Beëdiging vertaler en tolk

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Bij straf- en vreemdelingenzaken moet de overheid een beëdigd tolk of een beëdigd vertaler inschakelen. Dit geldt voor de rechtbanken, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de politie en de Koninklijke Marechaussee.

Inschrijving in register beëdigde tolken en vertalers

Wilt u beëdigd tolk of beëdigd vertaler worden? Dan moet u zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). U moet hiervoor aan de eisen voor opleiding, werkervaring en integriteit voldoen. U moet bijscholing doen om in het Rbtv te blijven staan.

De beëdiging tolk of vertaler aanvragen

Met uw bewijs van inschrijving kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waar uw woonplaats onder valt. Nadat u de eed heeft afgelegd, krijgt u van de rechter een akte van beëdiging tolk of beëdiging vertaler. Die akte moet u via 'Mijn Wbtv' uploaden en toevoegen aan uw gegevens om uw inschrijving in het register te voltooien.

Buitenlandse tolken en vertalers

Bent u buitenlander en wilt u als beëdigd tolk of beëdigd vertaler in Nederland werken? Dan heeft u onder meer een Nederlandse VOG nodig om u in te schrijven in het Rbtv. Woont u korter dan 5 jaar in Nederland? Dan moet u ook een integriteitsverklaring laten zien uit het land van herkomst. Verder moet u een getuigschrift hebben dat bewijst dat u de juiste kennis en vaardigheden heeft. U kunt bij Internationale diplomawaardering (IDW) erkenning aanvragen van diploma's die u in een ander EU-land heeft gehaald.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1