Beroepseisen en diploma's

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U heeft geen apart diploma nodig om een bedrijf te starten. Voor sommige beroepen moet u wel aan eisen voldoen. Er zijn gereglementeerde beroepen en beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden.

Wat zijn gereglementeerde beroepen?

Gereglementeerde (beschermde) beroepen mag u alleen uitoefenen als u voldoet aan wettelijke beroepskwalificaties. Bijvoorbeeld voor de beroepen: arts, psychotherapeut, duiker en deskundig asbestverwijderaar.

Een Nederlands overzicht van gereglementeerde beroepenExterne link staat in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. De Europese Unie heeft een Engelstalig overzichtExterne link van deze beroepen.

Is uw beroep gereglementeerd in een ander EU-land?

Dit zoekt u op in de Regulated professions databaseExterne link (overzicht met gereglementeerde beroepen) van de Europese Commissie. In dit overzicht staat informatie over gereglementeerde beroepen in de EU-lidstaten, de EER en Zwitserland.

Geldigheid diploma controleren

Er zijn Europese afspraken over erkenning van diploma's waarmee u een gereglementeerde beroep mag uitvoeren. Het Nationaal Contactpunt (NCP) van Nuffic geeft informatie over of uw geldig isExterne link.

Via Internationale Diplomawaardering (IDW)Externe link controleren u wat het buitenlandse diploma van uw (aanstaande) werknemer waard is.

Bent u apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, makelaar of berggids? Dan bewijst u met een Europese BeroepskaartExterne link (EBK) of European Professional Card (EPC) dat u erkende kwalificaties heeft. U vraagt een EBK of EPC aan bij de Europese Commissie. Met een EBK bewijst u dat uw beroepskwalificaties erkend zijn.

Diplomagegevens bekijken

In het digitale diplomaregisterExterne link bekijkt u uw eigen diplomagegevens. Deze zijn beschikbaar voor verschillende onderwijssoorten vanaf 1996 en later. U kunt als werkgever niet de diplomagegevens van (potentiële) werknemers bekijken. Een werknemer kan u wel een digitaal uittreksel met zijn gegevens uit het diplomaregister sturen.

Voor welke beroepen gelden vakbekwaamheidseisen?

Naast de gereglementeerde beroepen zijn er beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden. Hieronder vindt u meer informatie over enkele van deze beroepen:

alles sluiten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven