Een lege rechtspersoon ontbinden

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Als een rechtspersoon zoals een bv ‘leeg’ is, kan KVK deze opheffen. Bijvoorbeeld doordat een bestuurder is overleden. Lees op deze pagina meer over de redenen voor ontbinden en de procedure. En wat u kunt doen als u het niet eens bent met de ontbinding.

Wanneer is ontbinding verplicht?

KVK kan een rechtspersoon ontbinden die in het Handelsregister staat ingeschreven. Dat is verplicht als hiervoor minstens 2 van de volgende redenen zijn:

  • Er staat of werd minimaal 1 jaar geen bestuurder ingeschreven in het Handelsregister. Of de bestuurder is overleden. Of de bestuurder is minstens 1 jaar niet bereikbaar op het adres uit het Handelsregister of de bevolkingsadministratie.
  • De rechtspersoon heeft minstens 1 jaar geen jaarstukken openbaar gemaakt. Dit geldt niet voor verenigingen en stichtingen.
  • De rechtspersoon heeft minstens 1 jaar geen aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt niet voor verenigingen en stichtingen.
  • De rechtspersoon is niet bereikbaar op het adres dat in het Handelsregister staat. En gaf geen nieuw adres door.

Hoe werkt ontbinden?

Als KVK oordeelt dat een rechtspersoon ontbonden moet worden, ontvangen de rechtspersoon en de ingeschreven bestuurders een brief hierover. In de brief staan de redenen voor de ontbinding. Een reden voor ontbinden heet een ‘ontbindingsgrond’.

U heeft 8 weken om de redenen voor de ontbinding op te lossen.

Ongedaan maken van de ontbindingsgronden

KVK stuurt u een brief met daarin de redenen voor ontbinding. En hoe u kunt voorkomen dat KVK de rechtspersoon ontbindt. Bijvoorbeeld door een bestuurder in te schrijven of het juiste adres door te geven. Is er na die 8 weken nog steeds meer dan één ontbindingsreden? Dan ontbindt KVK de rechtspersoon.

Ontbindingsbeschikking en publicatie

Het ontbinden gaat via een 'ontbindingsbeschikking'. KVK maakt dit besluit bekend aan de bestuurders en de rechtspersoon. De ontbindingsbeschikking wordt bekend gemaakt in het Handelsregister en in de Staatscourant.

Bezwaar maken tegen de ontbinding

Bent u als eigenaar of bestuurder het niet eens met de ontbinding? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij KVK. Dit moet binnen 6 weken. KVK bepaalt of het bezwaar terecht is. En of KVK de ontbinding moet intrekken. Besluit KVK dat het bezwaar niet terecht is? Dan kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing. Dit kan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.

Verschil met ambtshalve doorhaling of deregistratie

KVK kan uw onderneming ook uitschrijven uit het Handelsregister als deze niet meer actief is. KVK vergelijkt hiervoor het Handelsregister met gegevens van de Belastingdienst. Dit proces heet deregistratie of ambtshalve doorhaling. Bij deregistratie gaat het niet alleen om bedrijven met rechtspersoonlijkheid. Eenmanszaken en maatschappen kunnen bijvoorbeeld ook door KVK opgeheven worden. Het proces van deregistratie is ook anders dan bij lege rechtspersonen.

Oordeelt KVK dat uw bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid niet meer actief is? Dan krijgt u hierover een brief. Als u hier niet op reageert, schrijft KVK uw bedrijf na 4 weken uit.