Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeFeiten en cijfers

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door:Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekEconomisch Instituut voor de BouwEconomisch Instituut voor de BouwKVKKVKMKB NederlandMKB NederlandVNO-NCWVNO-NCWEnglish version

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is voor heel Nederland, de bedrijfstakken, regio’s en bedrijfsgroottes beschikbaar.

Het ondernemersvertrouwen wordt vanaf nu samengesteld volgens een vernieuwde methode. De cijfers zijn teruggelegd tot en met januari 2012. Kijk op cbs.nl voor meer informatie en toelichting.

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2023)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, komt aan het begin van het vierde kwartaal van 2023 uit op -10,1. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-3,9) en een daling ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -8,3. Hiermee is het ondernemersvertrouwen voor het achtste kwartaal op rij negatief. Bij negen van de veertien bedrijfstakken daalt de stemmingsindicator, bij vijf neemt het vertrouwen toe. Binnen de vervoer en opslag daalt de stemming het sterkst. Ondernemers in de informatie en communicatie zijn als enige positief gestemd.

Download

Download Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2023)PDFPdf 0,7 MB

“Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2023”

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2023
Het ondernemersvertrouwen is afgenomen van -8,3 naar -10,1 in het vierde kwartaal 2023. In de informatie en communicatie (2,9), cultuur, sport en recreatie ( 0,1) en de zakelijke dienstverlening (-2,3) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de bouwnijverheid (-24,3), landbouw, bosbouw en visserij (-18,3) en autohandel en -reparatie (-14,8) zijn relatief het meest negatief.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2023
Ondernemers zijn per saldo negatief gestemd over het economisch klimaat (-8,7%). De verwachtingen voor de omzet (14,1%), inkooporders (3,1%), verkoopprijzen (17,0%), personeelssterkte (6,0%) en investeringen (4,9%) zijn per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2023
40,3 procent van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Verder vormen tekort aan productiemiddelen materiaal en ruimte (9,2%), onvoldoende vraag (19,5%), financiële beperkingen (8,4%), weersomstandigheden (4,0%) de anders(10,1%). 31,5% van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen. De verschillende belemmeringen tellen nu op tot meer dan 100 procent. Ondernemers kunnen maximaal twee antwoorden invullen voor de belemmeringsvraag en voorheen werd het totale percentage genormaliseerd tot 100 procent. Dit wordt nu niet meer gedaan, zodat het percentage staat voor het aandeel ondernemers dat deze belemmering heeft gekozen.

Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal 2024 verschijnen halverwege februari. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand januari.

Naar boven