Toelating EU-producten in Nederland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is een product of producttype al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland niet verbieden. Dit geldt ook als de producten volgens andere technische eisen dan de Nederlandse zijn gemaakt. Alleen bij bijvoorbeeld consumentenbescherming en milieubescherming mogen Nederlandse overheidsorganisaties een product of producttype verbieden of uit de handel nemen. Zij moeten dan de procedure volgen uit de Europese verordening wederzijdse erkenningExterne link in het vrij verkeer van goederen.

Procedure bij verbieden van een product

  • De overheidsorganisatie wil een product of producttype gaan verbieden of uit de handel nemen. Bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze organisatie stuurt u hierover schriftelijk bericht.
  • U kunt binnen 20 werkdagen reageren. Het product of producttype mag in deze periode op de markt blijven.
  • De overheidsorganisatie neemt binnen 20 werkdagen na uw reactie een definitief besluit. De overheidsorganisatie houdt daarbij rekening met uw opmerkingen.
  • Bent u het niet eens met het definitieve besluit van de overheidsorganisatie? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken of in beroep gaan.

Product Contact Point (PCP)

Iedere EU-lidstaat heeft een Product Contact PointExterne link (PCP) voor wederzijdse erkenning. Wilt u weten welke eisen een bepaalde lidstaat stelt aan een product? Dan kunt u contact opnemen met het productencontactpunt van dat land. Antwoord voor bedrijven (AvB) is het PCP voor Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven