Digitale tachograaf en tachograafkaart aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Nieuwe vrachtwagens, bussen en lichtere bedrijfsvoertuigen moeten een digitale tachograaf hebben. De digitale tachograaf registreert onder meer rij- en rusttijden, snelheid en afgelegde afstand. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert deze gegevens tijdens inspecties.

Wanneer is een digitale tachograaf verplicht?

Vrachtwagens en bussen die na 1 mei 2006 in gebruik zijn genomen, moeten een digitale tachograaf hebben. Het gaat om:

  • bussen voor meer dan 8 personen (de bestuurder niet meegerekend)
  • voertuigen inclusief aanhangers met een toegestane maximumgewicht (eigen gewicht plus het maximale laadvermogen) van meer dan 3.500 kg
  • lichte bedrijfsauto's in de klasse N1 (bestelauto) of M1 (een personenauto) die met aanhanger en lading meer dan 3.500 kg wegen.

Analoge tachograaf

Is uw voertuig vóór 1 mei 2006 in gebruik genomen? Dan is een analoge tachograaf voldoende.

Gegevens downloaden en bewaren

U moet de gegevens uit de digitale tachograaf minstens 1 keer per 90 dagen downloaden naar een computer op uw bedrijf. U moet de bestuurderskaart minimaal 1 keer per 28 dagen downloaden. Deze gegevens moet u minstens 1 jaar bewaren.

Registratieplicht ook zonder tachograaf

Als een tachograaf niet verplicht is voor uw voertuig, dan bent u alsnog volgens de arbeidstijdenwet verplicht om de werktijden en rusttijden van uw chauffeur bij te houden op papier of in de computer.

Wanneer heeft u geen tachograaf nodig?

In sommige gevallen hoeft u geen tachograaf te hebben. Er zijn vrijstellingen voor Nederland. En internationale vrijstellingen voor alle EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Deze vrijstelling hoeft u niet aan te vragen. U moet bij controle wel kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden.

Tachograafkaart aanvragen

Om een digitale tachograaf te gebruiken heeft u een tachograafkaart nodig. U vraagt tachograafkaarten digitaal aan bij Kiwa Register.

Er zijn verschillende tachograafkaarten:

  • bestuurderskaart
  • tijdelijke bestuurderskaart (voor chauffeurs van buiten de EU/EER)
  • bedrijfskaart
  • werkplaatskaart

Bestuurderskaart

Rijdt u voor een Nederlands bedrijf in een bus of vrachtwagen met een digitale tachograaf? Dan moet u een bestuurderskaart aanvragen.

Tijdelijke bestuurderskaart

Heeft u een chauffeur in dienst van buiten de EU/EER? Dan moet u een tijdelijke bestuurderskaart aanvragen voor deze chauffeur.

Bedrijfskaart

Bent u transportondernemer en rijdt u met bussen of vrachtwagens met een digitale tachograaf? Dan moet u een bedrijfskaart aanvragen.

Werkplaatskaart

Installateurs die digitale tachografen installeren, onderzoeken, repareren of ijken, hebben een werkplaatskaart nodig. Uw werkplaats moet door de RDW erkend zijn. Elke inbouw van een tachograaf meldt u af bij de RDW.

U heeft ook een bevoegdheidspas nodig. U krijgt de bevoegdheidspas als u het examen 'Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus' bij IBKI heeft gehaald.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)