Ecodesign-richtlijn voor energieverbruikende producten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Produceert u energieverbruikende of energiegerelateerde producten? Of brengt u deze op de Europese markt? Dan moet u voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. Hierin staan eisen op het gebied van maximaal toegestaan energieverbruik, informatieverstrekking en etikettering.

Voorschriften voor etikettering

Voor deze productgroepen zijn of komen voorschriften:

CE-markering (EG-verklaring van overeenstemming)

Voldoen uw energieverbruikende of energiegerelateerde producten aan de richtlijn Ecodesign? Alleen dan mag u een CE-markering op het product aanbrengen. In bijlage VI van de richtlijn 2005/32/EG vindt u wat er in de CE-markering moet staan.

Wat moet u doen als installateur?

Voor sommige productgroepen gelden de Ecodesign-eisen ook als u de producten in gebruik neemt. Dat is bijvoorbeeld bij elektromotoren. Als installateur heeft u dan verplichtingen. De CE-markering bewijst dat het product voldeed aan de eisen toen het op de markt werd gebracht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven