Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2021)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is in het tweede kwartaal 2021 voor het eerst sinds de start van de coronacrisis weer positief en komt uit op 2,3. Daarmee is de indicator met 8,3 punt gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze stijging komt vooral door verbeterde verwachtingen. Hoewel het ondernemersvertrouwen in bijna alle bedrijfstakken toeneemt, zijn er grote verschillen. Bepaalde bedrijfstakken zijn harder geraakt door de coronamaatregelen dan andere bedrijfstakken. Het meest negatief zijn de ondernemers in de horeca. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin april 2021 verzameld.

Download Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2021)PDF 0,7 MB

“Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2021”

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2021
Het ondernemersvertrouwen stijgt van -6,0 naar 2,3 in het tweede kwartaal 2021. In de sectoren bouw (14,3), groothandel en handelsbemiddeling (12,3) en industrie/zakelijke dienstverlening (6,5) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de horeca (-32,6), autohandel en -reparatie (-6,2) en delfstofwinning (-4,8) zijn het negatiefst gestemd.
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2021
Per saldo verwacht 19,5 procent van de ondernemers dat de omzet zal stijgen. Ook de verwachtingen voor verkoopprijzen (15,3%), personeelssterkte (13,4%), export (9,0%), investeringen (1,6%) en zijn per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2021
Ruim een derde van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen. Overige ondernemers worden belemmerd door onvoldoende vraag (16,3%), tekort aan arbeidskrachten (12,8%), financiële beperkingen (4,6%), belemmeringen bij productiemiddelen (7,6%), weersomstandigheden (2,5%) en anders (22,3%).
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het derde kwartaal 2021 verschijnen op 13 augustus 2021. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand juli.

Meer info bij het CBS

Zelf aan de slag met COEN-cijfers

Eerder verschenen rapporten