Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | KVK | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2021)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het eerste kwartaal 2021 op -6,0. Daarmee is de indicator met 2,0 punt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2020. Deze daling komt na 2 kwartalen van herstel sinds het laagst gemeten ondernemersvertrouwen (-37,2) begin tweede kwartaal 2020. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2021 verzameld. Dit is in de lockdown, maar voorafgaand aan de invoering van de avondklok.

Download Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2021)PDF 0,8 MB

“Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2021”

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2021
Het ondernemersvertrouwen daalt van -4,0 naar -6,0 in het eerste kwartaal 2021. In de sectoren bouw (12,1), verhuur en handel van onroerend goed (3,4) en vervoer en opslag (2,9) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de horeca (-57,1), autohandel en -reparatie (-20,5) en delfstofwinning (-16,3) zijn het negatiefst gestemd.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2021
Per saldo verwacht 10,0 procent van de ondernemers dat de omzet zal afnemen. Ook de verwachtingen voor investeringen (-7,5%) en export (-2,5%) zijn per saldo negatief. De verwachtingen voor verkoopprijzen (16,8%) en personeelssterkte (0,8%) zijn per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2021
Ruim een derde van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen. Overige ondernemers worden belemmerd door onvoldoende vraag (19,2%), tekort aan arbeidskrachten (10,1%), financiële beperkingen (4,5%), belemmeringen bij productiemiddelen (4,0%), weersomstandigheden (2,3%) en anders (26,2%).
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het tweede kwartaal 2021 verschijnen op 18 mei 2021. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand april.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
MKB Nederland
VNO-NCW

Meer info bij het CBS

Zelf aan de slag met COEN-cijfers

Eerder verschenen rapporten