CE-markering voor consumenten- en professionele producten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een consumentenproduct, industrieel product of bouwproduct binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengen? Dan moet u mogelijk een CE-markering opnemen. De CE-markering is verplicht voor veel bouwproducten. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?

De fabrikant brengt altijd de CE-markering aan. Het maakt geen verschil of hij binnen of buiten de EER is gevestigd. Importeert u producten van buiten de EER? Dan moet u als importeur controleren of de juiste CE-markering is toegepast door de buitenlandse fabrikant. Staat er een CE-markering op een product, terwijl dat niet moet? Dan is er sprake van misleiding.

Regelhulp CE-Markering

Met de Regelhulp CE-Markering checkt u snel of uw product valt onder één of meer EU-maatregelen waarvoor CE-markering nodig is.

Waar vindt u meer informatie?

Hier is een overzicht van de geldende richtlijnen bij CE-markering. In het stappenplan leest u welke stappen u moet nemen om een CE-markering te regelen voor uw product. In de module CE-markeringen op bouwproducten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kunt u zoeken naar CE-markeringen, normen en producten. Het Contactpunt Bouwproducten geeft uitleg over de eisen en technische specificaties aan bouwproducten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven