Feiten en cijfers

Wilt u meer inzicht krijgen in data over ondernemerschap? Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het bedrijfsleven in Nederland.

Factsheets

Bekijk factsheets per branche, gemeente of thema. U kunt de cijfers gebruiken voor bijvoorbeeld uw marktoriëntatie, bedrijfsplan en andere onderzoeken.

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Voor de COEN ondervraagt het CBS elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan. Zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte.

Economische groei en arbeidsmarkt

Bekijk de persconferentie van het CBS. U hoort meer over de economische groei, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het conjunctuurbeeld in het tweede kwartaal van 2021.

Financieringsmonitor 2020

De Financieringsmonitor van het CBS brengt de zoektocht naar financiering van mkb-bedrijven in kaart. Ook de recente ontwikkelingen op de financieringsmarkt, belemmeringen op de bedrijfsprestaties en de gevolgen van corona worden beschreven.