Beëdiging vertaler en tolk

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u als tolk of vertaler werken voor de overheid? Bijvoorbeeld bij straf- en vreemdelingenzaken? U moet beëdigd zijn en in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) staan.

Inschrijving in register beëdigde tolken en vertalers

Wilt u beëdigd tolk of beëdigd vertaler worden? Dan moet u zich eerst inschrijven in het Rbtv. U kunt zich inschrijven voor taalniveau C1 of B2. U moet voldoen aan de eisen voor opleiding, werkervaring en integriteit. U krijgt daarna een bewijs van inschrijving. Met dat bewijs kunt u de beëdiging aanvragen. Pas na de beëdiging kunt u de inschrijving afmaken.

Beëdiging tolk of vertaler aanvragen

U kunt een beëdiging aanvragen met een verzoek tot beëdiging bij de rechtbank waar uw woonplaats onder valt. De rechtbank nodigt u uit om voor de rechter de eed of belofte af te leggen. Als u dat heeft gedaan, krijgt u van de rechter een akte van beëdiging tolk of een akte van beëdiging vertaler. Via 'Mijn Wbtv' kunt u de akte insturen om uw inschrijving in het Rbtv af te maken.

Na de inschrijving en beëdiging

Uw inschrijving in het Rbtv is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u een verzoek tot verlenging indienen. U moet hiervoor bijscholing volgen (permanente educatie, PE).

Tolken en vertalers met een buitenlands diploma

Heeft u in het buitenland een diploma behaald van een tolk- of vertaalopleiding en wilt u als beëdigd tolk of beëdigd vertaler in Nederland werken? U moet zich inschrijven in het Rbtv via Mijn Wbtv. U moet een kopie of scan van het diploma, de cijferlijst of vakkenlijst, en deze documenten ook in het Nederlands vertaald opsturen.

Als u geen DigID of eIDAS heeft, vraagt u om inschrijving per post of per e-mail. U krijgt daarna een inschrijfformulier.

U heeft een Nederlandse VOG nodig om u in te schrijven in het Rbtv. Woont u korter dan 5 jaar in Nederland? Dan moet u ook een integriteitsverklaring laten zien uit uw land van herkomst.

Dit artikel is gerelateerd aan: