De holding en stamrecht-bv

Deze informatie is geplaatst door

KVK

De holding

Een holding is een vennootschap die de hoogste onderneming is binnen een groep van ondernemingen. Een holding wordt ook wel een: moeder, holding bedrijf, financiële holding, houdstermaatschappij of beheer bv genoemd.

Bij een holdingconstructie wordt er meestal gebruik gemaakt van de bv als ondernemingsvorm. Binnen een holdingconstructie kunnen we twee vormen onderscheiden namelijk:

De holding

Dit is de bv waarin belangrijke vermogensbestanddelen zoals geld of onroerend goed zijn ondergebracht. De holding heeft tevens aandelen van de werkmaatschappij.

De werkmaatschappij

Dit is de bv waar de dagelijkse (risicovolle) werkzaamheden in plaatsvinden. Met deze bv wordt daadwerkelijk gewerkt. De werkmaatschappij wordt ook wel de dochter genoemd en is de ‘echte’ onderneming.

De holdingconstructie

De constructie is dus een combinatie van een bv (als holding) en een bv (als werkmaatschappij) die samen een onderlinge relatie hebben, de moedermaatschappij en dochtermaatschappij.

In de praktijk zien we meestal dat het volgende gebeurt:

  • Er worden twee bv’s opgericht.
  • Eén bv wordt gebruikt als werkmaatschappij.
  • De andere bv wordt gebruikt als holding.
  • De ondernemer bezit persoonlijk de aandelen van de holding.
  • De holding bezit de aandelen van de werkmaatschappij.

De ondernemer bezit de holding en de holding bezit de werkmaatschappij. Op deze manier kan fiscaal gunstig worden ondernomen en tevens kan men beter aan risicospreiding doen. De bedrijfsactiviteiten, zoals producten maken, opdrachten uitvoeren en personeel inhuren, vinden plaats in de werkmaatschappij. In de holding brengt u bijvoorbeeld uw winst, pensioen, patenten en andere waardevolle zaken onder. Zo raakt u niet alles kwijt bij een eventueel faillissement van de werkmaatschappij.

Voordelen van een holding

Naast het spreiden van risico’s heeft een holdingconstructie nog meer voordelen:

  • De winst van de werkmaatschappij kan door de deelnemingsvrijstelling belastingvrij worden overgeheveld naar de holding. Deze winst is dan alleen belast bij de werkmaatschappij en niet bij de holding.
  • De holding kan directie of het management van de werkmaatschappijen voeren. Voor deze werkzaamheden ontvangt de holding een managementvergoeding. Deze wordt na aftrek van kosten bij de holding belast. Om dubbele belasting te voorkomen betaalt de holding geen vennootschaps- en dividendbelasting over de ontvangen winst.
  • Bij een holdingstructuur is het makkelijker om onderdelen daarvan over de dragen of te verkopen.
  • Als er meerdere bv's zijn is een holding praktisch om niet binnen elke bv fiscaal de gebruikelijkloonregeling te moeten toepassen.
  • Als de holding tenminste 95% van de aandelen van de werkmaatschappij bezit, kan er door de bv's een fiscale eenheid aan worden gegaan. Omzet en kosten kunnen dan fiscaal van de bv's met elkaar worden verrekend, zo kan belasting worden bespaard.

Ontslagvergoeding in stamrecht-bv

De stamrecht-bv is tot 2014 vaak gebruikt om een gouden handdruk of ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk in onder te brengen. Er hoefde namelijk nog geen belasting over de ontslagvergoeding betaald te worden. De ontslagen medewerker werd direct na oprichting van de bv directeur-grootaandeelhouder van de stamrecht-bv en kon de bv vervolgens (direct of in de toekomst) periodiek bedragen uit laten keren. Hij of zij betaalde daar pas belasting over bij ontvangst van een uitkering van de stamrecht-bv. Op die manier werd de belastingheffing uitgesteld, waardoor over de gehele bruto ontslagvergoeding rendement kon worden behaald.

Wijziging in fiscale afhandeling stamrecht-bv

De overheid heeft de stamrechtvrijstelling echter per 1 januari 2014 afgeschaft. Heeft u op of na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding gekregen? Dan betaalt u over het hele bedrag belasting, tegen het gebruikelijke tarief in de inkomstenbelasting. Voor ontslagvergoedingen heeft een stamrecht-bv dus geen toegevoegde waarde meer. Raadpleeg een deskundig adviseur, zoals bijvoorbeeld een accountant, fiscalist of notaris.

Deze informatie is geplaatst door

KVK