Toestemming voor commerciële omroep

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u een commerciële omroep beginnen? Dan heeft u toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media (CvdM). U heeft deze toestemming nodig om een etherfrequentie aan te vragen en een contract met een kabelexploitant af te sluiten.

Toestemming commerciële omroep aanvragen

U kunt toestemming voor een commerciële omroep aanvragen bij het CvdM. U of uw bedrijf moet onder de bevoegdheid van Nederland vallen en u mag geen landelijke, regionale of lokale publieke media-instelling zijn. De toestemming geldt voor 5 jaar. Wilt u de toestemming verlengen? U moet minimaal 5 maanden voor het aflopen van de toestemming verlenging aanvragen.

Omroepkanaal aanvragen

Om digitale radio en televisie via de ether uit te zenden, moet u een vergunning voor een etherfrequentie aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) met DigiD of eHerkenning.

Om uit te zenden via de kabel moet u een contract afsluiten met een kabelexploitant.

Voor de vergunning en voor een kabelcontract heeft u de toestemming voor een commerciële omroep van het CvdM nodig.

Toezicht op commerciële omroepen

Het CvdM controleert of u zich aan de beleidsregels voor commerciële media uit de Mediawet houdt. U betaalt daarvoor het CvdM ieder jaar toezichtskosten. Dit bedrag is onder andere afhankelijk van uw marktaandeel en het aantal uitzenduren. U moet deze gegevens voor de toezichtskosten melden aan het CvdM.

Toestemming commerciële omroep stoppen

Wilt u met uw omroep stoppen of niet langer gebruikmaken van de toestemming? Meld dit zo snel mogelijk aan de CvdM. Toestemming kunt u niet aan een ander overdragen. Ook als de zeggenschap (bijvoorbeeld de aandelen) van uw omroep verandert, blijft de toestemming op uw naam als de aanvrager staan.

Dit artikel is gerelateerd aan: