Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Energiebesparing Overijssel

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

Investeert u in technische voorzieningen voor energiebesparing in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent een privaatrechtelijke rechtspersoon (nv, bv met beperkte aansprakelijkheid, stichting of vereniging), publiekrechtelijk rechtspersoon (met uitzondering van gemeenten en waterschappen), maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, eenmanszaak of kerkgenootschap.
 • U heeft voor de investering geen subsidie ontvangen van een ander bestuursorgaan.
 • Het gaat om energiebesparing in Overijssel.
 • De investering is voor 1 adres, behalve als de investering op meerdere adressen technisch met elkaar samenhangen.
 • Het duurt 5 jaar (of meer) om uw investering terug te verdienen.
 • U vraagt subsidie aan voordat u met uw project begint.

U komt niet in aanmerking voor subsidie als het gaat om:

 • hernieuwbare energie (energie uit windenergie, waterenergie, bodemenergie, energie uit biomassa of zonne-energie/ zonnepanelen).
 • (huur)woningen
 • wettelijk vereiste technische voorzieningen. Bijvoorbeeld als die op grond van het geldende bouwbesluit voor nieuwbouw verplicht zijn
 • de aanschaf van voertuigen voor het vervoer over de weg, vaartuigen voor de binnenvaart of railgebonden voertuigen
 • LED-verlichting, spouwmuurisolatie, Hr-ketels, technische isolatie of lichtregelsystemen
 • een installatie die op het moment van de aanvraag al wordt gebruikt

Bekijk alle voorwaarden voor de subsidie Energiebesparing Overijssel.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Energiebesparing Overijssel niet meer aanvragen. Dit kon bij de provincie Overijssel van 18 oktober tot 26 november 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)