Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels voor beschermde voorwerpen en verzamelingen (Erfgoedwet)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Heeft u een voorwerp of verzameling met een cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde? Dan kan de minister van OCW uw voorwerp of verzameling onder bescherming van de Erfgoedwet plaatsen. Deze wet voorkomt dat voorwerpen en verzamelingen die belangrijk zijn voor het Nederlandse cultuurbezit verloren gaan. Het voorwerp of de verzameling krijgt dan een beschermde status en komt in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van de Erfgoedwet. U kunt bezwaar aantekenen tegen het aanwijzingsbesluit van de minister.

Staat uw voorwerp of verzameling in het register?

Bent u eigenaar van één of meer voorwerpen uit het register? Dan moet u:

  • de Erfgoedinspectie inlichten bij vermissing, diefstal of tijdelijke uitlening
  • een overeenkomst opstellen bij tijdelijke bruikleen
  • de Erfgoedinspectie inlichten bij verkoop binnen Nederland
  • toestemming vragen aan de Erfgoedinspectie bij tijdelijke uitvoer naar het buitenland
  • toestemming vragen aan de minister van OCW bij uitvoer of verkoop naar het buitenland.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven