Dit artikel is gerelateerd aan:

Eed afleggen en inschrijven in het register voor tolken en vertalers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bij straf- en vreemdelingenrecht moet de overheid beëdigde tolken en vertalers inzetten. Dit geldt voor de rechtbanken, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), politie en Koninklijke Marechaussee

Inschrijving in register en beëdiging

Wilt u beëdigd tolk of vertaler worden? Dan moet u zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalersExterne link (Rbtv). Aan inschrijving zijn eisen aan kwaliteit, integriteit en bijscholing verbonden. Ook heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Met uw bewijs van inschrijving kunt u een verzoek tot beëdigingExterne link indienen bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt. Na de eedsaflegging ontvangt u van de rechter een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte stuurt u op naar het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau btv).

Buitenlandse tolken en vertalers

Bent u buitenlander en wilt u als beëdigde tolk of vertaler in Nederland werken? Dan heeft u onder andere een Nederlandse VOG nodig om u in te schrijven in het Rbtv. Woont u minder dan 5 jaar in Nederland? Dan moet u ook een integriteitsverklaring overleggen uit het land van herkomst. Verder moet u een getuigschrift bezitten waaruit blijkt dat u over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Een erkenning van diploma'sExterne link behaald in een ander EU-land vraagt u aan bij Nuffic.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u zich bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers digitaal inschrijven in het Rbtv. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven