Koolstofcorrectie aan de grens bij import in EU (CBAM)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Importeert u goederen van buiten de EU? Dan valt uw invoer mogelijk onder de regels van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), een EU-verordening. In dat geval moet u misschien rapporteren.

Welke goederen vallen onder CBAM?

Het CBAM geldt voor de import van goederen in de categorieën:

 • ijzer en staal
 • cement
 • meststoffen
 • aluminium
 • elektriciteit
 • waterstof

U kunt aan de GN-code zien of een product onder het CBAM valt. U kunt de volledige lijst met CBAM-goederen en de GN-codes bekijken in bijlage I van de CBAM- verordening. Als deze goederen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland zijn geproduceerd en worden geïmporteerd, vallen zij onder deze regel.

Importeert u een zending CBAM-goederen ter waarde van maximaal € 150? Dan hoeft u niet te rapporteren.

Wie moet rapporteren?

In veel gevallen is de importeur de CBAM-aangever. En daarom degene die het CBAM-rapport moet indienen. Maakt u gebruik van indirecte vertegenwoordiging? Dan mag de indirecte vertegenwoordiger of de importeur het CBAM-rapport indienen. Als u buiten de EU gevestigd bent, is de indirecte vertegenwoordiger altijd de CBAM-aangever.

Wat moet u rapporteren?

U moet rapporteren:

 • wie de CBAM-aangever is en welke rol die heeft bij de invoer
 • welke goederen u heeft ingevoerd en welke douaneprocedures u daarbij heeft gevolgd
 • waar de goederen vandaan komen en in welke productie-installatie ze gemaakt zijn

Ook moet u bij de producent van de goederen bepaalde informatie opvragen over de producten die u invoert. U rapporteert over:

 • de ingebedde emissies
 • de specifieke eigenschappen van de producten
 • de betaalde koolstofprijs in het land van productie

Ingebedde emissies zijn de emissies van brandstoffen en grondstoffen die zijn vrijgekomen in het productieproces. Dat is inclusief de emissies van de opwekking van warmte en elektriciteit die is verbruikt in het productieproces.

De Europese Commissie heeft een Guidance document voor producenten en een communicatie template gepubliceerd om u te helpen bij het opvragen van deze gegevens.

Lees meer over het maken van een CBAM-rapport bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Wanneer moet u rapporteren?

Bent u de importeur of vertegenwoordigt u de importeur? Dan moet u elk kwartaal rapporteren hoeveel CO2 er is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen die u in dat kwartaal heeft geïmporteerd. Heeft u in een kwartaal geen CBAM-goederen geïmporteerd of heeft u voor €150 of minder aan CBAM-goederen geïmporteerd? Dan hoeft u geen rapport in te dienen.

U rapporteert via het CBAM-register van de Europese Commissie. U heeft eHerkenning nodig om in te loggen. Lees meer over inloggen in het CBAM-register op de website van de douane.

Dit artikel is gerelateerd aan: