Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Gepubliceerd door:
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
KVK
MKB Nederland
MKB Nederland
VNO-NCW
VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is voor heel Nederland, de bedrijfstakken, regio’s en bedrijfsgroottes beschikbaar.

Dit kwartaal wordt de tabel met seizoengecorrigeerde cijfers voor het eerst gepubliceerd.

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2024

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is voor het tiende kwartaal op rij negatief en komt aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 uit op -6,0. Dit is lager dan het gemiddelde van de reeks (-4,1), maar een stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, toen de indicator uitkwam op -7,7. Hiermee ligt het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau sinds het begin van het eerste kwartaal van 2022. Bij acht van de veertien bedrijfstakken stijgt de stemmingsindicator en bij zes is sprake van een daling. Alleen in de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en de delfstoffenwinning is het ondernemersvertrouwen positief.

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2024Het ondernemersvertrouwen is toegenomen van -7,7 naar -6,0 in het tweede kwartaal van 2024. In de cultuur, sport en recreatie (2,8), delfstoffenwinning (1,7) en de zakelijke dienstverlening (-1,0) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de landbouw, bosbouw en visserij (-15,1), bouwnijverheid (-10,2) en de groothandel en handelsbemiddeling (-10,2) zijn relatief het meest negatief.
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2024Ondernemers zijn per saldo positief gestemd over de omzet (19,6%), de verkoopprijzen/tarieven (12,2%), de personeelssterkte (12,1%), de inkooporders (10,7%), het economisch klimaat (1,5%) en de investeringen (1,2%).
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 202436,5 procent van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Verder vormen onvoldoende vraag (20,8%), financiële beperkingen (7,7%), een tekort aan productiemiddelen materiaal en ruimte (7,5%), weersomstandigheden (7,0%) of andere redenen (8,8%) belemmeringen. 33,7% van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen. De verschillende belemmeringen tellen nu op tot meer dan 100 procent. Ondernemers kunnen maximaal twee antwoorden invullen voor de belemmeringsvraag en voorheen werd het totale percentage genormaliseerd tot 100 procent. Dit wordt nu niet meer gedaan, zodat het percentage staat voor het aandeel ondernemers dat deze belemmering heeft gekozen.

Eerder verschenen rapporten