Een jaarverslag of jaarrekening maken

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen

Veel ondernemers denken dat een jaarverslag hetzelfde is als een jaarrekening. Maar er is een verschil. Lees hier meer over het jaarverslag en de jaarrekening, en wat daarin moet staan. En of u ze moet maken en inleveren bij KVK.

Wat staat er in een jaarverslag?

In een jaarverslag kijkt u terug op uw bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. Een jaarverslag brengt uw werkzaamheden en financiën in kaart. U doet verslag aan anderen over de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Zoals aandeelhouders, banken, zakenrelaties en personeel.

Wat in het jaarverslag moet staan, mag u zelf bepalen. Vaak staat er een profiel in van uw organisatie. Met daarin uw visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en successen. Een jaarverslag is een soort visitekaartje voor uw onderneming.

Bij een klein bedrijf is een jaarverslag van een paar pagina’s genoeg. Grotere ondernemingen maken dikkere jaarverslagen met meer gegevens.

Wat staat er in een jaarrekening?

In een jaarverslag staat ook informatie over uw financiën. Dit deel heet de jaarrekening. Een jaarrekening is een samenvatting van hoe het financieel ging met uw bedrijf in het afgelopen jaar (boekjaar).

De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen:

Lees meer over de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op KVK.nl.

Hoe groter uw bedrijf, hoe meer financiële informatie in het rapport moeten staan. Meestal maakt de accountant of boekhouder de jaarrekening voor u, maar u mag het ook zelf doen. Bij grotere bedrijven met een bepaalde omvang moet een accountant de jaarrekening goedkeuren.

Jaarrekening en jaarverslag verplicht deponeren?

Veel organisaties en bedrijven moeten volgens de wet elk jaar (boekjaar) een jaarrekening en jaarverslag inleveren (deponeren) bij de Kamer van Koophandel (KVK). Bijvoorbeeld:

  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • verenigingen en stichtingen met een onderneming die 2 boekjaren achter elkaar minimaal € 6 miljoen omzet per jaar hadden
  • cv’s en vof’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn

Eenmanszaken hoeven geen jaarrekening in te leveren bij KVK.

Check of en wanneer u een jaarrekening moet deponeren bij KVK.

Jaarrekening voor eenmanszaken (zzp’ers)

Heeft u een eenmanszaak? Dan hoeft u geen jaarverslag te maken of in te leveren bij KVK. Wel moet u een jaarrekening maken voor uw administratie. Deze levert u niet in bij KVK. U gebruikt dit overzicht als u aangifte inkomstenbelasting doet. Ook als u een zakelijke lening of hypotheek wilt aanvragen, moet u soms een jaarrekening laten zien.