CE-markering voor consumenten- en professionele producten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een consumentenproduct, industrieel product of bouwproduct binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengen? Dan moet u mogelijk een CE-markeringExterne link opnemen. De CE-markering is verplicht voor veel bouwproductenExterne link. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?

De CE-markering wordt altijd aangebracht door de fabrikant. Het maakt geen verschil of hij binnen of buiten de EER is gevestigd. Bij invoer van producten van buiten de EER is de importeur verplicht te controleren of de juiste CE-markering is toegepast door de buitenlandse fabrikant. Staat er een CE-markering op een product, terwijl dat niet moet? Dan is sprake van misleiding.

Regelhulp CE-Markering

Met de Regelhulp CE-MarkeringExterne link checkt u snel of uw product valt onder één of meer EU-maatregelen waarvoor CE-markering nodig is.

Waar vindt u meer informatie?

Hier is een overzicht van de geldende richtlijnen bij CE-markeringExterne link. In het stappenplanExterne link leest u welke stappen u moet nemen om een CE-markering te regelen voor uw product. In de module CE-markeringen op bouwproductenExterne link van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kunt u zoeken naar CE-markeringen, normen en producten. Het Contactpunt BouwproductenExterne link geeft uitleg over de eisen en technische specificaties aan bouwproducten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven