HomeFeiten en cijfers

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door:Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekEconomisch Instituut voor de BouwEconomisch Instituut voor de BouwKVKKVKMKB NederlandMKB NederlandVNO-NCWVNO-NCWEnglish version

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is voor heel Nederland, de bedrijfstakken, regio’s en bedrijfsgroottes beschikbaar.

Dit kwartaal wordt de tabel met seizoengecorrigeerde cijfers voor het eerst gepubliceerd.

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2024)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is voor het negende kwartaal negatief en komt aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 uit op -7,7. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-4,0), maar een stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -10,1. Hiermee ligt het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2022. Bij zeven van de veertien bedrijfstakken daalt de stemmingsindicator, bij zes neemt het toe en bij één bedrijfstak blijft het ondernemersvertrouwen onveranderd. Alleen in de bedrijfstakken informatie en communicatie en de zakelijke dienstverlening is de stemmingsindicator positief.

Download

Download Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2024)PDFPdf 0,6 MB

“Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2024”

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2024
Het ondernemersvertrouwen is toegenomen van -10,1 naar -7,7 in het eerste kwartaal 2024. In de informatie en communicatie (2,3), zakelijke dienstverlening (1,6) en de overige dienstverlening (-1,5) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de delfstoffenwinning (-28,9), autohandel en -reparatie (-21,5) en de landbouw, bosbouw en visserij (-16,9) zijn relatief het meest negatief.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2024
Ondernemers zijn per saldo negatief gestemd over het economisch klimaat (-6,7%), de omzet ( -5,3%) en de inkooporders (-0,9). De verwachtingen voor de verkoopprijzen (34,5%), personeelssterkte (8,7%) en investeringen (0,6%) zijn per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2024
35,3 procent van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Verder vormen een tekort aan productiemiddelen materiaal en ruimte (7,0%), onvoldoende vraag (20,4%), financiële beperkingen (7,9%), weersomstandigheden (9,0%) of andere redenen (8,8%) belemmeringen. 33,8% van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen. De verschillende belemmeringen tellen nu op tot meer dan 100 procent. Ondernemers kunnen maximaal twee antwoorden invullen voor de belemmeringsvraag en voorheen werd het totale percentage genormaliseerd tot 100 procent. Dit wordt nu niet meer gedaan, zodat het percentage staat voor het aandeel ondernemers dat deze belemmering heeft gekozen.

Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het tweede kwartaal 2024 verschijnen naar verwachting halverwege mei 2024. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand april.