Dit artikel is gerelateerd aan:

Cultuurgoederen invoeren of uitvoeren

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Wilt u cultuurgoederen invoeren of uitvoeren? Dan moet u controleren of deze het land van herkomst wel mogen verlaten. Soms mag dat alleen met officiële toestemming van de autoriteiten. Bijvoorbeeld voor tentoonstellingen of restauratie. Cultuurgoederen zijn bijvoorbeeld kunst, archeologische voorwerpen en antiek. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op de in- en uitvoer van cultuurgoederen.

Cultuurgoederen invoeren

Wilt u cultuurgoederen invoeren uit een land buiten de Europese Unie? Dan moet u controleren welke regels er in dat land zijn voor de uitvoer van cultuurgoederen. Een vuistregel is: voorwerpen ouder dan 50 jaar mogen het land niet altijd zomaar verlaten. In dat geval moet u kunnen aantonen dat u heeft gecontroleerd of het om cultureel beschermd erfgoed gaat:

  • Ga na of de verkoper als betrouwbaar bekendstaat.
  • Maak foto's van het voorwerp.
  • Vraag schriftelijke gegevens, certificaten en andere verklaringen aan de verkoper en controleer die.

Voor cultuurgoederen uit Irak en Syrië gelden bijzondere regels.

Cultuurgoederen uitvoeren

Gaat u cultuurgoederen uitvoeren uit Nederland? En exporteert u ze naar een land buiten de Europese Unie? Dan heeft u een uitvoervergunning nodig. Dit geldt alleen voor cultuurgoederen boven een bepaalde waarde en ouderdom. U kunt de uitvoervergunning cultuurgoederen aanvragen bij de Belastingdienst. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bepaalt of u de vergunning krijgt.

Coronacrisis: verlengen uitvoervergunning cultuurgoederen

Heeft u cultuurgoederen uitgevoerd met een vergunning? Door de aangepaste regels voor lucht- en vrachtverkeer vanwege de coronacrisis kunt u de goederen niet altijd op tijd laten terugkeren. U kunt bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) verlenging van uw uitvoervergunning aanvragen. Doe dit op tijd om aan uw verplichting tot wederinvoer te voldoen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)