Dit artikel is gerelateerd aan:

Eed afleggen en inschrijven in het register voor tolken en vertalers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bij straf- en vreemdelingenrecht moet de overheid beëdigde tolken en vertalers inzetten. Dit geldt voor de rechtbanken, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de politie en de Koninklijke Marechaussee

Inschrijving in register beëdigde tolken en vertalers

Wilt u beëdigd tolk of vertaler worden? Dan moet u zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). U moet hiervoor aan de eisen voor opleiding, werkervaring en integriteit voldoen. U moet bijscholing doen om in het Rbtv te blijven staan.

Beëdiging aanvragen

Met uw bewijs van inschrijving kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waar uw woonplaats onder valt. Nadat u de eed heeft afgelegd, krijgt u van de rechter een akte van beëdiging. U stuuurt een kopie van deze akte op naar het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv).

Buitenlandse tolken en vertalers

Bent u buitenlander en wilt u als beëdigde tolk of vertaler in Nederland werken? Dan heeft u onder meer een Nederlandse VOG nodig om u in te schrijven in het Rbtv. Woont u korter dan 5 jaar in Nederland? Dan moet u ook een integriteitsverklaring laten zien uit het land van herkomst. Verder moet u een getuigschrift hebben dat bewijst dat u de juiste kennis en vaardigheden heeft. U kunt bij Internationale diplomawaardering (IDW) erkenning aanvragen van diploma's die u in een ander EU-land heeft gehaald.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven