Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2020)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het eerste kwartaal op 6,4. Daarmee is de indicator met 0,2 punt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 en nagenoeg onveranderd. Sinds 2014 is de stemming onder Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2020)PDF 2,7 MB

“Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2020”

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2020
Het ondernemersvertrouwen daalt van 6,6 naar 6,4 in het eerste kwartaal 2020 en is daarmee nagenoeg onveranderd. In de sectoren bouw (13,6), groothandel (12,3) en informatie en communicatie (10,5) is het ondernemersvertrouwen het hoogst. Ondernemers in de horeca (0,2), autohandel en -reparatie (-7,6) en delfstoffenwinning (-10,6) zijn juist het minst optimistisch gestemd.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2020
Per saldo verwacht 9,4 procent van de ondernemers meer personeel aan te nemen. Ook zijn de verwachtingen voor omzet (2%), export (2,8%), verkoopprijzen (26,6%) en investeringen (4,1%) per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2020
Ruim een vijfde van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Onvoldoende vraag (11,9%), financiële beperkingen (5,5%), belemmeringen bij productiemiddelen (3,4%), weersomstandigheden (4,9%) en overig (9,6%) vormen de overige belemmeringen. Bijna 43 procent van de ondernemers ervaart geen belemmeringen.
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het tweede kwartaal 2020 verschijnen op 18 mei 2020. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand april.

Eerder verschenen rapporten