Regels voor beschermde voorwerpen en verzamelingen (Erfgoedwet)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een voorwerp of verzameling met een cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde? Dan kan daaraan een beschermde status toegewezen worden en vallen ze onder de Erfgoedwet. In dat geval worden ze in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingenExternal link opgenomen. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van de Erfgoedwet.

Eigenaar van beschermde voorwerpen uit het register

Bent u eigenaar van één of meer voorwerpen uit het register? Dan moet u:

  • de Erfgoedinspectie inlichten bij vermissing, diefstal of tijdelijke uitlening
  • een overeenkomst opstellen bij tijdelijke bruikleen
  • de Erfgoedinspectie inlichten bij verkoop binnen Nederland
  • toestemming vragen aan de Erfgoedinspectie bij tijdelijke uitvoer naar het buitenland
  • toestemming vragen aan de minister van OCW bij uitvoer of verkoop naar het buitenland.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven