Regels voor dierproeven

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u dierproevenExterne link verrichten? Dan heeft u een instellingsvergunning en een projectvergunning nodig. Als fokker heeft u alleen een instellingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aanExterne link bij De Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

U mag dierproeven bijvoorbeeld gebruiken om vaccins te testen. De wet stelt onder meer eisen aan de deskundigheid van onderzoekers en dierverzorgers en de huisvesting en verzorging van de proefdieren.

Onderzoek met proefdieren

U mag alleen onderzoek doen met speciaal daarvoor gefokte dieren. Het is verboden bepaalde apensoorten voor dierproeven te gebruiken. Commerciële proefdierfokbedrijven die leveren aan dierproefinstellingen hebben een vergunning nodig.

Regels voor dierproeven met cosmetica

In Europa is het verboden om:

  • dierproeven met cosmetica te doen
  • ingrediënten voor cosmetica op dieren te testen
  • in cosmetische producten te handelen waarvan de ingrediënten door dierproeven zijn getest

Advies dierexperimentencommissie (DEC)

De CCD neemt een besluit op basis van een positief adviesExterne link van een dierexperimentencommissie (DEC). Nadat u een onderzoeksplan heeft ingediend, neemt de DEC uw aanvraag in behandeling. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert tijdens de proef of u de regels naleeft.

Rapporteren over dierproeven

U moet jaarlijks aan de NVWA gegevens sturen over de door u verrichte dierproeven. U rapporteert over het doel van de proef, de soort en het aantal proefdieren en de gebruikte technieken. Hierbij vermeldt u in welke mate de dieren daarbij zijn belast.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning dierproeven digitaal aanvragen bij de Centrale Commissie Dierproeven. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven