Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
169 regelingen

Subsidie

Begeleiding door jobcoach

Heeft u een werknemer in dienst met een langdurige ziekte of een handicap? Of neemt u een werknemer in proefplaatsing? Dan kunt u subsidie aanvragen om een interne jobcoach in te zetten. Een jobcoach...

Uitkering

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf start vanuit een uitkering? Dan heeft u misschien recht op financiering vanuit het Besluit...

Krediet, lening of borgstelling

Borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-Groen)

Wilt u uw onderneming verduurzamen om uw energiekosten te verlagen? Dan kunt u met de BMKB-Groen regeling een lening krijgen waarbij de overheid garant staat. Zo kunt u makkelijker en ook meer lenen...

Krediet, lening of borgstelling

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo...

Krediet, lening of borgstelling

Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) aanvragen

Bent u een (startende) agrarisch ondernemer? En wilt u investeren in uw landbouwbedrijf of tuinbouwbedrijf? Dan kunt u een Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) aanvragen. De overheid staat dan...

Krediet, lening of borgstelling

Braventure (Noord-Brabant)

Bent u een ondernemer van een startup in Noord-Brabant? Dan kunt u meedoen aan het programma Braventure. U krijgt dan begeleiding en hulp bij financiering. De provincie Noord-Brabant,...

Samenwerkingsprogramma

Coaching Stichting Ondernemersklankbord

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u behoefte aan advies van een ervaringsdeskundige? Vraag dan professionele coaching aan bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Stichting Ondernemersklankbord...

Subsidie

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland

Heeft u een project in het waddengebied en krijgt u hiervoor subsidie van het Waddenfonds? Dan kunt u voor hetzelfde project de Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland aanvragen. U krijgt 10% van de...

Subsidie

Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst

Heeft u het Belastingdienst eH3-inlogmiddel gekocht? Of heeft u een eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kunt u een vergoeding krijgen via de Compensatieregeling...

Krediet, lening of borgstelling

Corona-overbruggingskrediet aflossen

Kredietverstrekker Qredits helpt ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Qredits biedt overbruggingskrediet voor bestaande ondernemers aan en voor ondernemers die in kwartaal 1 of 2 van...

Krediet, lening of borgstelling

Corona-overbruggingslening (COL) aflossen

Heeft u een Corona-overbruggingslening (COL) afgesloten? Dan moet u die aflossen. Hoeveel en wanneer u aflost, hangt af van het bedrag dat u heeft geleend. De COL is er voor startups, scale-ups en...

Krediet, lening of borgstelling

Cultuur Opstart Lening

Heeft u een onderneming in de cultuursector of bent u zelfstandige? En heeft u door een crisis of de coronapandemie geen financiering voor een nieuwe voorstelling, nieuw evenement, tournee, programma...

Krediet, lening of borgstelling

Cultuur Vermogen Lening

Heeft uw culturele onderneming verlies geleden door de coronapandemie of een crisis? Zoekt u een lening om door te gaan met uw bedrijf of eenmanszaak in de cultuursector? U kunt dan de Cultuur...

Krediet, lening of borgstelling

Cultuurlening

Bent u professioneel kunstenaar of heeft u een onderneming of organisatie in de creatieve of cultuursector? En wilt u een duurzame investering doen? Dan kunt u een Cultuurlening met een lage rente...

Krediet, lening of borgstelling

Cultuurlening Plus

Bent u professioneel kunstenaar of heeft u een organisatie in de creatieve of cultuursector? En wilt u een professionele culturele productie financieren? Dan kunt u de Cultuurlening Plus aanvragen....

Subsidie

DHI-subsidie internationaal ondernemen

Bent u internationaal ondernemer? Dan kunt u subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-subsidie) aanvragen. Bijvoorbeeld als u wilt investeren...

Subsidie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Wilt u investeren in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En heeft u hiervoor financiering nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Dit fonds helpt...

Krediet, lening of borgstelling

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Wilt u zaken doen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Dan kunt u een lening, garantie, import- of exportfinanciering van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)...

Krediet, lening of borgstelling

Eigen bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheidsuitkering

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) en wilt u een eigen bedrijf starten of starten als zzp'er? Dan kunt u ondersteuning aanvragen bij UWV. Wat voor hulp kunt u aanvragen? De...

Fiscaal voordeel

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 40% van de kosten voor uw investering...

Samenwerkingsprogramma

Erasmus voor jonge ondernemers

Bent u een nieuwe ondernemer (aspirant-ondernemer) of ervaren jonge ondernemer? Dan kunt u meedoen aan het programma Erasmus voor jonge ondernemers. Erasmus voor jonge ondernemers helpt Europese...

Subsidie

Europees Globaliseringsfonds (EGF): noodfonds voor massaontslag

Moet uw bedrijf of sector massaal mensen ontslaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor steun uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF). U helpt uw ontslagen werknemers met het vinden van nieuw werk....

Krediet, lening of borgstelling

Exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen,...

Krediet, lening of borgstelling

Financiering uit Groenfonds

Wilt u investeren in een innovatief duurzaam project? Bijvoorbeeld projecten voor een circulaire economie, energietransitie of kringlooplandbouw? Dan kunt u financiering met een lagere rente aanvragen...

Krediet, lening of borgstelling

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u zakelijk krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De...

Krediet, lening of borgstelling

Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) terugbetalen

Heeft u een lening via de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) afgesloten? Dan moet u terugbetalen. De GO-C is er voor bedrijven die moeilijk een banklening krijgen tijdens de coronacrisis....

Samenwerkingsprogramma

Green Deal

Werkt u aan een duurzaam project dat moeilijk van de grond komt? Dan kunt u een voorstel indienen voor een Green Deal. In een Green Deal probeert de Rijksoverheid de ruimte te geven aan de uitvoering...

Subsidie

Incidentenbudget (Groningen)

Wilt u in de provincie Groningen een kunstproject uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie uit het Incidentenbudget. Dit budget is voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren...

Uitkering

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Wilt u als oudere zelfstandig ondernemer stoppen, omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf heeft? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering krijgen van uw gemeente. De IOAZ–uitkering vult uw...

Fiscaal voordeel

Innovatiebox

Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Dan kunt u mogelijk de innovatiebox gebruiken. Dit betekent dat u over deze winst minder vennootschapsbelasting betaalt. U betaalt het lagere...

Krediet, lening of borgstelling

Innovatiefonds Noord-Holland

Bent u mkb'er of starter in Noord-Holland en wilt u een innovatief idee of concept bewijzen (proof-of-concept project)? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Innovatiefonds Noord-Holland. U kunt een...

Krediet, lening of borgstelling

Innovatiekrediet

Heeft u een bedrijf of bent u een starter? En werkt u aan een veelbelovende en uitdagende innovatie? Bijvoorbeeld een nieuw product, medicijn of apparaat. Dan kunt u een lening van het...

Subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Wilt u uw bedrijfspand verduurzamen? Bijvoorbeeld door een warmtepomp, isolatiemateriaal, zonneboiler, of windturbine te installeren? Dan kunt u de Investeringssubsidie duurzame energie en...

Subsidie

Just Transition Fund (JTF)

Wilt u meewerken aan de energietransitie, maar heeft u een mkb in een regio waar het moeilijk is om te verduurzamen? Omdat het gebied erg afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen...

Krediet, lening of borgstelling

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) terugbetalen

Heeft u een lening via de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) afgesloten? Dan moet u terugbetalen. Moet u terugbetalen? U betaalt uw lening terug. Hoeveel u moet terugbetalen hangt af van...

Fiscaal voordeel

Kleineondernemersregeling (KOR)

Heeft u per kalenderjaar een omzet van niet meer dan € 20.000? Dan kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet aan de KOR: berekent u geen btw aan uw klanten doet u geen...

Fiscaal voordeel

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA...

Fiscaal voordeel

Kwijtschelding van gemeentebelasting en waterschapsbelasting

U hoeft misschien geen belasting te betalen, als u vraagt om kwijtschelding. Dit kan volledige kwijtschelding zijn als het om het volledige bedrag gaat. Als het niet om het volledige bedrag gaat, is...

Krediet, lening of borgstelling

Landbouwborgstellingskrediet corona (BL-C) terugbetalen

Gebruikt u het landbouwborgstellingskrediet corona (BL-C)? Dan moet u terugbetalen. De BL-C is er voor landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die door corona financiële problemen...

Krediet, lening of borgstelling

Lening Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

Heeft u een boerenbedrijf of tuindersbedrijf? En wilt u uw stikstofuitstoot verminderen en uw bedrijf verduurzamen? Dan kunt u een lening aanvragen bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). U...

Krediet, lening of borgstelling

Lening Nesec Shipping Debt Fund

Als u reder bent en een shortsea-schip wilt kopen of aanpassen, dan kunt u een lening aanvragen via het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF). U kunt minimaal € 3.000.000 en maximaal € 15.000.000 lenen voor...

Krediet, lening of borgstelling

Lening TMI Proof of concept fonds Flevoland (POC Fonds)

Heeft u een idee voor technologische innovatie? En is uw onderneming gevestigd in Flevoland of verhuist u hiernaartoe? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een lening uit het TMI Proof of concept...

Krediet, lening of borgstelling

Levenlanglerenkrediet

Wilt u (of uw medewerker) een opleiding volgen, maar heeft u geen recht meer op studiefinanciering? Dan kunt u geld lenen via het Levenlanglerenkrediet. U kunt het Levenlanglerenkrediet gebruiken voor...

Uitkering

Loondispensatie bij Wajong-uitkering

Neemt u een werknemer in dienst met een Wajong-uitkering? En kan die werknemer door een arbeidshandicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u in sommige gevallen minder dan het minimumloon...

Fiscaal voordeel

Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers

Neemt u iemand uit een doelgroep die meestal lastig werk vindt in dienst? Bijvoorbeeld een oudere of iemand met een arbeidsbeperking. Dan kunt u Loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Het LKV is een...

Fiscaal voordeel

Meewerkaftrek

Werkt uw fiscale partner mee in uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de meewerkaftrek. U betaalt dan minder belasting over uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw...

Krediet, lening of borgstelling

Microkrediet

Wilt u een bedrijf starten? Of uw onderneming juist laten groeien? U kunt een microkrediet aanvragen. Dit is een zakelijke lening tot € 50.000 voor (startende) ondernemers in het midden- en...

Fiscaal voordeel

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). U kunt met de MIA een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale...

Krediet, lening of borgstelling

MKB Doorgaan

Bent u mkb'er of zzp’er en heeft uw bedrijf te maken met (dreigende) financiële problemen? Dan kunt u hulp vragen aan MKB Doorgaan. Bijvoorbeeld voor begeleiding, financiering, juridisch advies of een...

Krediet, lening of borgstelling

MKB Fonds Drenthe

Heeft u een mkb-bedrijf in Drenthe? Dan kunt u financiering aanvragen bij het MKB Fonds Drenthe. Het fonds is voor starters en bestaande ondernemingen. Het bestaat uit een deel voor innovatie en een...

Krediet, lening of borgstelling

MKB Fonds en Technofonds Flevoland

Bent u mkb'er of technostarter in Flevoland? Dan kunt u ondersteuning van het MKB Fonds Flevoland of het Technofonds Flevoland aanvragen. Beide fondsen investeren in innovatieve en ambitieuze...

Subsidie

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wilt u samen met andere mkb’ers aan de slag met innovatieprojecten? U kunt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U onderneemt in een van de 10...

Krediet, lening of borgstelling

MKB-krediet

Bent u een (startende) mkb-ondernemer of zzp'er en heeft u bedrijfskrediet nodig? Of wilt u een bedrijf overnemen? U kunt het MKB-krediet aanvragen tot € 250.000. Wat is het MKB-krediet? Het...

Fiscaal voordeel

Mkb-winstvrijstelling

Wat is de mkb-winstvrijstelling? De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor hoeft u minder inkomstenbelasting te betalen. De...

Uitkering

NOW-noodmaatregel terugbetalen

Heeft u de NOW-regeling gebruikt en was uw omzet beter dan u had verwacht? Of is uw loonsom gedaald? Dan kan het zijn dat u (een deel) van de NOW moet terugbetalen. De Tijdelijke Noodmaatregel...

Fiscaal voordeel

Ondernemersaftrek

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een bedrag dat u aftrekt van uw winst, zodat u minder belasting betaalt. Het maximale tarief voor...

Prijsvraag

Oranje Handelsmissiefonds

Bent u mkb'er en wilt u internationaal ondernemen? Of doet u dit al en kunt u hulp gebruiken? Dan kunt u meedoen aan het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF). Het OHMF helpt jaarlijks 10 ondernemers de...

Samenwerkingsprogramma

Partners for International Business (PIB)

Wilt u de buitenlandse markt betreden, maar heeft u nog weinig ervaring en nauwelijks een netwerk? U kunt meedoen met het programma Partners for International Business (PIB). In dit programma gaat u...

Uitkering

Proefplaatsing werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Wilt u iemand met een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering aannemen? Maar weet u niet zeker of die persoon geschikt is voor de functie? U kunt een onbetaalde proefplaatsing...

Krediet, lening of borgstelling

Regeling Groeifaciliteit

Heeft u geld nodig voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat u wilt groeien, reorganiseren, een bedrijfsovername wilt doen of wilt uitbreiden in het buitenland? U kunt financiering aanvragen bij een bank,...

Fiscaal voordeel

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

U kunt met uw oudere werknemer afspraken maken om eerder met pensioen te gaan. U spreekt een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) af. U betaalt dan 1 of meer uitkeringen tot aan de...

Prijsvraag

SBIR: innovatie in opdracht

Wilt u als ondernemer werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen? Dat kan met Small Business Innovation Research (SBIR). Met SBIR kunt u de Research & development (R&D) van uw...

Subsidie

Seed Capital regeling

Heeft u een start-up op technologisch of creatief gebied en heeft u een investering (risicokapitaal) nodig? Dan kunt u bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Deze Seedfondsen...

Subsidie

SME-voucher voor intellectuele eigendomsrechten

Valt u onder het mkb en wilt u uw intellectuele eigendom beschermen? Dan kunt u gebruikmaken van SME-vouchers uit het Mkb-Fonds 2024 van het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom, EUIPO. Daarmee...

Krediet, lening of borgstelling

Sociaal Krediet

Bent u ondernemer in de sociaal maatschappelijke sector, staat winst niet op één en heeft uw onderneming sociale doelen? Bijvoorbeeld een maatschappelijk doel of milieu doel. U kunt een sociaal...

Fiscaal voordeel

Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

Stopt u met uw onderneming, bijvoorbeeld omdat u uw bedrijf verkoopt? Misschien komt u in aanmerking voor stakingsaftrek of stakingslijfrenteaftrek. Stakingswinst Levert het stoppen van uw bedrijf...

Fiscaal voordeel

Startersaftrek

Als startende ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. Dit valt onder de ondernemersaftrek. U betaalt dan minder belasting. U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste...

Krediet, lening of borgstelling

Starterslift (Midden-, West-Brabant)

Heeft u een veelbelovende startup in Midden-Brabant of West-Brabant? Dan kunt u een pre-seed lening bij Starterslift Investments aanvragen. Heeft u een startup met meer dan 1 eigenaar of...

Subsidie

Startversneller voor ondernemers in Gelderland

Bent u startende ondernemer in Gelderland? Dan kunt u gebruik maken van De Startversneller. U ontvangt een voucher van € 1.000 die u kunt gebruiken voor coaching. Ondernemers uit Gelderland kunnen een...

Subsidie

Subsidie aanpassingen op de werkplek

Wilt u een zieke werknemer of een werknemer met een handicap in dienst nemen? Of juist in dienst houden? Dan moet u soms de werkplek aanpassen. Bijvoorbeeld met een aangepast toilet of een traplift. U...

Subsidie

Subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Met het geld uit de ANLb subsidie verbetert u de leefomgeving van dieren, werkt u aan de waterkwaliteit en draagt u bij aan de klimaatdoelen. Wanneer komt u in aanmerking? U beheert uw landbouwgrond...

Subsidie

Subsidie bodemsanering bedrijventerreinen

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein? En wilt u de vervuilde bodem aanpakken (bodemverontreiniging saneren)? Dan kunt u subsidie aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? Is uw...

Subsidie

Subsidie CEF Transport

Heeft u een project dat het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. Connecting Europe Facility (CEF) Transport is voor...

Subsidie

Subsidie circulaire ketenprojecten

Wilt u samen met andere ondernemers circulair ondernemen (grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken)? U kunt de subsidie circulaire ketenprojecten aanvragen. Hiermee kunt u een ervaren...

Subsidie

Subsidie Creative Europe Programma 2021-2027

Bent u actief in de audiovisuele en creatieve sector? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Creative Europe Programma. Het Creative Europe programma bestaat uit 2 subprogramma’s: Cultuur en Media....

Subsidie

Subsidie De Groeiversneller (Gelderland)

Heeft u een mkb-onderneming in Gelderland? Dan kunt u meedoen met het programma De Groeiversneller. De Groeiversneller ondersteunt en stimuleert Gelderse mkb-ondernemers met groeiplannen. Het...

Subsidie

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Bent u een ondernemer met innovatieve ideeën om binnen uw bedrijf energie te besparen of de CO2-uitstoot te verminderen? Als u uw innovatie wilt demonstreren of testen binnen uw bedrijf kunt u...

Subsidie

Subsidie Digital Europe

Ontwikkelt u digitale technologieën of wilt u deze op de markt brengen? Of wilt u in uw bedrijf meer gebruikmaken van digitalisering? Dan kunt u ondersteuning krijgen van het Europese...

Subsidie

Subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Wilt u investeren in energiebesparende maatregelen/systemen die de CO2-uitstoot verminderen in uw glastuinbouwbedrijf? U wilt bijvoorbeeld een luchtbehandelingssysteem installeren of LED-belichting? U...

Subsidie

Subsidie Horizon Europe

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een...

Subsidie

Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers (Overijssel)

Heeft u een familiebedrijf in Overijssel met een jonge bedrijfsopvolger? Dan kunt u de subsidie Jonge bedrijfsopvolgers aanvragen. Deze subsidie is voor investeringen die uw familiebedrijf...

Subsidie

Subsidie landbouwinnovatie (Noord-Brabant)

Heeft u een landbouwbedrijf in Noord-Brabant en wilt u vernieuwen (innoveren)? Of biedt uw organisatie onderzoek of voorlichting aan in de landbouwsector? Dan kunt u subsidie landbouwinnovatie...

Subsidie

Subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Werkt u samen met andere partijen aan een project dat bijdraagt aan de doelen uit het Klimaatakkoord? Dan kunt u de regeling aanvragen voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)....

Subsidie

Subsidie MKB Lounge

Wilt u zich met meerdere Nederlandse bedrijven uit uw branche promoten op een internationale vakbeurs? Brancheorganisaties in het mkb kunnen de subsidie MKB Lounge aanvragen. Met deze subsidie kan een...

Subsidie

Subsidie of lening voor onderhoud, herbestemming of restauratie

Bent u eigenaar van een monument of gebouw met een cultuurhistorische waarde? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen voor onderhoud, herbestemming of restauratie. U kunt deze regelingen...

Subsidie

Subsidie Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW)

Bent u ondernemer in de watersector? Wilt u een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject doen dat te maken heeft met waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland? Dan kunt de subsidie...

Subsidie

Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Heeft u een bouwbedrijf met bouwmachines of verhuurt uw bedrijf bouwmaterieel? U kunt de subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) aanvragen om schonere bouwmachines te kopen of om uw...

Subsidie

Subsidie Single Market Programme (SMP)

Het Europese Single Market Programme (SMP) richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Het programma is onder andere bedoeld om mkb’ers beter te laten concurreren. Het Single Market Programme (SMP) is...

Subsidie

Subsidie Stimulering en Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie (Overijssel)

Bent u gevestigd in Overijssel en heeft u een innovatief idee om energie te besparen? Dan kunt u de subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie aanvragen om te onderzoeken of het gebruik van uw...

Subsidie

Subsidie STOZ voor meer technologie in zorg en welzijn

Bent u een aanbieder van zorg of ondersteuning? En wilt u meer gaan werken met digitale of hybride (deels digitale) processen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen via de Stimuleringsregeling...

Subsidie

Subsidie Topsector Energie (TSE)

Werkt u aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidieregelingen van Topsector Energie. U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de...

Subsidie

Subsidie verandering transport van weg naar water of spoor (Modal Shift)

Bent u verlader of expediteur in het goederenvervoer over de weg? Als u overstapt op transport via de binnenvaart of het spoor dan kunt u de Modal Shift subsidie aanvragen. Vervoeren via water of...

Subsidie

Subsidie Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen door te investeren in apparaten, systemen of technieken? Loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan...

Subsidie

Subsidie versterken gezondheidszorg (EU4Health)

Zet uw organisatie zich in om Nederland of Europa voor te bereiden op een epidemie of andere bedreigingen voor de volksgezondheid? Dan kunt u subsidie aanvragen uit het Europese EU4Health-programma....

Subsidie

Subsidie voor film

Bent u actief als filmmaker, scenarist, filmdistributeur of filmexploitant? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlandse Filmfonds. U gebruikt de subsidie voor: het...

Subsidie

Subsidieprogramma Interreg

Wilt u internationaal samenwerken om Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Of bent u op zoek naar internationale partners om uw innovatie uit te voeren? Dan kunt u...

Subsidie

Subsidieprogramma LIFE

Heeft u een vernieuwend project op het gebied van klimaat of milieu in Europa? Dan kunt u hiervoor LIFE-subsidie aanvragen. De LIFE-subsidie is voor projecten die te maken hebben met: Natuur en...

Subsidie

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan de Subsidieregeling coöperatieve...

Subsidie

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig emissieloze (elektrische) bedrijfsauto? Dan kunt u subsidie krijgen via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Wanneer komt u in...

Subsidie

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Bent u een zorgaanbieder en geeft u medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde patiënt? Of is het niet duidelijk of de patiënt verzekerd is? Dan kunt u subsidie krijgen voor spoedeisende zorg én...

Subsidie

Subsidieregeling Praktijkleren

Wilt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden? Dan kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers uit het:...

Subsidie

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW)

Heeft u een project op het gebied van duurzaamheid in het Waddengebied? Dan kunt u subsidie via de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW) aanvragen bij het Waddenfonds. U kunt per...

Subsidie

Subsidies duurzaamheid en innovatie Noord-Nederland (SNN)

Is uw onderneming gevestigd in een noordelijke provincie? En draagt u bij aan een duurzaam en innovatief Noord-Nederland? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen bij Samenwerkingsverband...

Subsidie

Subsidies duurzaamheid en innovatie Overijssel en Gelderland (OP Oost)

Heeft u een innovatief en duurzaam project in Overijssel of Gelderland? Dan kunt u een subsidie of lening bij OP Oost aanvragen. Het subsidieprogramma van OP Oost, EFRO Oost 2021-2027, is gefinancierd...

Subsidie

Subsidies duurzaamheid en innovatie West-Nederland (Kansen voor West)

Heeft u een mkb-bedrijf in Flevoland, Utrecht, Noord- of Zuid-Holland? En heeft u een vernieuwend projectidee? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het programma Kansen voor West III. Kansen voor West...

Subsidie

Subsidies journalistieke bijdragen

Werkt u aan journalistieke producties? Publiceert u geprinte of digitale mediabijdragen of bent u hier de uitgever van? Bent u onderzoeksjournalist? Of heeft u een oplossing voor een journalistiek...

Subsidie

Subsidies TSE Industrie

Werkt u samen met onderzoekers of andere bedrijven aan goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten en diensten? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief project waarmee u de CO2...

Subsidie

Subsidies voor beeldende kunst en cultureel erfgoed

Bent u actief in de beeldende kunst of de cultureel erfgoedsector? Dan kunt u een subsidie aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen voor culturele makers,...

Subsidie

Subsidies voor het landelijk gebied

Werkt u in het landelijk gebied aan natuurbeheer of landschapsbeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie. U werkt uw plannen samen uit met de provincie en andere overheden binnen het...

Subsidie

Subsidies voor literaire uitgevers

Als uitgever van literair werk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Er zijn subsidies voor: productiekosten van bijzondere uitgaven die de kwaliteit en...

Subsidie

Subsidies voor ontwerpers, makers en culturele instellingen

Bent u ontwerper, maker of een culturele instelling? Dan kunt u een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aanvragen. Er zijn verschillende subsidies, onder meer: Architectuur...

Subsidie

Subsidies voor podiumkunsten

Werkt u in de podiumkunstsector? Bent u artiest, producent, of heeft u een podiumkunstgezelschap op het gebied van muziek, theater, muziektheater of dans? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Fonds...

Subsidie

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Bent u schrijver of vertaler van literair werk? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer deze subsidies en regelingen voor: projectsubsidies voor publicaties...

Subsidie

Support International Business (SIB)

Wilt u uw product of dienst in het buitenland op de markt brengen? U kunt de regeling Support International Business (SIB) gebruiken om uw activiteiten in het buitenland te financieren. U kunt...

Subsidie

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Bent u ziek geworden door het werken met gevaarlijke stoffen? Dan kunt een eenmalige tegemoetkoming aanvragen via de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Wanneer komt u in...

Subsidie

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) terugbetalen

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekregen? En was uw omzet hoger dan verwacht? Dan heeft u mogelijk te veel geld ontvangen. Wat u te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. De TVL is een...

Krediet, lening of borgstelling

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) terugbetalen

Heeft u de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) gebruikt? De TONK-regeling ondersteunde ondernemers bij hun woonlasten tijdens de coronacrisis. Kreeg u de TONK als een lening?...

Krediet, lening of borgstelling

TOA krediet aflossen

Kredietverstrekker Qredits helpt ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis met een herstructureringskrediet. Ondernemers kunnen het TOA krediet (Time Out Arrangement) gebruiken voor de...

Uitkering

TOGS terugbetalen

Heeft u geld via de TOGS-regeling gekregen? Alleen als dat onterecht was, moet u terugbetalen. TOGS is de afkorting voor Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Het is een...

Krediet, lening of borgstelling

Tozo-regeling: terugbetalen

Kreeg u een Tozo-lening, dan betaalt u altijd terug. Kreeg u een Tozo-uitkering, dan betaalt u alleen terug als u te veel geld heeft gekregen. Moet u terugbetalen? Tozo-uitkering Heeft u te veel...

Uitkering

Uitkeringen rampbestrijder bij ziekte en invaliditeit

Heeft u rampbestrijders in dienst (of vrijwillig)? In een aantal situaties hebben uw werknemers recht op een uitkering. Een rampbestrijder werkt bijvoorbeeld (vrijwillig) bij de brandweer,...

Krediet, lening of borgstelling

Verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) terugbetalen

Gebruikt u de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)? Dan moet u terugbetalen. Met de BMKB-C kunnen ondernemers sneller en makkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis. Moet u terugbetalen? U...

Subsidie

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

Bent u mkb-ondernemer in Flevoland? Dan kunt u subsidie aanvragen om te groeien. U kunt de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland gebruiken. Er zijn 4 soorten vouchers: voucher kennis & expertise...

Krediet, lening of borgstelling

Vroegefasefinanciering (VFF)

Bent u een mkb’er, innovatieve starter of academische, HBO of TO2 starter? Dan kunt u Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen. Met deze lening kunt u uw idee van de planfase in de startfase brengen....

Fiscaal voordeel

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Doet uw bedrijf aan Research & Development (R&D)/Speur- en Ontwikkelwerk (S&O)? Dan kunt u uw kosten voor uw ontwikkelings- en onderzoeksprojecten misschien verlagen via de WBSO. Wat is de WBSO? De...

Uitkering

Werktijdverkorting (wtv) aanvragen

Heeft u door bijzondere omstandigheden minder werk voor uw personeel? Dan kunt u de Regeling werktijdverkorting (wtv) gebruiken. U kunt hiermee een WW-uitkering aanvragen voor uw personeel. Wanneer...

Fiscaal voordeel

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). U mag in een willekeurig jaar een willekeurig...

Uitkering

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Kunnen uw werknemers door heel slecht weer hun werk niet doen? Bijvoorbeeld als het vriest, sneeuwt of bij gladheid of hoog water? Het kan gebeuren dat bij zulk weer het werk stil komt te liggen. U...

Fiscaal voordeel

Zelfstandigenaftrek

Wat is de zelfstandigenaftrek? Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van uw winst aftrekken. Zo betaalt u minder belasting. De...

Uitkering

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen (ZEZ)

Bent u zwanger en werkt u als zelfstandige of bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar? U heeft recht op een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. ZEZ-uitkering aanvragen U kunt de ZEZ-uitkering...

Subsidie

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Let op: gesloten

Heeft Brexit negatieve gevolgen voor u? Dan kunt u steun krijgen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De BAR is een eenmalige regeling van de Europese Unie. De BAR is bedoeld voor: internationale...

Krediet, lening of borgstelling

Corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven (TOA krediet)

Let op: gesloten

Heeft uw mkb-bedrijf het lastig door de coronacrisis? En kunt u moeilijk aan een lening komen? Dan kunt u een aanvraag Corona-doorstartkrediet (TOA krediet) voor mkb-bedrijven doen. U kunt maximaal...

Subsidie

Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Let op: tijdelijk gesloten

Gaat u een idee of plan voor een innovatie in cybersecurity (door)ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL). De subsidie is voor projecten die bijdragen...

Prijsvraag

EZK Energy Award Bedrijven

Let op: tijdelijk gesloten

Is uw bedrijf goed bezig met energiebesparing? Of wekt uw bedrijf misschien energie op? Dan maakt u kans op de EZK Energy Award Bedrijven 2022. Als u de Energy Award Bedrijven 2022 wint dan krijgt u:...

Subsidie

Groninger Ondernemersregeling (voucher)

Let op: gesloten

Heeft u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, exporteren of een meester-gezeltraject in de provincie Groningen? Of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Dan kunt u de Groninger...

Subsidie

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Wanneer komt u in aanmerking? Uw...

Fiscaal voordeel

Oudedagsreserve

Let op: gesloten

Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen oudedagsreserve meer opbouwen. Het kabinet heeft de oudedagsreserve afgeschaft om te voorkomen dat ondernemers de fiscale oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel...

Subsidie

PPS-toeslag: regeling voor onderzoek en innovatie

Let op: gesloten

Wilt u samen met onderzoekers een groot R&D-samenwerkingsproject (research & development) beginnen om producten en diensten te ontwikkelen? U kunt hiervoor de Privaat-Publieke Samenwerkingen-toeslag...

Prijsvraag

Rijksprijs de Gouden Piramide

Let op: tijdelijk gesloten

Opdrachtgevers van een architectonisch of stedenbouwkundig project kunnen in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Het is een prijs voor een 'inspirerende opdrachtgever' in de architectuur,...

Subsidie

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Let op: tijdelijk gesloten

Produceert u hernieuwbare energie of gebruikt u technieken die CO2 terugdringen? Dan kunt u subsidie aanvragen via de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie (SDE++). Dit is...

Subsidie

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie)

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie...

Subsidie

Subsidie Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met buitenlandse partners aan een energie-innovatieproject? U kunt de Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) subsidie aanvragen om uw energie-innovatieproject op uw locatie...

Subsidie

Subsidie cyberweerbaarheid versterken

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u een bedrijf in een niet-vitale sector? Wilt u de cyberweerbaarheid van uw bedrijf vergroten? Als u dit samen doet met 1 of meer andere niet-vitale ondernemingen kunt u de subsidie...

Subsidie

Subsidie Energiebesparing Overijssel 2.0

Let op: tijdelijk gesloten

Investeert u in energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen? En bent u gevestigd in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De energiebesparing...

Subsidie

Subsidie European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u met uw project de situatie verbeteren van mijnwerkers in conflict- en risicogebieden? U kunt subsidie aanvragen bij de European Partnership for Responsible Minerals (EPRM-subsidie). Het gaat om...

Subsidie

Subsidie Eurostars

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u mkb’er en richt u zich op onderzoek en ontwikkeling (R&D)? En werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u de subsidie Eurostars aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...

Subsidie

Subsidie GlobalStars

Let op: tijdelijk gesloten

Ontwikkelt u samen met organisaties buiten Europa technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Dan kunt u de subsidie GlobalStars aanvragen. U kunt de subsidie gebruiken om een oplossing...

Subsidie

Subsidie HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland

Let op: gesloten

Wilt u een bedrijventerrein in Noord-Holland toekomstbestendig maken? Dan kunt u subsidie HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U heeft een...

Subsidie

Subsidie Mijn Digitale Zaak

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u mkb-ondernemer en wilt u met uw bedrijf groeien door te digitaliseren? U kunt hiervoor de subsidie Mijn Digitale Zaak aanvragen. De subsidie Mijn Digitale Zaak is voor advies over...

Subsidie

Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers

Let op: tijdelijk gesloten

Maakt uw bedrijf producten van plastic en wilt u meer circulair plastic gebruiken in uw productie? Dan kunt u de Tijdelijke subsidieregeling Omschakeling naar verwerking circulaire plastics aanvragen....

Subsidie

Subsidie onderzoeksprogramma ITEA4

Let op: tijdelijk gesloten

ITEA4 (Information Technology for European Advancement) is een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten. ITEA is gericht op...

Subsidie

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan een mbo-student in de derde leerweg? Dan kunt u subsidie aanvragen voor uw begeleiding. Wat is de derde leerweg? Een mbo-opleiding in de derde...

Subsidie

Subsidie prijsplafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23)

Let op: gesloten

Bent u een leverancier van gas, elektriciteit of warmte aan kleinverbruikers? U kunt subsidie aanvragen om te voldoen aan het prijsplafond en zo de energiekosten van uw klanten te verlagen. Dit is de...

Subsidie

Subsidie SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Let op: tijdelijk gesloten

Is uw organisatie een bedrijf, publieke instelling, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap (PPP) en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable...

Subsidie

Subsidie Tel mee met Taal

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheden (laagtaalvaardig)? Of heeft u bijvoorbeeld een voorschoolse voorziening en kunt u laagtaalvaardige ouders...

Subsidie

Subsidie voor cyberweerbare ondernemingen (MCZ)

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u de digitale veiligheid (cyberweerbaarheid) van uw onderneming vergroten? Kleine bedrijven en ZZP’ers kunnen daarvoor de subsidie Mijn Cyberweerbare Zaak (MCZ) aanvragen. Met de MCZ subsidie...

Subsidie

Subsidie voor emissieloze vrachtwagens (AanZET)

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u voor uw bedrijf een nieuwe emissievrije vrachtwagen kopen of (financieel) leasen? Of heeft u een leasemaatschappij die vrachtwagens verhuurt? U kunt de Aanschafsubsidieregeling emissieloze...

Subsidie

Subsidie voor waterstof produceren met een elektrolyser (OWE)

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? U kunt subsidie aanvragen met de Subsidieregeling opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE)....

Subsidie

Subsidie voorkomen misstanden bij internationale partners (SSF)

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met internationale producenten en leveranciers en wilt u de sociale duurzaamheid (social sustainability) in uw samenwerking verbeteren? U wilt bijvoorbeeld kinderarbeid, slechte...

Subsidie

Subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy)

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u aan hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden en wilt u een jonge professional in dienst nemen? Dan kunt u de subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy) aanvragen. U kunt maximaal...

Subsidie

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Let op: gesloten

Wilt u een schip duurzaam bouwen of verbouwen met innovatieve technieken? Bijvoorbeeld nieuwe technologie om CO₂-uitstoot te verminderen of het verlagen van (onderwater) geluid. Dan kunt u de...

Subsidie

Subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u zich met uw bedrijf meer richten op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? De subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO helpt u om samen met bedrijven en organisaties...

Subsidie

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB)

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u binnenvaartschipper of eigenaar van een binnenvaartschip en wilt u investeren in een nieuwe (schonere) motor of katalysator voor uw schip? Dan kunt u de Subsidieregeling Verduurzaming...

Subsidie

Subsidies duurzaamheid en innovatie Zuid-Nederland (OPZUID)

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u een mkb-bedrijf in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland? En heeft u een vernieuwend projectidee? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het programma OPZUID 2021-2027. OPZUID hoort bij het EFRO...

Subsidie

Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u landbouwer en gaat u verduurzamen? Dan kunt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Het doel van het GLB is om landbouw in Europa duurzamer te maken. En om de...

Subsidie

Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb (TEK)

Let op: gesloten

Heeft u een bedrijf (mkb) dat veel energie verbruikt en zijn uw energiekosten een groot deel van uw totale kosten? U kunt de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) aanvragen voor hulp...

Prijsvraag

Verkiezing Circular Awards 2024

Let op: tijdelijk gesloten

Hergebruikt u in uw bedrijf zoveel mogelijk (circulair ondernemen)? Of werkt u aan een vernieuwend circulair project of product? Dan kunt u meedoen aan de Circular Awards 2024. De categorieën Circular...

Subsidie

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Let op: gesloten

Bent u een Nederlandse of Vlaamse journalist? Dan kunt u via de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB) een uitwisselingsbeurs of een onderzoeksbeurs aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...

Subsidie

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u ondernemer en wilt u investeren in een nieuw warmtenet (stadsverwarming en blokverwarming) om woningen aardgasvrij te maken? U kunt de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aanvragen voor het...