Regels voor internationaal transport (mobility package)

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Werkt u als chauffeur in het internationale transport van goederen? Of heeft u een internationaal transportbedrijf? Lees hier meer over de (nieuwe) regels voor onder andere rij- en rusttijden van chauffeurs, detacheren van chauffeurs en positiebepaling met de tachograaf.

Wat is het Europese mobiliteitspakket (mobility package)?

In het Europese mobiliteitspakket staan regels voor internationaal transport. Sommige regels vervangen de bestaande regelgeving. Ook staan er nieuwe regels in voor chauffeurs en transporteurs. De regels gaan in op verschillende data.

Waarom is er een Europees mobiliteitspakket?

De Europese Unie wil met het mobiliteitspakket bijdragen aan:

  • verbeteren van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van vrachtwagenchauffeurs
  • creëren van gelijk speelveld met duidelijke spelregels voor ondernemers die grensoverschrijdende diensten verrichten
  • effectievere en efficiëntere handhaving
  • verbeteren van de verkeersveiligheid

Nieuwe regels internationaal transport

De regels voor internationaal transport veranderen of zijn veranderd op 6 hoofdpunten.

Sinds augustus 2020 gelden deze regels voor wekelijkse rusttijden en rustfaciliteiten:

  • Chauffeurs mogen op kosten van de werkgever rusten in een geschikte accommodatie voor hun wekelijkse rust.
  • Chauffeurs mogen minstens een keer per 4 weken terug naar huis.

Chauffeurs die gedetacheerd zijn(posted workers), hebben recht op het minimumloon, het cao-loon en bepaalde arbeidsvoorwaarden van het EU-land waar ze aan het werk zijn.

In het Europese mobiliteitspakket staat dat chauffeurs die in een ander land werken, een detacheringsverklaring moeten krijgen. Dit geldt sinds 2 februari 2022.

Vrachtwagenchauffeurs moeten in de tachograaf registreren als ze over een landsgrens gaan. Dat moet met een landcode.

Nieuwe geregistreerde vrachtwagens moeten een slimme tachograaf type 2 (SMT2) hebben. De SMT2 houdt automatisch de positie bij van het voertuig. En registreert grensovergangen. Bekijk welke tachograaf voor uw voertuig verplicht is en tot wanneer u nog een analoge of 1e generatie tachograaf mag gebruiken.

De EU wil brievenbusfirma’s tegengaan. Een brievenbusfirma is een bedrijf dat alleen een postadres heeft in een bepaald land en bijvoorbeeld geen personeel of kantoorruimte. Het bedrijf en personeel zijn gevestigd in een ander land. Dit doet een bedrijf vanwege financiële voordelen.

Door brievenbusfirma’s tegen te gaan, wordt de markt voor internationaal goederenvervoer eerlijker. Daarom zijn er sinds 21 februari 2022 nieuwe regels over hoe en waar een transportbedrijf is gevestigd:

In het Europese mobiliteitspakket staan nieuwe regels voor cabotage. Cabotage betekent dat een transportbedrijf goederen vervoert tussen 2 punten binnen een ander EU-land. Bijvoorbeeld: een Spaans transportbedrijf vervoert producten tussen 2 steden in Nederland. Vrachtwagens mogen maximaal 3 cabotageritten in 7 dagen rijden. Daarna moeten ze het land weer uit.

Sinds 21 februari 2022 is er een nieuwe regel bijgekomen. Een vrachtwagen mag na de laatste cabotagerit 4 dagen geen cabotageritten meer rijden in dat EU-land. Dit heet de ‘cooling-off periode’.

Gecombineerd vervoer

Voor voor- en natransport binnen één land gelden de cabotageregels ook. Wel mag een land de periodes dan korter of langer maken.

Vrachtwagens boven de 2,5 ton die internationale ritten maken, hebben een eurovergunning nodig. Dit gold eerst voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton.

Chauffeurs moeten vanaf 31 december 2024 de registratiegegevens van de afgelopen 56 dagen kunnen tonen aan een controleur. Dat was eerst 28 dagen.

Tijdlijn regels mobility package

De nieuwe regels van het Europese mobiliteitspakket gaan niet allemaal tegelijk in. Bekijk hieronder welke regeling wanneer ingegaan is of ingaat.

Regels in andere EU-landen

De regels uit het Europese mobiliteitspakket gelden voor alle EU-landen. Wel mogen landen sommige regels zelf invullen. Bijvoorbeeld de cabotageregels voor gecombineerd vervoer. Ook gaan regels die opgaan in nationale wetten niet overal op dezelfde datum in.