Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
167 regelingen

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Fiscaal voordeel

Krijgt u een bedrijf door erfenis of schenking? U kunt misschien gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Daardoor betaalt u minder of geen erf- of schenkbelasting. Wat is de...

Begeleiding door jobcoach

Subsidie

Heeft u een werknemer in dienst met een langdurige ziekte of een handicap? Of neemt u een werknemer in proefplaatsing? Dan kunt u subsidie aanvragen om een interne jobcoach in te zetten. Een jobcoach...

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Uitkering

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf start vanuit een uitkering? Dan heeft u misschien recht op financiering vanuit het Besluit...

Borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-Groen)

Krediet, lening of borgstelling

Wilt u uw onderneming verduurzamen om uw energiekosten te verlagen? Dan kunt u met de BMKB-Groen regeling een lening krijgen waarbij de overheid garant staat. Zo kunt u makkelijker en ook meer lenen...

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Krediet, lening of borgstelling

Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat garant voor dit deel. Zo kunt u bij...

Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) aanvragen

Krediet, lening of borgstelling

Bent u een (startende) agrarisch ondernemer? En wilt u investeren in uw landbouwbedrijf of tuinbouwbedrijf? Dan kunt u een Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) aanvragen. De overheid staat dan...

Braventure (Noord-Brabant)

Krediet, lening of borgstelling

Bent u een ondernemer van een startup in Noord-Brabant? Dan kunt u meedoen aan het programma Braventure. U krijgt dan begeleiding en hulp bij financiering. De provincie Noord-Brabant,...

Coaching Stichting Ondernemersklankbord

Samenwerkingsprogramma

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u behoefte aan advies van een ervaringsdeskundige? Vraag dan professionele coaching aan bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Stichting Ondernemersklankbord...

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland

Subsidie

Heeft u een project in het waddengebied en krijgt u hiervoor subsidie van het Waddenfonds? Dan kunt u voor hetzelfde project de Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland aanvragen. U krijgt 10% van de...

Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst

Subsidie

Heeft u het Belastingdienst eH3-inlogmiddel gekocht? Of heeft u een eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kunt u een vergoeding krijgen via de Compensatieregeling...

Corona-overbruggingskrediet aflossen

Krediet, lening of borgstelling

Kredietverstrekker Qredits helpt ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Qredits biedt overbruggingskrediet voor bestaande ondernemers aan en voor ondernemers die in kwartaal 1 of 2 van...

Corona-overbruggingslening (COL) aflossen

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een Corona-overbruggingslening (COL) afgesloten? Dan moet u die aflossen. Hoeveel en wanneer u aflost, hangt af van het bedrag dat u heeft geleend. De COL is er voor startups, scale-ups en...

Cultuur Opstart Lening

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een onderneming in de cultuursector of bent u zelfstandige? En heeft u door een crisis of de coronapandemie geen financiering voor een nieuwe voorstelling, nieuw evenement, tournee, programma...

Cultuur Vermogen Lening

Krediet, lening of borgstelling

Heeft uw culturele onderneming verlies geleden door de coronapandemie of een crisis? Zoekt u een lening om door te gaan met uw bedrijf of eenmanszaak in de cultuursector? U kunt dan de Cultuur...

Cultuurlening

Krediet, lening of borgstelling

Bent u professioneel kunstenaar of heeft u een onderneming of organisatie in de creatieve of cultuursector? En wilt u een duurzame investering doen? Dan kunt u een Cultuurlening met een lage rente...

Cultuurlening Plus

Krediet, lening of borgstelling

Bent u professioneel kunstenaar of heeft u een organisatie in de creatieve of cultuursector? En wilt u een professionele culturele productie financieren? Dan kunt u de Cultuurlening Plus aanvragen....

DHI-subsidie internationaal ondernemen

Subsidie

Bent u internationaal ondernemer? Dan kunt u subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-subsidie) aanvragen. Bijvoorbeeld als u wilt investeren...

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Subsidie

Wilt u investeren in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En heeft u hiervoor financiering nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Dit fonds helpt...

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Krediet, lening of borgstelling

Wilt u zaken doen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Dan kunt u een lening, garantie, import- of exportfinanciering van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)...

Eigen bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheidsuitkering

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) en wilt u een eigen bedrijf starten of starten als zzp'er? Dan kunt u ondersteuning aanvragen bij UWV. Wat voor hulp kunt u aanvragen? De...

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscaal voordeel

Investeert u in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 40% van de kosten voor uw investering...

Erasmus voor jonge ondernemers

Samenwerkingsprogramma

Bent u een nieuwe ondernemer (aspirant-ondernemer) of ervaren jonge ondernemer? Dan kunt u meedoen aan het programma Erasmus voor jonge ondernemers. Erasmus voor jonge ondernemers helpt Europese...

Europees Globaliseringsfonds (EGF): noodfonds voor massaontslag

Subsidie

Moet uw bedrijf of sector massaal mensen ontslaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor steun uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF). U helpt uw ontslagen werknemers met het vinden van nieuw werk....

Exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid

Krediet, lening of borgstelling

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen,...

Financiering uit Groenfonds

Krediet, lening of borgstelling

Wilt u investeren in een innovatief duurzaam project? Bijvoorbeeld projecten voor een circulaire economie, energietransitie of kringlooplandbouw? Dan kunt u financiering met een lagere rente aanvragen...

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u zakelijk krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De...

Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) terugbetalen

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een lening via de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) afgesloten? Dan moet u terugbetalen. De GO-C was er voor bedrijven die moeilijk een banklening konden krijgen tijdens de...

Green Deal

Samenwerkingsprogramma

Werkt u aan een duurzaam project dat moeilijk van de grond komt? Dan kunt u een voorstel indienen voor een Green Deal. In een Green Deal probeert de Rijksoverheid de ruimte te geven aan de uitvoering...

Incidentenbudget (Groningen)

Subsidie

Wilt u in de provincie Groningen een kunstproject uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie uit het Incidentenbudget. Dit budget is voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren...

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering

Wilt u als oudere zelfstandig ondernemer stoppen, omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf heeft? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering krijgen van uw gemeente. De IOAZ–uitkering vult uw...

Innovatiebox

Fiscaal voordeel

Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Dan kunt u mogelijk de innovatiebox gebruiken. Dit betekent dat u over deze winst minder vennootschapsbelasting betaalt. U betaalt het lagere...

Innovatiefonds Noord-Holland

Krediet, lening of borgstelling

Bent u mkb'er of starter in Noord-Holland en wilt u een innovatief idee of concept bewijzen (proof-of-concept project)? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Innovatiefonds Noord-Holland. U kunt een...

Innovatiekrediet

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een bedrijf of bent u een starter? En werkt u aan een veelbelovende en uitdagende innovatie? Bijvoorbeeld een nieuw product, medicijn of apparaat. Dan kunt u een lening van het...

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidie

Wilt u uw bedrijfspand verduurzamen? Bijvoorbeeld door een warmtepomp, isolatiemateriaal, zonneboiler, of windturbine te installeren? Dan kunt u de Investeringssubsidie duurzame energie en...

Just Transition Fund (JTF)

Subsidie

Wilt u meewerken aan de energietransitie, maar heeft u een mkb in een regio waar het moeilijk is om te verduurzamen? Omdat het gebied erg afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen...

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) terugbetalen

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een lening via de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) afgesloten? Dan moet u terugbetalen. Moet u terugbetalen? U betaalt uw lening terug. Hoeveel u moet terugbetalen hangt af van...

Kleineondernemersregeling (KOR)

Fiscaal voordeel

Heeft u per kalenderjaar een omzet van niet meer dan € 20.000? Dan kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet aan de KOR: berekent u geen btw aan uw klanten doet u geen...

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Fiscaal voordeel

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA...

Kwijtschelding van gemeentebelasting en waterschapsbelasting

Fiscaal voordeel

U hoeft misschien geen belasting te betalen, als u vraagt om kwijtschelding. Dit kan volledige kwijtschelding zijn als het om het volledige bedrag gaat. Als het niet om het volledige bedrag gaat, is...

Landbouwborgstellingskrediet corona (BL-C) terugbetalen

Krediet, lening of borgstelling

Gebruikt u het landbouwborgstellingskrediet corona (BL-C)? Dan moet u terugbetalen. De BL-C is er voor landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die door corona financiële problemen...

Lening Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een boerenbedrijf of tuindersbedrijf? En wilt u uw stikstofuitstoot verminderen en uw bedrijf verduurzamen? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). U...

Lening Nesec Shipping Debt Fund

Krediet, lening of borgstelling

Als u reder bent en een shortsea-schip wilt kopen of aanpassen, dan kunt u een lening aanvragen via het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF). U kunt minimaal € 3.000.000 en maximaal € 15.000.000 lenen voor...

Lening TMI Proof of concept fonds Flevoland (POC Fonds)

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een idee voor technologische innovatie? En is uw onderneming gevestigd in Flevoland of verhuist u hiernaartoe? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een lening uit het TMI Proof of concept...

Levenlanglerenkrediet

Krediet, lening of borgstelling

Wilt u (of uw medewerker) een opleiding volgen, maar heeft u geen recht meer op studiefinanciering? Dan kunt u geld lenen via het Levenlanglerenkrediet. U kunt het Levenlanglerenkrediet gebruiken voor...

Loondispensatie bij Wajong-uitkering

Uitkering

Neemt u een werknemer in dienst met een Wajong-uitkering? En kan die werknemer door een arbeidshandicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u in sommige gevallen minder dan het minimumloon...

Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers

Fiscaal voordeel

Neemt u iemand uit een doelgroep die meestal lastig werk vindt in dienst? Bijvoorbeeld een oudere of iemand met een arbeidsbeperking. Dan kunt u Loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Het LKV is een...

Meewerkaftrek

Fiscaal voordeel

Werkt uw fiscale partner mee in uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de meewerkaftrek. U betaalt dan minder belasting over uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw...

Microkrediet

Krediet, lening of borgstelling

Wilt u een bedrijf starten? Of uw onderneming juist laten groeien? U kunt een microkrediet aanvragen. Dit is een zakelijke lening tot maximaal € 50.000 voor startende en bestaande ondernemers in het...

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Fiscaal voordeel

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). U kunt met de MIA een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale...

MKB Doorgaan

Krediet, lening of borgstelling

Bent u mkb'er of zzp’er en heeft uw bedrijf te maken met (dreigende) financiële problemen? Dan kunt u hulp vragen aan MKB Doorgaan. Bijvoorbeeld voor begeleiding, financiering, juridisch advies of een...

MKB Fonds Drenthe

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een mkb-bedrijf in Drenthe? Dan kunt u financiering aanvragen bij het MKB Fonds Drenthe. Het fonds is voor starters en bestaande ondernemingen. Het bestaat uit een deel voor innovatie en een...

MKB Fonds en Technofonds Flevoland

Krediet, lening of borgstelling

Bent u mkb'er of technostarter in Flevoland? Dan kunt u ondersteuning van het MKB Fonds Flevoland of het Technofonds Flevoland aanvragen. Beide fondsen investeren in innovatieve en ambitieuze...

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidie

Wilt u samen met andere mkb’ers aan de slag met innovatieprojecten? U kunt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U onderneemt in een van de 10...

MKB-krediet

Krediet, lening of borgstelling

Bent u een (startende) mkb-ondernemer of zzp'er en heeft u bedrijfskrediet nodig? Of wilt u een bedrijf overnemen? U kunt het MKB-krediet aanvragen tot € 250.000. Wat is het MKB-krediet? Het...

Mkb-winstvrijstelling

Fiscaal voordeel

Wat is de mkb-winstvrijstelling? De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor hoeft u minder inkomstenbelasting te betalen. De...

NOW-noodmaatregel terugbetalen

Uitkering

Heeft u de NOW-regeling gebruikt en was uw omzet beter dan u had verwacht? Of is uw loonsom gedaald? Dan kan het zijn dat u (een deel) van de NOW moet terugbetalen. De Tijdelijke Noodmaatregel...

Ondernemersaftrek

Fiscaal voordeel

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een bedrag dat u aftrekt van uw winst, zodat u minder belasting betaalt. Het maximale tarief voor...

Partners for International Business (PIB)

Samenwerkingsprogramma

Wilt u de buitenlandse markt betreden, maar heeft u nog weinig ervaring en nauwelijks een netwerk? U kunt meedoen met het programma Partners for International Business (PIB). In dit programma gaat u...

Proefplaatsing werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Uitkering

Wilt u iemand met een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering aannemen? Maar weet u niet zeker of die persoon geschikt is voor de functie? U kunt een onbetaalde proefplaatsing...

Regeling Groeifaciliteit

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u geld nodig voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat u wilt groeien, reorganiseren, een bedrijfsovername wilt doen of wilt uitbreiden in het buitenland? U kunt financiering aanvragen bij een bank,...

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Fiscaal voordeel

U kunt met uw oudere werknemer afspraken maken om eerder met pensioen te gaan. U spreekt een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) af. U betaalt dan 1 of meer uitkeringen tot aan de...

SBIR: innovatie in opdracht

Prijsvraag

Wilt u als ondernemer werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen? Dat kan met Small Business Innovation Research (SBIR). Met SBIR kunt u de Research & development (R&D) van uw...

Seed Capital regeling

Subsidie

Heeft u een start-up op technologisch of creatief gebied en heeft u een investering (risicokapitaal) nodig? Dan kunt u bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Deze Seedfondsen...

SME-voucher voor intellectuele eigendomsrechten

Subsidie

Valt u onder het mkb en wilt u uw intellectuele eigendom beschermen? Dan kunt u gebruikmaken van SME-vouchers uit het Mkb-Fonds 2024 van het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom, EUIPO. Daarmee...

Sociaal Krediet

Krediet, lening of borgstelling

Bent u ondernemer in de sociaal maatschappelijke sector, staat winst niet op één en heeft uw onderneming sociale doelen? Bijvoorbeeld een maatschappelijk doel of milieu doel. U kunt een sociaal...

Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

Fiscaal voordeel

Stopt u met uw onderneming, bijvoorbeeld omdat u uw bedrijf verkoopt? Misschien komt u in aanmerking voor stakingsaftrek of stakingslijfrenteaftrek. Stakingswinst Levert het stoppen van uw bedrijf...

Startersaftrek

Fiscaal voordeel

Als startende ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. Dit valt onder de ondernemersaftrek. U betaalt dan minder belasting. U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste...

Starterslift (Midden-, West-Brabant)

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u een veelbelovende startup in Midden-Brabant of West-Brabant? Dan kunt u een pre-seed lening bij Starterslift Investments aanvragen. Heeft u een startup met meer dan 1 eigenaar of...

Subsidie aanpassingen op de werkplek

Subsidie

Wilt u een zieke werknemer of een werknemer met een handicap in dienst nemen? Of juist in dienst houden? Dan moet u soms de werkplek aanpassen. Bijvoorbeeld met een aangepast toilet of een traplift. U...

Subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Subsidie

Met het geld uit de ANLb subsidie verbetert u de leefomgeving van dieren, werkt u aan de waterkwaliteit en draagt u bij aan de klimaatdoelen. Wanneer komt u in aanmerking? U beheert uw landbouwgrond...

Subsidie bodemsanering bedrijventerreinen

Subsidie

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein? En wilt u de vervuilde bodem aanpakken (bodemverontreiniging saneren)? Dan kunt u subsidie aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? Is uw...

Subsidie CEF Transport

Subsidie

Heeft u een project dat het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. Connecting Europe Facility (CEF) Transport is voor...

Subsidie circulaire ketenprojecten

Subsidie

Wilt u samen met andere ondernemers circulair ondernemen (grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken)? U kunt de subsidie circulaire ketenprojecten aanvragen. Hiermee kunt u een ervaren...

Subsidie Creative Europe Programma 2021-2027

Subsidie

Bent u actief in de audiovisuele en creatieve sector? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Creative Europe Programma. Het Creative Europe programma bestaat uit 2 subprogramma’s: Cultuur en Media....

Subsidie De Groeiversneller (Gelderland)

Subsidie

Heeft u een mkb-onderneming in Gelderland? Dan kunt u meedoen met het programma De Groeiversneller. De Groeiversneller ondersteunt en stimuleert Gelderse mkb-ondernemers met groeiplannen. Het...

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie

Bent u een ondernemer met innovatieve ideeën om binnen uw bedrijf energie te besparen of de CO2-uitstoot te verminderen? Als u uw innovatie wilt demonstreren of testen binnen uw bedrijf kunt u...

Subsidie Digital Europe

Subsidie

Ontwikkelt u digitale technologieën of wilt u deze op de markt brengen? Of wilt u in uw bedrijf meer gebruikmaken van digitalisering? Dan kunt u ondersteuning krijgen van het Europese...

Subsidie Eurostars

Subsidie

Bent u mkb’er en richt u zich op onderzoek en ontwikkeling (R&D)? En werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u de subsidie Eurostars aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...

Subsidie Horizon Europe

Subsidie

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een...

Subsidie landbouwinnovatie (Noord-Brabant)

Subsidie

Heeft u een landbouwbedrijf in Noord-Brabant en wilt u vernieuwen (innoveren)? Of biedt uw organisatie onderzoek of voorlichting aan in de landbouwsector? Dan kunt u subsidie landbouwinnovatie...

Subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Subsidie

Werkt u samen met andere partijen aan een project dat bijdraagt aan de doelen uit het Klimaatakkoord? Dan kunt u de regeling aanvragen voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)....

Subsidie MKB Lounge

Subsidie

Wilt u zich met meerdere Nederlandse bedrijven uit uw branche promoten op een internationale vakbeurs? Brancheorganisaties in het mkb kunnen de subsidie MKB Lounge aanvragen. Met deze subsidie kan een...

Subsidie of lening voor onderhoud, herbestemming of restauratie

Subsidie

Bent u eigenaar van een monument of gebouw met een cultuurhistorische waarde? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen voor onderhoud, herbestemming of restauratie. U kunt deze regelingen...

Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers

Subsidie

Maakt uw bedrijf (half)producten van plastic en wilt u (meer) circulair plastic gebruiken in uw productie? Dan kunt u de subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aanvragen (Tijdelijke subsidieregeling...

Subsidie Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW)

Subsidie

Bent u ondernemer in de watersector? Wilt u een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject doen dat te maken heeft met waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland? Dan kunt de subsidie...

Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidie

Heeft u een bouwbedrijf met bouwmachines of verhuurt uw bedrijf bouwmaterieel? U kunt de subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) aanvragen om schonere bouwmachines te kopen of om uw...

Subsidie Single Market Programme (SMP)

Subsidie

Het Europese Single Market Programme (SMP) richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Het programma is onder andere bedoeld om mkb’ers beter te laten concurreren. Het Single Market Programme (SMP) is...

Subsidie Stimulering en Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie (Overijssel)

Subsidie

Bent u gevestigd in Overijssel en heeft u een innovatief idee om energie te besparen? Dan kunt u de subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie aanvragen om te onderzoeken of het gebruik van uw...

Subsidie STOZ voor meer technologie in zorg en welzijn

Subsidie

Bent u een aanbieder van zorg of ondersteuning? En wilt u meer gaan werken met digitale of hybride (deels digitale) processen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen via de Stimuleringsregeling...

Subsidie Topsector Energie (TSE)

Subsidie

Werkt u aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidieregelingen van Topsector Energie. U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de...

Subsidie verandering transport van weg naar water of spoor (Modal Shift)

Subsidie

Bent u verlader of expediteur in het goederenvervoer over de weg? Als u overstapt op transport via de binnenvaart of het spoor dan kunt u de Modal Shift subsidie aanvragen. Vervoeren via water of...

Subsidie Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)

Subsidie

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen door te investeren in apparaten, systemen of technieken? Loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan...

Subsidie versterken gezondheidszorg (EU4Health)

Subsidie

Zet uw organisatie zich in om Nederland of Europa voor te bereiden op een epidemie of andere bedreigingen voor de volksgezondheid? Dan kunt u subsidie aanvragen uit het Europese EU4Health-programma....

Subsidie voor film

Subsidie

Bent u actief als filmmaker, scenarist, filmdistributeur of filmexploitant? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlandse Filmfonds. U gebruikt de subsidie voor: het...

Subsidie Waterstof in Mobiliteit (SWIM)

Subsidie

Wilt u investeren in waterstoftankstations en waterstofvoertuigen? Samenwerkingsverbanden kunnen de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM) aanvragen. De subsidie helpt u nieuwe...

Subsidieprogramma Interreg

Subsidie

Wilt u internationaal samenwerken om Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Of bent u op zoek naar internationale partners om uw innovatie uit te voeren? Dan kunt u...

Subsidieprogramma LIFE

Subsidie

Heeft u een vernieuwend project op het gebied van klimaat of milieu in Europa? Dan kunt u hiervoor LIFE-subsidie aanvragen. De LIFE-subsidie is voor projecten die te maken hebben met: Natuur en...

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Subsidie

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan de Subsidieregeling coöperatieve...

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidie

Koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig emissieloze (elektrische) bedrijfsauto? Dan kunt u subsidie krijgen via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Wanneer komt u in...

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Subsidie

Bent u een zorgaanbieder en geeft u medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde patiënt? Of is het niet duidelijk of de patiënt verzekerd is? Dan kunt u subsidie krijgen voor spoedeisende zorg én...

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidie

Wilt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden? Dan kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers uit het:...

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW)

Subsidie

Heeft u een project op het gebied van duurzaamheid in het Waddengebied? Dan kunt u subsidie via de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW) aanvragen bij het Waddenfonds. U kunt per...

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB)

Subsidie

Bent u binnenvaartschipper of eigenaar van een binnenvaartschip en wilt u investeren in een nieuwe (schonere) motor of katalysator voor uw schip? Dan kunt u de Subsidieregeling Verduurzaming...

Subsidies duurzaamheid en innovatie Noord-Nederland (SNN)

Subsidie

Is uw onderneming gevestigd in een noordelijke provincie? En draagt u bij aan een duurzaam en innovatief Noord-Nederland? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen bij Samenwerkingsverband...

Subsidies duurzaamheid en innovatie Overijssel en Gelderland (OP Oost)

Subsidie

Heeft u een innovatief en duurzaam project in Overijssel of Gelderland? Dan kunt u een subsidie of lening bij OP Oost aanvragen. Het subsidieprogramma van OP Oost, EFRO Oost 2021-2027, is gefinancierd...

Subsidies duurzaamheid en innovatie West-Nederland (Kansen voor West)

Subsidie

Heeft u een mkb-bedrijf in Flevoland, Utrecht, Noord- of Zuid-Holland? En heeft u een vernieuwend projectidee? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het programma Kansen voor West III. Kansen voor West...

Subsidies journalistieke bijdragen

Subsidie

Werkt u aan journalistieke producties? Publiceert u geprinte of digitale mediabijdragen of bent u hier de uitgever van? Bent u onderzoeksjournalist? Of heeft u een oplossing voor een journalistiek...

Subsidies TSE Industrie

Subsidie

Werkt u samen met onderzoekers of andere bedrijven aan goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten en diensten? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief project waarmee u de CO2...

Subsidies voor beeldende kunst en cultureel erfgoed

Subsidie

Bent u actief in de beeldende kunst of de cultureel erfgoedsector? Dan kunt u een subsidie aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen voor culturele makers,...

Subsidies voor het landelijk gebied

Subsidie

Werkt u in het landelijk gebied aan natuurbeheer of landschapsbeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie. U werkt uw plannen samen uit met de provincie en andere overheden binnen het...

Subsidies voor literaire uitgevers

Subsidie

Als uitgever van literair werk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Er zijn subsidies voor: productiekosten van bijzondere uitgaven die de kwaliteit en...

Subsidies voor ontwerpers, makers en culturele instellingen

Subsidie

Bent u ontwerper, maker of een culturele instelling? Dan kunt u een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aanvragen. Er zijn verschillende subsidies, onder meer: Architectuur...

Subsidies voor podiumkunsten

Subsidie

Werkt u in de podiumkunstsector? Bent u artiest, producent, of heeft u een podiumkunstgezelschap op het gebied van muziek, theater, muziektheater of dans? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Fonds...

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Subsidie

Bent u schrijver of vertaler van literair werk? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer deze subsidies en regelingen voor: projectsubsidies voor publicaties...

Support International Business (SIB)

Subsidie

Wilt u uw product of dienst in het buitenland op de markt brengen? U kunt de regeling Support International Business (SIB) gebruiken om uw activiteiten in het buitenland te financieren. U kunt...

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Subsidie

Bent u ziek geworden door het werken met gevaarlijke stoffen? Dan kunt een eenmalige tegemoetkoming aanvragen via de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Wanneer komt u in...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) terugbetalen

Subsidie

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekregen? En was uw omzet hoger dan verwacht? Dan heeft u mogelijk te veel geld ontvangen. Wat u te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. De TVL is een...

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) terugbetalen

Krediet, lening of borgstelling

Heeft u de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) gebruikt? De TONK-regeling ondersteunde ondernemers bij hun woonlasten tijdens de coronacrisis. Kreeg u de TONK als een lening?...

TOA krediet aflossen

Krediet, lening of borgstelling

Kredietverstrekker Qredits hielp ondernemers die waren getroffen door de coronacrisis met een herstructureringskrediet. Ondernemers konden het TOA krediet (Time Out Arrangement) gebruiken voor de...

TOGS terugbetalen

Uitkering

Heeft u geld via de TOGS-regeling gekregen? Alleen als dat onterecht was, moet u terugbetalen. TOGS is de afkorting voor Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Het is een...

Tozo-regeling: terugbetalen

Krediet, lening of borgstelling

Kreeg u een Tozo-lening, dan betaalt u altijd terug. Kreeg u een Tozo-uitkering, dan betaalt u alleen terug als u te veel geld heeft gekregen. Moet u terugbetalen? Tozo-uitkering Heeft u te veel...

Uitkeringen rampbestrijder bij ziekte en invaliditeit

Uitkering

Heeft u rampbestrijders in dienst (of vrijwillig)? In een aantal situaties hebben uw werknemers recht op een uitkering. Een rampbestrijder werkt bijvoorbeeld (vrijwillig) bij de brandweer,...

Verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) terugbetalen

Krediet, lening of borgstelling

Gebruikt u de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)? Dan moet u terugbetalen. Met de BMKB-C konden ondernemers sneller en makkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis. Moet u terugbetalen? U...

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

Subsidie

Bent u mkb-ondernemer in Flevoland? Dan kunt u subsidie aanvragen om te groeien. U kunt met de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland goedkoper externe deskundigen inzetten met de adviesvoucher. Of...

Vroegefasefinanciering (VFF)

Krediet, lening of borgstelling

Bent u een mkb’er, innovatieve starter of academische, HBO of TO2 starter? Dan kunt u Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen. Met deze lening kunt u uw idee van de planfase in de startfase brengen....

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

Subsidie

Bent u ondernemer en wilt u investeren in een nieuw warmtenet (stadsverwarming en blokverwarming) om woningen aardgasvrij te maken? U kunt de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aanvragen voor het...

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Fiscaal voordeel

Doet uw bedrijf aan Research & Development (R&D)/Speur- en Ontwikkelwerk (S&O)? Dan kunt u uw kosten voor uw ontwikkelings- en onderzoeksprojecten misschien verlagen via de WBSO. Wat is de WBSO? De...

Werktijdverkorting (wtv) aanvragen

Uitkering

Heeft u door bijzondere omstandigheden minder werk voor uw personeel? Dan kunt u de Regeling werktijdverkorting (wtv) gebruiken. U kunt hiermee een WW-uitkering aanvragen voor uw personeel. Wanneer...

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Fiscaal voordeel

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). U mag in een willekeurig jaar een willekeurig...

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Uitkering

Kunnen uw werknemers door heel slecht weer hun werk niet doen? Bijvoorbeeld als het vriest, sneeuwt of bij gladheid of hoog water? Het kan gebeuren dat bij zulk weer het werk stil komt te liggen. U...

Zelfstandigenaftrek

Fiscaal voordeel

Wat is de zelfstandigenaftrek? Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van uw winst aftrekken. Zo betaalt u minder belasting. De...

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen (ZEZ)

Uitkering

Bent u zwanger en werkt u als zelfstandige of bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar? U heeft recht op een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. ZEZ-uitkering aanvragen U kunt de ZEZ-uitkering...

Corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven (TOA krediet)

Krediet, lening of borgstelling

Let op: gesloten

Heeft uw mkb-bedrijf het lastig door de coronacrisis? En kunt u moeilijk aan een lening komen? Dan kunt u een aanvraag Corona-doorstartkrediet (TOA krediet) voor mkb-bedrijven doen. U kunt maximaal...

Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Gaat u een idee of plan voor een innovatie in cybersecurity (door)ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL). De subsidie is voor projecten die bijdragen...

EZK Energy Award Bedrijven

Prijsvraag

Let op: tijdelijk gesloten

Is uw bedrijf goed bezig met energiebesparing? Of wekt uw bedrijf misschien energie op? Dan maakt u kans op de EZK Energy Award Bedrijven 2022. Als u de Energy Award Bedrijven 2022 wint dan krijgt u:...

Groninger Ondernemersregeling (voucher)

Subsidie

Let op: gesloten

Heeft u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, exporteren of een meester-gezeltraject in de provincie Groningen? Of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Dan kunt u de Groninger...

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Wanneer komt u in aanmerking? Uw...

Oranje Handelsmissiefonds

Prijsvraag

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u mkb'er en wilt u internationaal ondernemen? Of doet u dit al en kunt u hulp gebruiken? Dan kunt u meedoen aan het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF). Het OHMF helpt jaarlijks 10 ondernemers de...

Oudedagsreserve

Fiscaal voordeel

Let op: gesloten

Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen oudedagsreserve meer opbouwen. Het kabinet heeft de oudedagsreserve afgeschaft om te voorkomen dat ondernemers de fiscale oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel...

PPS-toeslag: regeling voor onderzoek en innovatie

Subsidie

Let op: gesloten

Wilt u samen met onderzoekers een groot R&D-samenwerkingsproject (research & development) beginnen om producten en diensten te ontwikkelen? U kunt hiervoor de Privaat-Publieke Samenwerkingen-toeslag...

Rijksprijs de Gouden Piramide

Prijsvraag

Let op: tijdelijk gesloten

Opdrachtgevers van een architectonisch of stedenbouwkundig project kunnen in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Het is een prijs voor een 'inspirerende opdrachtgever' in de architectuur,...

Startversneller voor ondernemers in Gelderland

Subsidie

Let op: gesloten

Bent u startende ondernemer in Gelderland? Dan kunt u gebruik maken van De Startversneller. U ontvangt een voucher van € 1.000 die u kunt gebruiken voor coaching. Ondernemers uit Gelderland kunnen een...

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Produceert u hernieuwbare energie of gebruikt u technieken die CO2 terugdringen? Dan kunt u subsidie aanvragen via de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie (SDE++). Dit is...

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie...

Subsidie Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met buitenlandse partners aan een energie-innovatieproject? U kunt de Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) subsidie aanvragen om uw energie-innovatieproject op uw locatie...

Subsidie cyberweerbaarheid versterken

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u een bedrijf in een niet-vitale sector? Wilt u de cyberweerbaarheid van uw bedrijf vergroten? Als u dit samen doet met 1 of meer andere niet-vitale ondernemingen kunt u de subsidie...

Subsidie Energiebesparing Overijssel 2.0

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Investeert u in energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen? En bent u gevestigd in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De energiebesparing...

Subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u investeren in energiebesparende maatregelen/systemen die de CO2-uitstoot verminderen in uw glastuinbouwbedrijf? U wilt bijvoorbeeld een luchtbehandelingssysteem installeren of LED-belichting? U...

Subsidie European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u met uw project de situatie verbeteren van mijnwerkers in conflict- en risicogebieden? U kunt subsidie aanvragen bij de European Partnership for Responsible Minerals (EPRM-subsidie). Het gaat om...

Subsidie GlobalStars

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Ontwikkelt u samen met organisaties buiten Europa technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Dan kunt u de subsidie GlobalStars aanvragen. U kunt de subsidie gebruiken om een oplossing...

Subsidie HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland

Subsidie

Let op: gesloten

Wilt u een bedrijventerrein in Noord-Holland toekomstbestendig maken? Dan kunt u subsidie HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U heeft een...

Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers (Overijssel)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u een familiebedrijf in Overijssel met een jonge bedrijfsopvolger? Dan kunt u de subsidie Jonge bedrijfsopvolgers aanvragen. Deze subsidie is voor investeringen die uw familiebedrijf...

Subsidie onderzoeksprogramma ITEA4

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

ITEA4 (Information Technology for European Advancement) is een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten. ITEA is gericht op...

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan een mbo-student in de derde leerweg? Dan kunt u subsidie aanvragen voor uw begeleiding. Wat is de derde leerweg? Een mbo-opleiding in de derde...

Subsidie SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Is uw organisatie een bedrijf, publieke instelling, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap (PPP) en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable...

Subsidie Tel mee met Taal

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheden (laagtaalvaardig)? Of heeft u bijvoorbeeld een voorschoolse voorziening en kunt u laagtaalvaardige ouders...

Subsidie voor cyberweerbare bedrijven (MCZ)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u de digitale veiligheid (cyberweerbaarheid) van uw onderneming vergroten? Kleine bedrijven en ZZP’ers kunnen daarvoor de subsidie Mijn Cyberweerbare Zaak (MCZ) aanvragen. Met de MCZ subsidie...

Subsidie voor emissieloze vrachtwagens (AanZET)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u voor uw bedrijf een nieuwe emissievrije vrachtwagen kopen of (financieel) leasen? Of heeft u een leasemaatschappij die vrachtwagens verhuurt? U kunt de Aanschafsubsidieregeling emissieloze...

Subsidie voor waterstofproductie met een elektrolyser (OWE)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? U kunt subsidie aanvragen met de Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse...

Subsidie voorkomen misstanden bij internationale partners (SSF)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met internationale producenten en leveranciers en wilt u de sociale duurzaamheid (social sustainability) in uw samenwerking verbeteren? U wilt bijvoorbeeld kinderarbeid, slechte...

Subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u aan hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden en wilt u een jonge professional in dienst nemen? Dan kunt u de subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy) aanvragen. U kunt maximaal...

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Subsidie

Let op: gesloten

Wilt u een schip duurzaam bouwen of verbouwen met innovatieve technieken? Bijvoorbeeld nieuwe technologie om CO₂-uitstoot te verminderen of het verlagen van (onderwater) geluid. Dan kunt u de...

Subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u zich met uw bedrijf meer richten op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? De subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO helpt u om samen met bedrijven en organisaties...

Subsidies duurzaamheid en innovatie Zuid-Nederland (OPZUID)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u een mkb-bedrijf in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland? En heeft u een vernieuwend projectidee? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het programma OPZUID 2021-2027. OPZUID hoort bij het EFRO...

Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u landbouwer en gaat u verduurzamen? Dan kunt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Het doel van het GLB is om landbouw in Europa duurzamer te maken. En om de...

Verkiezing Circular Awards 2024

Prijsvraag

Let op: tijdelijk gesloten

Hergebruikt u in uw bedrijf zoveel mogelijk (circulair ondernemen)? Of werkt u aan een vernieuwend circulair project of product? Dan kunt u meedoen aan de Circular Awards 2024. De categorieën Circular...

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Subsidie

Let op: gesloten

Bent u een Nederlandse of Vlaamse journalist? Dan kunt u via de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB) een uitwisselingsbeurs of een onderzoeksbeurs aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...