Draagbare brandblussers op de markt brengen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Draagbare brandblussers (tot 20 kilo) die u in Nederland verkoopt of verhandelt, moeten aan veiligheidseisen voldoen. Deze brandblussers moeten een keurmerk (Rijkstypekeur) hebben op het etiket.

Keurmerk brandblusser aanvragen

Het Rijkstypekeur (keurmerk) op de brandblusser zegt dat het blusapparaat is goedgekeurd en voor welke brandklasse het apparaat is (A, B, C, D of F). Zonder het Rijkstypekeur mag u geen brandblussers verkopen of verhandelen in Nederland. U vraagt een Rijkstypekeur aan bij KIWA NCP. U stuurt het aanmeldformulier naar rijkstypekeur@kiwa.nl.

Keurnummer op etiket

Als uw aanvraag is goedgekeurd door KIWA NCP krijgt u een keurnummer. Dat keurnummer moet u op het etiket zetten. Er zijn speciale regels voor wat u op het etiket moet zetten en hoe.

Geldigheid keurnummer

Het keurnummer is 5 jaar geldig en moet u daarna opnieuw aanvragen. U mag geen brandblussers verkopen met een oud keurnummer.

Veiligheidseisen brandblusser

Draagbare brandblussers moeten voldoen aan de eisen in de NEN-EN 3-7+A1. Voor blusapparaten brandklasse D zijn extra eisen. Die staan in de NEN2033.

Let op: De technische eisen voor draagbare brandblussers zijn in Nederland anders dan in andere EU-lidstaten. Is een draagbare brandblusser al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)