. Zo’n investering is vaak een lening of aandeleninvestering en bedraagt in de regel tussen de 50.000 en 750.000 euro.

Meer dan geld alleen

Naast geld brengt een business angel ook kennis en ervaring in en stelt hij zijn persoonlijke netwerk beschikbaar. Vooral in het begin is een business angel nadrukkelijk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Dit door begeleiding vanuit zijn ondernemerservaring te bieden. Naarmate het bedrijf steviger in de schoenen staat, trekt een business angel zich geleidelijk terug.

Waar vind ik een business angel?

Meestal lopen Business Angels niet te koop met hun risicokapitaal. De beste manier om een Business Angel te vinden, is via uw eigen netwerk of via uw bank of accountant. Zij hebben vaak lijsten van mogelijke investeerders.

Een groot aantal Business Angels is aangesloten bij een van de informal investors netwerken. Meer informatie over Business Angels en de netwerkenExterne link vindt u bij KVK. Ook kunt u hier gratis een exemplaar van het boek ‘Hoe vind ik een investeerder?’ downloaden.

Meer informatie over Business Angels

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en KVK helpen u graag een beter beeld te krijgen van wat een Business Angel voor u kan betekenen. Op www.kvk.nlExterne link vindt u daarom meer informatie over deze alternatieve en groeiende financieringsmogelijkheid.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

KVK Financieringsdesk 0800-1014

Deze informatie is geplaatst door

KVK