Vergunning voor gebruik radiofrequentie

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u met uw omroep radioprogramma's uitzenden? Of heeft u een radiofrequentie nodig voor uw evenementen of live-uitzending? Dan moet u een vergunning aanvragen. Hiermee kunt u een etherfrequentie gebruiken. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) bepaalt welke frequentie u mag gebruiken.

Vergunning commerciële omroep (FM of digitale radio)

Wilt u een commerciële omroep beginnen? Dan zet u eerst de volgende stappen:

Kiest u ervoor om een niet-landelijke commerciële omroep te beginnen? Dan moet u een deel van de zendtijd gebruiken voor programma’s met informatie, cultuur en educatie uit de regio. Dit heet regiogerichtheid.

Experimenteervergunning

Heeft uw bedrijf een etherfrequentie nodig voor een experiment? Dan kunt u een experimenteervergunning aanvragen bij de RDI.

Let op: U mag hiermee geen winst maken. Ook mag u geen storing veroorzaken voor andere frequentiegebruikers.

Evenementenzender

Houdt u een evenement en wilt u voor het evenement een radioprogramma uitzenden? Dan zet u de volgende stappen:

Frequentieruimte evenementen en live-uitzendingen

Wilt u een frequentie gebruiken een evenement of live-uitzending? Bijvoorbeeld voor portofoons of mobilofoons, intercom-, video- en audioverbindingen?

U moet een vergunning frequentieruimte voor evenementen en live-uitzendingen aanvragen bij de RDI.

Dit artikel is gerelateerd aan: