Concessie personenvervoer aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u openbaar vervoer aanbieden? Dan vraagt u een concessie personenvervoer aan bij de provincie. U krijgt de concessie na een Europese aanbesteding. De concessie geldt voor 8 jaar.

Digitaal concessie aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de concessie personenvervoer digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven