Uw eenmanszaak omzetten naar een bv

Deze informatie is geplaatst door

Ondernemersplein | KVK

U kunt van uw eenmanszaak een bv maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, het spreiden van risico’s of om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Het grote verschil is dat na de omzetting niet u als persoon maar de bv de onderneming drijft.

3 manieren om een eenmanszaak om te zetten in een bv

Er zijn 3 manieren om een eenmanszaak om te zetten in een bv. Iedere manier heeft voor- en nadelen. Die leest u hieronder.

Activa-passivatransactie

Wilt u snel, eenvoudig en goedkoop uw eenmanszaak omzetten naar een bv? Dan is de activa-passivatransactie de meest geschikte optie. U verkoopt alle bezittingen en schulden (activa en passiva) aan de nieuwe bv. U Wat moet u doen? U richt een bv op. Daarvoor heeft u een activa-passivadocument nodig. In tegenstelling tot de andere 2 routes voor het oprichten van een bv hoeft u hiervoor niet naar een notaris. U kunt via een erkende bv-aanbieder online een activa-passiva document zelf opstellen. De aanbieder regelt verder alle andere zaken die nodig zijn bij het oprichten van een bv. Deze manier bespaart u een hoop kosten.

Betaal inkomstenbelasting over stille reserves

Zijn er nog stille reserves aanwezig in uw eenmanszaak? Zoals bijvoorbeeld goodwill of een meerwaarde? Dan moet u inkomstenbelasting over de stille- en fiscale reserves betalen.

Ruisende inbreng

Wilt u uw onderneming binnen 3 jaar verkopen én uw eenmanszaak met terugwerkende kracht omzetten in een bv? Dan is ruisende inbreng de meest geschikte manier. Wat moet u doen? U richt een bv op via de notaris. Die stelt een akte van inbreng op. Hierin staan alle activa en passiva van uw eenmanszaak die overgaan naar de bv. De notaris zorgt vervolgens voor inschrijving van de bv en uitschrijving van de eenmanszaak bij KVK. De meerwaarde van de eenmanszaak komt op de balans van de bv. Daarover moet u inkomstenbelasting betalen. Uit de winst mag u stakingsaftrek voor uw eenmanszaak halen. Houd er rekening mee dat u kosten kwijt bent aan de notaris.

U kunt uw eenmanszaak ruisend omzetten met 3 maanden terugwerkende kracht. U moet dan wel een intentieverklaring opsturen aan de Belastingdienst. Daarin laat u weten uw eenmanszaak ruisend om te zetten in een bv. U moet dit doen vóór 1 april van het lopende jaar. De geboekte resultaten vanaf 1 januari komen dan op de balans van de bv. U bespaart zo belasting. Ook hoeft u over de eerste maanden van dat jaar geen aparte administratie en jaarrekening te voeren. U heeft tot 1 oktober van dat jaar de mogelijkheid om uw eenmanszaak daadwerkelijk om te zetten naar uw nieuwe bv.

Geruisloze inbreng

Met de geruisloze inbreng kunt u uw eenmanszaak ook met terugwerkende kracht omzetten. Het verschil met ruisende inbreng is dat de termijn 15 maanden is, in plaats van 3 maanden. In tegenstelling tot de ruisende inbreng gaat de onderneming via een geruisloze inbreng wél verder met dezelfde boekwaarden. Dit is dan ook het voordeel van de geruisloze inbreng: u hoeft geen belasting over de meerwaarde van uw eenmanszaak te betalen. Uw nieuwe bv start dus met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak.

Wat moet u doen? U stelt eerst samen met een uw boekhouder of een specialist een inbrengbeschrijving op. Hierop staan alle activa en passiva die overgaan naar de bv. Daarna gaat u naar de notaris. Die stelt aan de hand van de inbrengbeschrijving een akte van inbreng op. De notaris zorgt vervolgens voor inschrijving van de bv en uitschrijving van de eenmanszaak bij KVK. Tot slot stuurt u nog een verzoek in aan de Belastingdienst dat u gebruik wil maken van geruisloze inbreng. Houd er rekening mee dat u kosten kwijt bent aan uw boekhouder of specialist en de notaris.

Deze informatie is geplaatst door

Ondernemersplein
KVK