Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan transportbegeleiders en verkeersregelaars

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Transportbegeleiders en verkeersregelaars regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. Als transportbegeleider of verkeersregelaar moet u voldoen aan de Regeling verkeersregelaars 2009. Deze regeling stelt eisen aan de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van transportbegeleiders en verkeersregelaars.

Opleiding en aanstelling

Om als transportbegeleider of verkeersregelaar te mogen werken, moet u eerst een examen doen. Informatie over de examenprocedures vindt u bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Met uw getuigschrift kunt u een aanstellingspas aanvragen bij Rijkswaterstaat. Deze pas draagt u tijdens uw werkzaamheden bij u.

Evenementenverkeersregelaars

Bij een evenement kan de gemeente evenementenverkeersregelaars aanstellen. Dat kan voor bepaalde tijd (maximaal 12 maanden) of eenmalig. Voor evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd kan de gemeente een aanstellingspas aanvragen bij Rijkswaterstaat. Eenmalige evenementenverkeersregelaars ontvangen geen aanstellingspas.

De regels voor (evenementen)verkeersregelaars zijn per 1 oktober 2017 vereenvoudigd:

Exceptioneel transport

Heeft u een exceptioneel transport? Dan hangt het af van de afmetingen of u transportbegeleiding nodig heeft. Het kan voorkomen dat een wegbeheerder aangepaste begeleiding eist.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de aanvraag tot aanstelling digitaal indienen bij het Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven