Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | KVK | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2019)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het tweede kwartaal op 12,0. Daarmee is de indicator met 1,4 punt gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Sinds 2014 is de stemming onder Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2019)PDF 3,5 MB

“Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2019”

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2019
Het ondernemersvertrouwen stijgt van 10,6 naar 12,0 in het tweede kwartaal 2019. In de sectoren bouw (27,8), informatie en communicatie (17,9) en groothandel (13,4) is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld hoog. Ondernemers in de industrie (6,7), delfstofwinning (-1,0) en in de autobranche (-5,3) zijn juist negatiever gestemd dan gemiddeld.
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2019
Per saldo verwacht 27,6 procent van de ondernemers meer om te zetten in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder. Ook zijn de verwachtingen voor personeel (18,3%), tariefsverhoging (12,7%), export (10,3%) en investeringen (9,0%) per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2019
Bijna een kwart van de ondernemers ervaart een terkort aan arbeidskrachten. Onvoldoende vraag (8,2%), financiële beperkingen (5,3%), belemmeringen bij productiemiddelen (4,6%), weersomstandigheden (4,6%) en overig (6,4%) vormen de overige belemmeringen. Bijna de helft van de ondernemers ervaart geen belemmering.
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het derde kwartaal 2019 verschijnen op 15 augustus 2019. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand juli.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
MKB Nederland
VNO-NCW

Eerder verschenen rapporten