Draagbare blustoestellen op de markt brengen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Draagbare blustoestellen (tot 20 kilo) die u in Nederland verkoopt of verhandeld moeten een rijkstypekeurnummerExterne link hebben. Kiwa NCPExterne link geeft deze bewijzen van typekeur af. Elke draagbare blustoestel moet aantoonbaar voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en deugdelijkheid.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan draagbare blustoestellen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een draagbaar blustoestel al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven