Veiligheidseisen voor brandblussers

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Draagbare brandblussers (tot 20 kilo) die u in Nederland verkoopt of verhandelt, moeten aan veiligheidseisen voldoen. Deze brandblussers moeten ook een keurnummer (Rijkstypekeur) hebben op het etiket.

Veiligheidseisen brandblussers

Draagbare brandblussers moeten voldoen aan de eisen in de NEN-EN 3-7+A1. Voor blusapparaten brandklasse D zijn er extra eisen. Die staan in de NEN2033.

Let op: De technische eisen voor draagbare brandblussers zijn in Nederland anders dan in andere EU-lidstaten. Is een draagbare brandblusser al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Keurmerk brandblusser aanvragen

Een brandblusser moet het Rijkstypekeur (keurmerk) hebben. Het Rijkstypekeur zegt dat het blusapparaat is goedgekeurd en voor welke brandklasse het apparaat is (A, B, C, D of F). Zonder het Rijkstypekeur mag u geen brandblussers verkopen of verhandelen in Nederland.

U kunt een Rijkstypekeur aanvragen bij Kiwa NCP. U stuurt het aanmeldformulier Overeenkomst aanvraag Rijkstypekeur met de documenten die nodig zijn naar Kiwa NCP. Als uw aanvraag voor het Rijkstypekeur is goedgekeurd door Kiwa NCP krijgt u een keurnummer.

Keurnummer op etiket

Het Rijkstypekeurnummer moet u op het etiket zetten. Er zijn speciale regels voor wat u op het etiket moet zetten en hoe.

Geldigheid keurnummer

Het Rijkstypekeurnummer is 5 jaar geldig. Daarna moet u opnieuw een Rijkstypekeur aanvragen. U mag na 5 jaar geen blusapparaten invoeren onder een verlopen keurnummer. U mag wel blusapparaten verkopen met een verlopen keurnummernummer, als deze zijn gemaakt in de 5 jaar dat het Rijkstypekeurnummer geldig was.