Cultuurgoederen invoeren of uitvoeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u cultuurgoederen invoeren of uitvoeren? Dan moet u controleren of deze het land van herkomst wel mogen verlaten. Soms mag dat alleen met officiële toestemming van de lokale autoriteiten. Of u moet een vergunning hebben. En soms is het verboden.

Voorbeelden van cultuurgoederen zijn:

  • kunst
  • archeologische voorwerpen
  • antiek

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op de in- en uitvoer van cultuurgoederen.

Cultuurgoederen invoeren

Wilt u cultuurgoederen invoeren uit het buitenland? Dan moet u controleren welke regels er in het land van herkomst zijn voor de uitvoer voor cultuurgoederen. En u moet kunnen aantonen dat u heeft gecontroleerd of het om beschermd cultureel erfgoed gaat. U mag beschermd cultureel erfgoed niet (zonder toestemming) uitvoeren.

Als u zonder toestemming cultuurgoederen meeneemt, dan kan de Douane deze in beslag nemen. U kunt ook een boete krijgen.

Cultuurgoederen uitvoeren

Gaat u cultuurgoederen uitvoeren uit Nederland naar een land buiten de EU? Dan heeft u meestal een uitvoervergunning nodig. Dit geldt meestal voor voorwerpen:

  • ouder dan 50 of 100 jaar, en
  • met een waarde van € 15.000 of meer

U kunt de uitvoervergunning cultuurgoederen aanvragen bij de Belastingdienst. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bepaalt of u de vergunning krijgt.

Als u cultuurgoederen uitvoert naar een land binnen de EU heeft u geen uitvoervergunning nodig. Soms is er wel bijzondere toestemming nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om beschermd cultureel erfgoed of nationaal bezit.

Verbod op invoer en uitvoer van cultuurgoederen

In sommige landen mag u (gedeeltelijk) geen cultuurgoederen invoeren of uitvoeren. Voor die landen gelden sanctieregelingen. Dit verbod geldt voor:

Verlenging uitvoervergunning

Heeft u cultuurgoederen uitgevoerd met een vergunning voor tijdelijke uitvoer? En zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u de goederen niet op tijd kunt laten terugkeren? U kunt verlenging van uw uitvoervergunning aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Dit artikel is gerelateerd aan: