CE-markering voor consumenten- en professionele producten

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
< 1 min lezen

Wilt u een consumentenproduct, industrieel product of bouwproduct binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengen? Dan moet u mogelijk een CE-markering op uw product zetten. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU.

Wanneer is een CE-markering nodig?

Er mag alleen een CE-markering op een product staan als de CE-markering verplicht is voor de productgroep. Het product moet dan ook aan de wettelijke eisen voldoen. RVO geeft een overzicht van de productgroepen die CE-markering nodig hebben en de bijbehorende richtlijnen.

Er mag geen CE-markering op een product staan, als dat niet verplicht is. Dan is er sprake van misleiding.

In het CE-markering stappenplan leest u welke stappen u moet nemen om een CE-markering te regelen voor uw product.

Regelhulp CE-Markering

Met de Regelhulp CE-Markering checkt u snel of uw product valt onder één of meer EU-maatregelen waarvoor CE-markering nodig is.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?

De fabrikant zet altijd de CE-markering op het product. Het maakt geen verschil of hij binnen of buiten de EER is gevestigd. Importeert u producten van buiten de EER? Dan moet u als importeur controleren of de buitenlandse fabrikant de juiste CE-markering heeft gebruikt.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)