Eisen aan transportbegeleiders en verkeersregelaars

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Transportbegeleiders en verkeersregelaars moeten voldoen aan de Regeling verkeersregelaars 2009. In deze regeling staan onder meer de eisen aan de opleiding en de uitrusting.

Aanstellingspas

Beroepsverkeersregelaars en transportbegeleiders (bij exceptioneel transport) moeten een aanstellingspas hebben. Zij moeten hiervoor eerst een opleiding doen en het examen halen. U kunt als werkgever of zzp’er daarna de aanstellingspas aanvragen. De beroepsverkeersregelaar en transportbegeleider moeten de aanstellingspas tijdens het werk bij zich dragen. De aanstellingspas is 5 jaar geldig.

Buitenlandse transportbegeleider

In Nederland is transportbegeleider een gereglementeerd beroep (beschermd beroep). Gaat een buitenlandse transportbegeleider (uit een EU-land) voor u werken? Dan moet de transportbegeleider erkenning van beroepskwalificaties aanvragen bij een erkende instelling.

Eisen aan de kleding

Beroepsverkeersregelaars moeten tijdens het werk een jas, hes of shirt dragen met een bepaalde kleur en reflecterend materiaal. De eisen voor de uitrusting van de verkeersregelaar staan in bijlage 2 van de Regeling verkeersregelaars 2009.

Eisen aan de begeleidingsauto

De begeleidingsauto van een transportbegeleider moet bepaalde kleuren en lichten hebben. De eisen voor die auto staan in bijlage 3 Onderdeel A van de Regeling verkeersregelaars 2009. Er moeten ook hulpmiddelen in de auto aanwezig zijn zoals een communicatie-installatie, een brandblusser en afzetlint. In bijlage 3 Onderdeel B van de Regeling verkeersregelaars 2009 staan welke hulpmiddelen verplicht zijn.

Evenementenverkeersregelaars

Een evenementenverkeersregelaar mag alleen eenvoudige taken doen. Bijvoorbeeld het verkeer regelen bij een oversteekplaats of parkeerplaats. Een evenementenverkeersregelaar heeft geen aanstellingspas nodig, maar moet wel een geldige aanstelling hebben van de gemeente.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de aanvraag tot aanstelling digitaal indienen bij het Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: