Regels voor dierproeven

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Bent u wetenschapper of (dieren) arts en wilt u dierproeven doen? U moet zich aan regels houden en u heeft vergunningen nodig.

Wanneer dierproeven

Dierproeven zijn soms verplicht. Een nieuw medicijn mag bijvoorbeeld alleen worden verkocht nadat het op een levend dier is getest. Een dierproef is alleen toegestaan als:

  • de dierproef belangrijker is het dierenleed
  • als er geen andere mogelijkheid is dan een dierproef

Proeven op mensapen en het testen van make-up op dieren zijn verboden. U mag alleen onderzoek doen met speciaal daarvoor gefokte dieren.

De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de regels houdt.

Vergunningen voor dierproeven aanvragen

Als u een dierproef gaat doen dan moet u:

Veranderingen dierproef melden

Heeft u een projectvergunning voor uw dierproef? Als het onderzoek verandert, dan moet u dit melden bij de CCD. Soms moet u bij veranderingen een wijzigingsaanvraag indienen (u wilt bijvoorbeeld meer dieren gebruiken) of een nieuwe vergunning aanvragen (bijvoorbeeld als het doel van uw project verandert).

Controle op dierenwelzijn

Elke instelling die dierproeven doet, proefdieren fokt of levert moet een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) hebben (of oprichten). De IvD houdt het welzijn van dieren in de gaten en adviseert personeel over bijvoorbeeld huisvesting en verzorging.

Voordat u een projectvergunning aanvraagt bij de CCD moet de IvD van uw instelling het projectvoorstel controleren op het 3 V-beleid:

  • Vervangen: kunt u de dierproef vervangen door een humane, proefdiervrije methode (bijvoorbeeld door computersimulaties)?
  • Verminderen: kunt u minder dieren gebruiken (bijvoorbeeld door data van ander onderzoek te gebruiken)?
  • Verfijnen: kunt u bij de dierproeven het ongemak van dieren zoveel mogelijk verminderen (bijvoorbeeld goede huisvesting, voeding, behandeling en pijnbestrijding)?

Verzorging van proefdieren

Alleen speciaal opgeleide medewerkers mogen dierproeven uitvoeren en de dieren verzorgen. U moet proefdieren goed behandelen. De dieren mogen zo min mogelijk last van de dierproeven hebben. De verblijven moeten aan wettelijke eisen voldoen. Er moeten bijvoorbeeld schuilmogelijkheden, nestmateriaal, bedding en speeltjes in de kooien zijn.

Rapporteren over dierproeven

De NVWA controleert of u zich aan de regels houdt. U moet ieder jaar gegevens opsturen over de dierproeven die u heeft gedaan. U rapporteert over:

  • het doel van de proef
  • het aantal en de soort proefdieren
  • de technieken die u heeft gebruikt
  • hoeveel de proefdieren zijn belast

Projectvergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de projectvergunning digitaal aanvragen bij de CCD. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.