Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Energiebesparing Overijssel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

Investeert u in technische voorzieningen voor energiebesparing in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent een privaatrechtelijke rechtspersoon (nv, bv met beperkte aansprakelijkheid, stichting of vereniging), publiekrechtelijk rechtspersoon (met uitzondering van gemeenten en waterschappen), maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, eenmanszaak of kerkgenootschap.
 • U heeft voor de investering geen subsidie ontvangen van een ander bestuursorgaan.
 • Het gaat om energiebesparing in Overijssel.
 • De investering is voor 1 adres, behalve als de investering op meerdere adressen technisch met elkaar samenhangen.
 • Het duurt 5 jaar (of meer) om uw investering terug te verdienen.
 • U vraagt subsidie aan voordat u met uw project begint.

U komt niet in aanmerking voor subsidie als het gaat om:

 • hernieuwbare energie (energie uit windenergie, waterenergie, bodemenergie, energie uit biomassa of zonne-energie/ zonnepanelen).
 • (huur)woningen
 • wettelijk vereiste technische voorzieningen. Bijvoorbeeld als die op grond van het geldende bouwbesluit voor nieuwbouw verplicht zijn
 • de aanschaf van voertuigen voor het vervoer over de weg, vaartuigen voor de binnenvaart of railgebonden voertuigen
 • LED-verlichting, spouwmuurisolatie, Hr-ketels, technische isolatie of lichtregelsystemen
 • een installatie die op het moment van de aanvraag al wordt gebruikt

Bekijk alle voorwaarden voor de subsidie Energiebesparing Overijssel.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen subsidie meer aanvragen. U kon de subsidie Energiebesparing Overijssel aanvragen bij de provincie Overijssel van 29 maart tot 7 mei 2021, tot 17.00 uur.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven