Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | KVK | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Derde kwartaal (2021)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, stijgt in het derde kwartaal 2021 naar 18,4. Daarmee is de indicator met 16,1 punt gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze stijging komt vooral door verbeterde verwachtingen. Hoewel het ondernemersvertrouwen in de meeste bedrijfstakken toeneemt, zijn er grote verschillen. Het ondernemersvertrouwen neemt het sterkst toe in de horeca. Deze sector werd fors geraakt in de coronacrisis, in het derde kwartaal stijgt het vertrouwen van ondernemers in deze sector naar 39,8%. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin juli 2021 verzameld.

Download Conjunctuurenquête - Derde kwartaal (2021)PDF 0,8 MB

“Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2021”

Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2021
Het ondernemersvertrouwen stijgt naar 18,4% in het 3e kwartaal 2021. In de sectoren horeca (38,8%), groothandel en handelsbemiddeling (25,9%) en vervoer en opslag (23,0%) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de detailhandel (-5,7%) en industrie (-12,3%) zijn het negatiefst gestemd.
Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2021
Per saldo verwacht 23,8% van de ondernemers een stijging van verkoopprijzen. Ook de verwachtingen voor omzet (12,7%), personeel (18,8%), export (5,2%), investeringen (10,4%) zijn per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2021
23,1 procent van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Overige ondernemers worden belemmerd door belemmeringen bij productiemiddelen, materiaal en ruimte (12,8%), onvoldoende vraag (12,2%), financiële beperkingen (3,6%), weersomstandigheden (3,2%) en anders (13,6%).
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal 2021 verschijnen op 12 november 2021. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand oktober.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
MKB Nederland
VNO-NCW

Eerder verschenen rapporten