Cosmetische producten produceren of verkopen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u cosmetische producten produceert of verkoopt, moet u zich houden aan regels uit de Cosmeticaverordening en het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011.

Productinformatie beschikbaar hebben

Als producent of leverancier van cosmetische producten moet u alle informatie over het productExterne link hebben. Vraagt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) u om productinformatie? Dan moet u deze binnen 3 werkdagen geven.

Productveiligheid aantonen

Als fabrikant of importeur van cosmetica moet u kunnen aantonen dat het product veilig is. Hiervoor heeft u een veiligheidsbeoordeling nodig van een deskundige beoordelaar. Bijvoorbeeld van een farmaceut, toxicoloog, dermatoloog of cosmetisch chemicus.

Werken met productienormen

Als u cosmetische producten maakt dan moet u zich houden aan productienormen (NEN-EN-ISO 22716Externe link). Dat betekent dat u bijvoorbeeld goede grondstoffen gebruikt en hygiënisch werkt.

Informatie op etiketten

Op de etiketten van cosmeticaproducten moet informatie staanExterne link over het product. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid, de gegevens van de fabrikant, de ingrediënten en de houdbaarheidsdatum.

Notificatie versturen

Produceert u een cosmetisch product? Of voert u het als eerste in in de Europese Unie? Dan moet u een notificatie sturenExterne link naar de Europese Commissie. De notificatie geldt ook voor cosmeticaproducten met 'nieuwe' nanomaterialen.

Exportcertificaat aanvragen

Wilt u cosmetica exporteren buiten Europa? Dan moet u een exportcertificaat aanvragen bij de NVWAExterne link.

Regels voor dierproeven

In Europa is het verboden om:

  • dierproeven met cosmetica te doen
  • ingrediënten voor cosmetica op dieren te testen
  • in cosmetische producten te handelen waarvan de ingrediënten door dierproeven zijn getest

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven