Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | KVK | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2019)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het eerste kwartaal op 10,6. Daarmee is de indicator met 2,8 punt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2018. Sinds 2014 is de stemming onder Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2019)PDF 2,2 MB

“Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2019”

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2019
Het ondernemersvertrouwen daalt van 13,4 naar 10,6 in het eerste kwartaal 2019. In de sectoren bouw (31,2), groothandel (17,1) en zakelijke dienstverlening (15,3) is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld hoog. Ondernemers in verhuur- en handel onroerend goed (3,5), vervoer en opslag (-0,2) en in de autobranche (-5,1) zijn juist negatiever gestemd dan gemiddeld.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2019
Per saldo verwacht 12,5 procent van de ondernemers meer personeel aan te nemen. Ook zijn de verwachtingen voor omzet (9,3%), export (5,7%), tariefsverhoging (33,3%) en investeringen (7,9%) per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2019
Bijna een kwart van de ondernemers ervaart een terkort aan arbeidskrachten. Onvoldoende vraag (8,1%), financiële beperkingen (5,1%), belemmeringen bij productiemiddelen (4,9%), weersomstandigheden (4,5%) en overig (6,5%) vormen de overige belemmeringen. Bijna de helft van de ondernemers ervaart geen belemmering.
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het tweede kwartaal 2019 verschijnen op 16 mei 2019. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand april.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
MKB Nederland
VNO-NCW

Eerder verschenen rapporten