Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2019)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal op 6,6. Daarmee is de indicator met 4,0 punt gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2019)PDF 2,3 MB

“Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2019”

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2019
Het ondernemersvertrouwen neemt af van 10,6 naar 6,6 in het vierde kwartaal 2019. In de sectoren bouwnijverheid (15,3), detailhandel (12,9) en groothandel (10,8) is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld hoog. Ondernemers in vervoer en opslag (0,0), autobranche (-7,2) en delfstoffenwinning (-8,5) zijn juist negatiever gestemd dan gemiddeld.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2019
Ondernemers zijn positief over 2020. Per saldo verwachten zij 18,9 procent groei van de omzet. Ook zijn de verwachtingen voor personeelssterkte (13,0%), investeringen (10,1%) en export (5,0%) per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2019
Een kwart van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Onvoldoende vraag (10,1%), financiële beperkingen (5,5%), weersomstandigheden (4,6%), belemmeringen bij productiemiddelen (3,5%) en overig (8,9%) vormen de overige belemmeringen. 43,0 procent van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen.
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal 2020 verschijnen op 13 februari 2020. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand januari.

Eerder verschenen rapporten