MenuZoekenZoekenHomeFeiten en cijfers

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door:Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekEconomisch Instituut voor de BouwEconomisch Instituut voor de BouwKVKKVKMKB NederlandMKB NederlandVNO-NCWVNO-NCWEnglish version

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2023)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is in het tweede kwartaal 2023 toegenomen tot 7,5. Daarmee is het ondernemersvertrouwen voor het tweede kwartaal op rij positief. In de meeste bedrijfstakken steeg het ondernemersvertrouwen, in drie bedrijfstakken vond juist een daling plaats. De sterkste stijging is te zien bij de horeca, de grootste daling bij de autohandel en –reparatie. De verwachtingen over het economisch klimaat zijn opnieuw verbeterd in vergelijking met een kwartaal eerder. Vier kwartalen op rij daalden deze tot een dieptepunt in het laatste kwartaal van 2022. Ondernemers oordelen zijn wel negatief over de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden. Lees meer over de verwachtingen en oordelen van ondernemers in de Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2023)PDF 0,7 MB

“Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2023”

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2023
Het ondernemersvertrouwen is toegenomen van 6,4 naar 7,5 in het tweede kwartaal van 2023. In de bouwnijverheid, informatie en communicatie en groothandel en handelsbemiddeling is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de verhuur en handel van onroerend goed, vervoer en opslag en delfstoffenwinning zijn relatief het meest negatief.
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2023
Ondernemers zijn per saldo negatief gestemd over het economisch klimaat (-3,1%). De verwachtingen voor de omzet (21,3%), verkoopprijzen (20,1%), personeelssterkte (17,3%), export (8,7%) en investeringen (6,1%) zijn per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2023
33,1% van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. Verder vormen belemmeringen bij productiemiddelen, onvoldoende vraag, financiële beperkingen en weersomstandigheden de overige belemmeringen. 25,4% van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen.

Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het derde kwartaal 2023 verschijnen naar verwachting op 15 augustus 2023. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand juli.

Naar boven