Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | KVK | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2018)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal op 13,4. Daarmee is de indicator met 1,6 punt gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal (2018)PDF 2,1 MB

“Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2018”

Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2018
Het ondernemersvertrouwen daalde van 15,0 naar 13,4 in het vierde kwartaal 2018. Het ondernemersvertrouwen is met 33,3 het hoogst in de bouwnijverheid en met -14,4 het laagst in delfstoffenwinning
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2018
Ondernemers zijn positief over 2019. Per saldo verwachten zij groei van de omzet, personeelssterkte en investeringen.
Conjunctuurenquête - Vierde kwartaal 2018
Een kwart van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. 44,1 procent van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen.
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal 2019 verschijnen naar verwachting op 14 februari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
KVK
MKB Nederland
VNO-NCW

Eerder verschenen rapporten