Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2021)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal op 19,8. Een toename ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze toename is minder sterk dan in de voorgaande twee kwartalen, toen het vertrouwen opklom uit een diep dal. In alle bedrijfstakken zijn ondernemers per saldo positief gestemd. De stemmingsindicator is het hoogst in de horeca en het laagst in de autohandel en -reparatie. Ook bij vrijwel alle indicatoren hebben de positief gestemde ondernemers een overhand op de negatief gestemde ondernemers. Deze en meer verwachtingen en oordelen zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2021)PDF 0,6 MB

“Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2021”

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2021
Het ondernemersvertrouwen is toegenomen van 18,4 naar 19,8 in het vierde kwartaal 2021. In de sectoren horeca (34,5), bouwnijverheid (24,9) en groothandel en handelsbemiddeling (23,5) is het ondernemersvertrouwen relatief het hoogst. Ondernemers in de detailhandel (1,9), verhuur en handel van onroerend goed (4,6) en autohandel en -reparatie (4,8) zijn het negatiefst gestemd.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2021
Begin oktober zagen ondernemers 2022 positief tegemoet. Per saldo verwacht 37,2 procent een groei van de omzet. Ook de verwachtingen voor de export (22,6%) en personeelssterkte (29,1%) en investeringen (15,3%) zijn per saldo positief.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2021
30,4 procent van de ondernemers ervaart tekort aan arbeidskrachten. Verder vormen belemmeringen bij productiemiddelen (13,7%), onvoldoende vraag (9,7%), financiële beperkingen (3,9%), weersomstandigheden (2,8%) en anders (11,1%) de overige belemmeringen. 28,4 procent van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen.

Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal 2022 verschijnen naar verwachting op 15 februari 2022. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand januari.

Eerder verschenen rapporten