Zoeken

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | KVK | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2022)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal 2022 op -0,9. Daarmee is het ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 weer negatief. Het sentiment daalde in bijna alle bedrijfstakken, waarbij het in ongeveer de helft van de bedrijfstakken omsloeg van positief naar negatief. Binnen de horeca daalde het ondernemersvertrouwen het sterkst. Lees meer over verwachtingen en oordelen van ondernemers in de Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2022)PDF 0,8 MB

“Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2022”

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2022
Het ondernemersvertrouwen is afgenomen van 8,2 naar -0,9 in het vierde kwartaal 2022. In de bouwnijverheid (9,7), informatie en communicatie (5,9) en autohandel en -reparatie (5,5) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de delfstoffenwinning (-19,6), horeca (-12,2) en verhuur en handel van onroerend goed (-2,9) zijn relatief het meest negatief.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2022
Ondernemers verwachten per saldo een toename van de omzet (13,7%), investeringen (3,4%), export (9,6%) en personeelssterkte (16,2%) in 2023.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2022
36,4 procent van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Verder vormen belemmeringen bij productiemiddelen, onvoldoende vraag, financiële beperkingen en weersomstandigheden de overige belemmeringen. 19,3% van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen.

Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal 2023 verschijnen halverwege februari. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand januari.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
MKB Nederland
VNO-NCW
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1