Beroepseisen en diploma's

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U heeft geen apart diploma nodig om een bedrijf te kunnen starten. Voor het uitoefenen van sommige beroepen moet u wel aan eisen voldoen. Er zijn gereglementeerde beroepen en beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden.

Wat zijn gereglementeerde beroepen?

Gereglementeerde (beschermde) beroepen mag u alleen uitoefenen als u voldoet aan wettelijke beroepskwalificaties. Voorbeelden hiervan zijn arts, psychotherapeut, duiker en deskundig asbestverwijderaar.

Een Nederlands overzicht van gereglementeerde beroepenExternal link staat in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. De Europese Unie heeft Engelstalig overzichtExternal link van deze beroepen.

Is uw beroep gereglementeerd in een ander EU-land?

Dit kunt u opzoeken in de Regulated professions databaseExternal link (bestand met gereglementeerde beroepen) van de Europese Commissie. In deze database staat informatie over gereglementeerde beroepen in de EU-lidstaten, de EER en Zwitserland.

Geldigheid diploma controleren

Er zijn Europese afspraken over erkenning van diploma's waarmee u gereglementeerde beroep kunt uitoefenen. Het Nationaal Contactpunt (NCP) van Nuffic geeft informatie over de geldigheid van uw diplomaExternal link.

Via Internationale Diplomawaardering (IDW)External link kunt u controleren wat het buitenlandse diploma van uw (aanstaande) werknemer waard is.

Bent u apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, makelaar of berggids? Dan kunt u een Europese BeroepskaartExternal link (EBK) of European Professional Card (EPC) aanvragen bij de Europese Commissie. Met een EBK bewijst u dat uw beroepskwalificaties erkend zijn.

Diplomagegevens bekijken

In het digitale diplomaregisterExternal link kunt u uw eigen diplomagegevens bekijken. Deze zijn beschikbaar voor verschillende onderwijssoorten vanaf 1996 en later. U kunt als werkgever niet de diplomagegevens van (potentiële) werknemers bekijken. Een werknemer kan u wel een digitaal uittreksel met zijn gegevens uit het diplomaregister sturen.

Voor welke beroepen gelden vakbekwaamheidseisen?

Naast de gereglementeerde beroepen zijn er beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden. Hieronder vindt u meer informatie over enkele van deze beroepen:

alles sluiten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven