Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | KVK | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2020)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal op -4,0. Daarmee is de indicator met 15,3 punt gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2020, toen stond de stemmingsindicator nog op -19,3. Deze stijging is toe te schrijven aan hogere omzetten en een gunstiger economisch klimaat in het derde kwartaal, maar pessimisme overheerst bij de verwachtingen voor het vierde kwartaal. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland. Gegevens voor dit onderzoek zijn begin oktober 2020 verzameld, voorafgaand aan de aangescherpte coronamaatregelen.

Download Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2020)PDF 0,6 MB

“Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2020”

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2020
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2020
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2020

Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal 2021 verschijnen naar verwachting op 12 februari 2021. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand januari.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
MKB Nederland
VNO-NCW

Meer info bij het CBS

Zelf aan de slag met COEN-cijfers

Eerder verschenen rapporten