Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (1)

De Nederlandse ondernemers zijn nog altijd zeer somber over hun situatie, maar het vertrouwen is wel sterk toegenomen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland kwam in het derde kwartaal uit op -19,3. Een kwartaal eerder stond deze nog op -37,2 en werd het dieptepunt sinds de start van de meting eind 2008 bereikt. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (1)PDF 0,8 MB

“Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2020”

Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2020
Het ondernemersvertrouwen stijgt van -37,2 naar -19,3 in het derde kwartaal van 2020. In de sectoren detailhandel (4,5), bouw (-4,0) en verhuur en handel van onroerend goed (-8,4) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de horeca (-52,4), zakelijke dienstverlening (-25,3) en delfstoffenwinning (-24,5) zijn het minst optimistisch gestemd.
Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2020
Per saldo verwacht 23,8 procent van de ondernemers een afname in investeringen. Ook de verwachtingen over het personeel (-3,8%) zijn per saldo negatief. Ondernemers verwachten dat de omzet (1,0%), verkoopprijzen (0,5%) en export (-1,0%) per saldo ongeveer gelijk blijft.
Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2020
Ruim 23 procent van de ondernemers ervaart belemmeringen door onvoldoende vraag. Verder vormen een tekort aan arbeidskrachten (9,1%), financiële beperkingen (5,4%), belemmeringen bij productiemiddelen (4,1%), weersomstandigheden (2,3%) en anders (28,8%) de overige belemmeringen. 29,9 procent van de ondernemers heeft geen last van belemmeringen.
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal 2020 verschijnen op 12 november 2020. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand oktober.

Meer info bij het CBS

Zelf aan de slag met COEN-cijfers

Eerder verschenen rapporten